Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 533729-2020

Normál nézet megjelenítése

06/11/2020    S217

Magyarország-Budapest: Katonai elektronikus rendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2020/S 217-533729

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK27368
Postai cím: Schweidel utca 2–4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fail Kinga vezérigazgató
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.vbuzrt.hu/

A felhasználói oldal címe: https://www.vbuzrt.hu/

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Központi beszerző szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Központi beszerző szervként honvédelem, rendvédelem és biztonság
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Postai cím: 8000
Város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: Mészáros Lázár utca 2.
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
IFF berendezések karbantartása (2020-2022)
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
A teljesítés helye: MH 54. Veszprém Radarezred 11. Radarszázad (Kihelyezett alegység Kup); 8595 Kup, Felsőhát 1.
MH 54. Veszprém Radarezred 12. Radarszázad (Kihelyezett alegység Juta); 7431 Juta, hrsz.: 062/1/
MH 54. Veszprém Radarezred 2. Gerinc Radar Mérőpont (Medina); 7057 Medina, Halmi dűlő 037/10
MH 12. Légvédelmi Rakéta Ezred (Győr);
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (CRC Veszprém); 8200 Veszprém, Jókai Mór utca 31 – 33
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, Kiképző és Tartalék Irányító Központ (Kecskemét). 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.

NUTS-kód HU213 Veszprém,HU232 Somogy,HU233 Tolna,HU221 Győr-Moson-Sopron,HU331 Bács-Kiskun

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződés "IFF berendezések karbantartása (2020-2022)”
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

50660000 Katonai elektronikus rendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 140 148 479,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
1-001/2020
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 059-142621 20.3.2020

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1-001/2020
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
28.7.2020
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Microtech Hungary Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelőségű Társaság
Postai cím: Tujafa u. 14.
Város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@microtech.co.hu
Telefon: +36 305932394

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 165 354 330,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 140 148 479,00 HUF
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
Az évek száma: 3
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Szerződéskötés dátuma: 2020.8.13.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 142. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
2.11.2020