Építési beruházás - 534196-2018

05/12/2018    S234

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2018/S 234-534196

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247212 Gátmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45246100 Partfal építése
45246200 Folyópartvédelmi munka
45246400 Árvízmegelőzés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beruházás építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A beruházás célja:

A védelmi képesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon, a 2016. évi őszi felülvizsgálatokon tapasztaltak és az elmúlt években levonuló árvizek alakalmával regisztrált árvízi jelenségek alapján.

Ennek eszköze a lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése, az egyenszilárdság elérése érdekében.Ennek lényege abból fakad, hogy az egyes öblözetekben jelentkező kockázati érték jelentős részét a lokális gyengeségek okozzák, amelyek altalaj problémákra valamint szerkezeti problémákra vezethetőek vissza.

A beruházás oka:

A gáttest kedvezőtlen talajadottságok miatt az érintett árvízvédelmi szakaszokon a vízszint emelkedését követően rendkívül gyorsan a mentett oldalon is megjelenik a víz és emiatt a gáttest teljes átázása bekövetkezik. Emiatt a gát állékonyságát elveszti. A védművek az árvizek után többszöri magasítás és keresztmetszeti erősítés eredményeként ún. „hagyma-szelvénnyé” alakultak, amelyek kedveznek a különbözőréteg- és kontúrszivárgásoknak.

A helyreállítási munkák főbb technológiái:

— agyagpaplan,

— leterhelő szőnyeg létesítése,

— nyomópadka építése,

— vasbeton máglyafal rekonstrukciója,

— agyagfog kiépítése,

— szádfalazás (épített acél szádfal),

— műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építés,

— töltéspaplanozás,

— és drénszivárgó építés.

Tervezés:

A nyertes ajánlattevő általánosságban köteles a dokumentációnak megfelelően minden olyan tervezési munka és ezzel összefüggő feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése – relevanciától függően – kiemelt követelmény:

Kiviteli dokumentáció:

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez, és a munkakezdési engedélyhez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, árvízvédelmi és vízminőség kárelhárítási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv)

Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk

— Megvalósulási dokumentáció,

— Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja.

A kivitelezési terv elkészítése során nyertes ajánlattevő feladata jogosultsággal rendelkező geotechnikai szakértő által készített – állékonysági számításokkal alátámasztva – szakvélemény összeállítása arról, hogy a beavatkozásokkal érintett árvízvédelmi szakasz állékonysági biztonsági tényezője milyen mértékben növekszik illetve teherbíró képessége milyen mértékben javul az építési munkák elvégzését követően.

Főbb munkamennyiségek [m hosszúságú szakaszon]:

Acél szádfal építése 21 340 m2.

Műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése: 222 780,5 m2.

Mélyszivárgó építése: 1 050 m.

Töltéspaplanozás 2 100 m.

Máglyafal rekonstrukció: 278 m.

Agyagfog építése: 2 100 m.

Leterhelő szőnyeg: 5017 m.

Nyomópadka: 4510 m.

Műtárgy rekonstrukció: 2 db.

Az építési munkák során felmerülő további feladatok:

— munkaterület őrzésvédelmének biztosítása,

— keletkező hulladék elszállítása,

— kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában való közreműködés.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0/2015 konstrukció számú projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 226-470136

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MB - Védképesség 2017 Konzorcium - Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5.hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MB - Védképesség 2017 Konzorcium - BÉKÉS DRÉN Kft.
Postai cím: Petőfi S. u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 113 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosításának dátuma: 8.11.2018.

A VII.1.5) pontban szereplő 12 hónap időtartam a következőek szerint értelmezendő: 12 hónap: 11 hónap és 28 nap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/11/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45247212 Gátmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45246100 Partfal építése
45246200 Folyópartvédelmi munka
45246400 Árvízmegelőzés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A beruházás célja:

A védelmi képesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon, a 2016. évi őszi felülvizsgálatokon tapasztaltak és az elmúlt években levonuló árvizek alakalmával regisztrált árvízi jelenségek alapján.

