Szolgáltatások - 532904-2020

06/11/2020    S217

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2020/S 217-532904

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 197-476268)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125603
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hulladék elszállítása,ártalmatlanítása-Kiskunhalas

Hivatkozási szám: EKR000919612020
II.1.2)Fő CPV-kód
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú – korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot helyreállítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/11/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 197-476268

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú - korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot helyreállítása.

Jelen eljárás esetében a keretmennyiség: 1 100 000 kg (ebből várhatóan veszélyes hulladék 520 000 kg)

Elvégzendő feladatok:

— szükséges az ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, kezelésre történő átadása, ártalmatlanítása, a teljesítés jogszabályoknak megfelelő módon történő igazolása,

— az ismeretlen összetételű hulladékokat tartalmazó hordók mintázáshoz történő előkészítése, és azok tartalmának egyenkénti laboratóriumi vizsgálata annak érdekében, hogy besorolhatóak legyenek a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete, továbbá az ADR szerinti biztonsági fokozatba,

— a szállításhoz szükséges ADR minősített csomagolóeszközök biztosítása,

— a rakodáshoz szükséges kézi és gépi munkaerő biztosítása,

— elszállítandó hulladék mérlegelése hitelesített mérlegeken

— a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő, ADR minősített csomagolóeszközbe történő rakodása, amelynek keretében különösen a sérült csomagolású veszélyes hulladékok új csomagolóeszközbe történő átfejtése, átcsomagolása, raklapokra történő felrakodása és lepántolása. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló és takarítóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. A sérült és ezáltal az átcsomagolás során hulladékká váló göngyöleget hulladékként kell kezelni,

— címkék, bárcák biztosítása és azok csomagolóeszközökön történő elhelyezése,

— szállítógépjárműre történő felrakodás,

— az előírásoknak megfelelő szállítási dokumentumok kiállítása,

— a hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása,

— a hulladékok jellemzőinek figyelembevételével az ártalmatlanítási műveletek meghatározása, a szükséges előkezelési műveletek elvégzése és az azt követő ártalmatlanítás,

— a kezelést, ártalmatlanítást igazoló dokumentumok átadása,

— a veszélyes hulladék kezeléséről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás teljesítése az illetékes hatósághoz,

— a használt közutakat a lehullott hulladéktól haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

A telephelyen található veszélyes és nem veszélyes hulladékok tájékoztató jellegű listáját a műszaki leírás tartalmazza.

Helyesen:

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú - korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot helyreállítása.

Jelen eljárás esetében a keretmennyiség: 1 100 000 kg (ebből várhatóan veszélyes hulladék 520 000 kg)

Elvégzendő feladatok:

— szükséges az ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, kezelésre történő átadása, ártalmatlanítása, a teljesítés jogszabályoknak megfelelő módon történő igazolása,

— az ismeretlen összetételű hulladékokat tartalmazó hordók mintázáshoz történő előkészítése, és azok tartalmának egyenkénti laboratóriumi vizsgálata (akkreditált laborban) annak érdekében, hogy besorolhatóak legyenek a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete, továbbá az ADR szerinti veszélyességi osztályba,

— a szállításhoz szükséges ADR minősített csomagolóeszközök biztosítása,

— a rakodáshoz szükséges kézi és gépi munkaerő biztosítása,

— elszállítandó hulladék mérlegelése hitelesített mérlegeken

— a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő, ADR minősített csomagolóeszközbe történő rakodása, amelynek keretében különösen a sérült csomagolású veszélyes hulladékok új csomagolóeszközbe történő átfejtése, átcsomagolása, raklapokra történő felrakodása és lepántolása. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló és takarítóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. A sérült és ezáltal az átcsomagolás során hulladékká váló göngyöleget hulladékként kell kezelni,

— címkék, bárcák biztosítása és azok csomagolóeszközökön történő elhelyezése,

— szállítógépjárműre történő felrakodás,

— az előírásoknak megfelelő szállítási dokumentumok kiállítása,

— a hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása,

— a hulladékok jellemzőinek figyelembevételével az ártalmatlanítási műveletek meghatározása, a szükséges előkezelési műveletek elvégzése és az azt követő ártalmatlanítás,

— a kezelést, ártalmatlanítást igazoló dokumentumok átadása,

— a veszélyes hulladék kezeléséről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás teljesítése az illetékes hatósághoz,

— a használt közutakat a lehullott hulladéktól haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

A telephelyen található veszélyes és nem veszélyes hulladékok tájékoztató jellegű listáját a műszaki leírás tartalmazza.

Szakasz száma: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

II.2.7) pontban szereplő teljesítési határidő naptári napban értendő az alábbiak szerint (EKR sajátosságai okán naptári napként nem lehetett rögzíteni):

— a munkaterület átadását követő 120 naptári napon belül a hulladékok elszállítása,

— a teljesítés helyéről elszállított veszélyes hulladék vonatkozásában az ártalmatlanítás igazolása, nem veszélyes hulladék vonatkozásában a hulladéklerakóhelyre történő átadás igazolása a munkaterület átadását követő 300 naptári napon belül.

AK előteljesítést elfogad.

Helyesen:

II.2.7) pontban szereplő teljesítési határidő naptári napban értendő az alábbiak szerint (EKR sajátosságai okán naptári napként nem lehetett rögzíteni):

— a munkaterület átadását követő 120 naptári napon belül a hulladékok elszállítása,

— a teljesítés helyéről elszállított veszélyes hulladék vonatkozásában az ártalmatlanítás igazolása, nem veszélyes hulladék vonatkozásában az engedéllyel rendelkező hulladéklerakóhelyre történő átadás igazolása a munkaterület átadását követő 300 naptári napon belül.

AK előteljesítést elfogad.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 05/11/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 20/11/2020
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 05/11/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 20/11/2020
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a felhívás mellett a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.