The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 534487-2022

30/09/2022    S189

Netherlands-Arnhem: Rural areas mapping services

2022/S 189-534487

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Gelderland
National registration number: 51468751
Postal address: Markt 11
Town: Arnhem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6811 CG
Country: Netherlands
Contact person: Diana Freriksen
E-mail: d.freriksen@gelderland.nl
Telephone: +31 652801053
Internet address(es):
Main address: http://www.gelderland.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=208317
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=208317
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst actualisatie en advisering habitattypen- en leefgebiedtypenkaarten 2023-2026

II.1.2)Main CPV code
71222200 Rural areas mapping services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met twee (2) Opdrachtnemers voor het verlenen van Diensten voor actualisatie en advisering habitattypen- en leefgebiedtypenkaarten 2023-2026 aan Provincie Gelderland.

Het betreft opstellen van en advisering over habitattypenkaarten en stikstofgevoelige leefgebiedtypenkaarten van Natura 2000 gebieden waarvoor Provincie Gelderland voortouwnemer is, in de periode 2023 t/m 2026. De kaarten worden gebaseerd op bestaande gegevens (met name vegetatiekarteringen in combinatie met luchtfoto's), waar nodig aangevuld met uit te voeren veldcontroles.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op de habitattypenkaarten. De overeenkomst betreft voornamelijk bureauwerk (verwerken bestaande gegevens), aangevuld met veldcontroles.

Bij de stikstofgevoelige leefgebiedtypenkaarten gaat het om het nauwkeuriger afbakenen en actualiseren van stikstofgevoelige leefgebiedtypen. Ook dit betreft zowel bureauwerk als veldcontroles.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354100 Digital mapping services
90721700 Endangered species protection services
71510000 Site-investigation services
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gelderland

II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met twee (2) Opdrachtnemers voor het verlenen van Diensten voor actualisatie en advisering habitattypen- en leefgebiedtypenkaarten 2023-2026 aan Provincie Gelderland.

Het betreft opstellen van en advisering over habitattypenkaarten en stikstofgevoelige leefgebiedtypenkaarten van Natura 2000 gebieden waarvoor Provincie Gelderland voortouwnemer is, in de periode 2023 t/m 2026. De kaarten worden gebaseerd op bestaande gegevens (met name vegetatiekarteringen in combinatie met luchtfoto's), waar nodig aangevuld met uit te voeren veldcontroles.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op de habitattypenkaarten. Het betreft hier het opstellen van T1-kaarten (referentiejaar 2019 of 2020). Dit zijn actualisaties van de beschikbare T0-kaarten (referentiejaar 2013 en 2014). Tevens betreft het ondersteuning bij beantwoording van vragen over habitattypenkaarten, met name in relatie tot vergunningverlening en beheerplanprocessen.

De overeenkomst betreft voornamelijk bureauwerk (verwerken bestaande gegevens), aangevuld met veldcontroles. De habitattypenkaarten worden opgeleverd als gis-bestand met bijbehorend verantwoordingsdocument

Bij de stikstofgevoelige leefgebiedtypenkaarten gaat het om het nauwkeuriger afbakenen en actualiseren van stikstofgevoelige leefgebiedtypen. Ook dit betreft zowel bureauwerk als veldcontroles. De resultaten worden aangeleverd als gis-bestand met bijbehorende toelichtende rapportage, en door de Provincie Gelderland tot habitatkaarten voor AERIUS verwerkt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/11/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/11/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/09/2022