Ennek eszköze a lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése, az egyenszilárdság elérése érdekében.Ennek lényege abból fakad, hogy az egyes öblözetekben jelentkező kockázati érték jelentős részét a lokális gyengeségek okozzák, amelyek altalaj problémákra valamint szerkezeti problémákra vezethetőek vissza.

A beruházás oka:

A gáttest kedvezőtlen talajadottságok miatt az érintett árvízvédelmi szakaszokon a vízszint emelkedését követően rendkívül gyorsan a mentett oldalon is megjelenik a víz és emiatt a gáttest teljes átázása bekövetkezik. Emiatt a gát állékonyságát elveszti. A védművek az árvizek után többszöri magasítás és keresztmetszeti erősítés eredményeként ún. „hagyma-szelvénnyé” alakultak, amelyek kedveznek a különbözőréteg- és kontúrszivárgásoknak.

A helyreállítási munkák főbb technológiái:

— agyagpaplan,

— leterhelő szőnyeg létesítése,

— nyomópadka építése,

— vasbeton máglyafal rekonstrukciója,

— agyagfog kiépítése,

— szádfalazás (épített acél szádfal),

— műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építés,

— töltéspaplanozás,

— és drénszivárgó építés.

Tervezés:

A nyertes ajánlattevő általánosságban köteles a dokumentációnak megfelelően minden olyan tervezési munka és ezzel összefüggő feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése – relevanciától függően – kiemelt követelmény:

Kiviteli dokumentáció:

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez, és a munkakezdési engedélyhez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, árvízvédelmi és vízminőség kárelhárítási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv)

Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk

— Megvalósulási dokumentáció,

— Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja.

A kivitelezési terv elkészítése során nyertes ajánlattevő feladata jogosultsággal rendelkező geotechnikai szakértő által készített – állékonysági számításokkal alátámasztva – szakvélemény összeállítása arról, hogy a beavatkozásokkal érintett árvízvédelmi szakasz állékonysági biztonsági tényezője milyen mértékben növekszik illetve teherbíró képessége milyen mértékben javul az építési munkák elvégzését követően.

Főbb munkamennyiségek [m hosszúságú szakaszon]:

Acél szádfal építése 21 340 m2.

Műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése: 222 780,5 m2.

Mélyszivárgó építése: 1 050 m.

Töltéspaplanozás 2 100 m.

Máglyafal rekonstrukció: 278 m.

Agyagfog építése: 2 100 m.

Leterhelő szőnyeg: 5017 m.

Nyomópadka: 4510 m.

Műtárgy rekonstrukció: 2 db.

Az építési munkák során felmerülő további feladatok:

— munkaterület őrzésvédelmének biztosítása,

— keletkező hulladék elszállítása,

— kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában való közreműködés.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9 113 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MB - Védképesség 2017 Konzorcium - Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MB - Védképesség 2017 Konzorcium - BÉKÉS DRÉN Kft.
Postai cím: Petőfi S. u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 4. pontja (a megvalósítás időtartama, teljesítés határideje) az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1. alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 11 hónapon és 28 napon belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás - átvételi eljárást lezárni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás- átvétel zárásának napját kell érteni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A kivitelezéssel érintett folyószakaszon (Sebes – Kőrös; Hármas Kőrös) árhullám vonult le, mely a biztonságos, illetve a vízügyi igazgatási szervek által kiadott engedélyekben foglalt feltételeknek megfelelő munkavégzés nem tették lehetővé, akadályozva ezzel a Vállalkozót a szerződéses kivitelezési és egyéb kötelezettségei teljesítésében.

A területileg illetékes vízügyi igazgatási szervek felfüggesztették a munkavégzést az alábbiak szerint:

— Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság: 19.3.2018-től 24.4.2018-ig,

— Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 23.3.2018-tól 23.4.2018-ig.

A kialakult árhullám Vis Maior eseménynek minősül, miszerint a kivitelezési munkák műszaki ütemterv és rendelkezésre álló munkakezdési dokumentumok alapján történő végrehajtásának okán a Szerződés teljesítési határidejének 28 nappal történő meghosszabbítása megalapozottan szükségessé vált.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 113 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9 113 000 000.00 HUF