Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534692-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Desktop computer

2021/S 205-534692

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie
National registration number: 18268520
Postal address: Strada: Șos. Olteniţei, nr. 390A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041337
Country: Romania
Contact person: Cosmin Anghel
E-mail: achizitii.dga@mai.gov.ro
Telephone: +40 213323602
Fax: +40 213323602
Internet address(es):
Main address: www.mai-dga.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129545
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente IT

Reference number: 18268520-2021-3
II.1.2)Main CPV code
30213300 Desktop computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente IT

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17

Răspunsul la solicitările de clarificări adresate în termenul prevăzut anterior, se va transmite de către autoritatea contractantă în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 216 656.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune ofertă pentru unul, mai multe sau toate loturile.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stație de lucru fixă

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213300 Desktop computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Șos. Olteniţei nr. 390A, Sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Stație de lucru fixă

Cantitate = 6 cpl.

Termenul maxim de livrare: 15.04.2022.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 88 548.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect ROFSIP2021OS5A04PO2 Dezvoltarea integrata a instrumentelor de lupta impotriva coruptiei – ANTICOR_INT, finantat din Fondul pentru Securitate Interna

II.2.14)Additional information

În situaţia în care este necesară conversia leu/altă valută, aceasta se va calcula la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru data de 11.10.2021, 1 euro = 4,9470 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stație de lucru All-in-One

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213300 Desktop computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Șos. Olteniţei nr. 390A, Sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Stație de lucru All-in-One

Cantitate = 120 cpl.

Termenul maxim de livrare: 28.02.2021.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 694 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect ROFSIP2021OS5A04PO2 Dezvoltarea integrata a instrumentelor de lupta impotriva coruptiei – ANTICOR_INT, finantat din Fondul pentru Securitate Interna

II.2.14)Additional information

În situaţia în care este necesară conversia leu/altă valută, aceasta se va calcula la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru data de 11.10.2021, 1 euro = 4,9470 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stație de lucru mobilă

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Șos. Olteniţei nr. 390A, Sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Stație de lucru mobilă

Cantitate = 50 cpl.

Termenul maxim de livrare: 15.04.2022.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 247 950.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect ROFSIP2021OS5A04PO2 Dezvoltarea integrata a instrumentelor de lupta impotriva coruptiei – ANTICOR_INT, finantat din Fondul pentru Securitate Interna

II.2.14)Additional information

În situaţia în care este necesară conversia leu/altă valută, aceasta se va calcula la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru data de 11.10.2021, 1 euro = 4,9470 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Firewall VPN

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Șos. Olteniţei nr. 390A, Sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Firewall VPN

Cantitate = 6 cpl.

Termenul maxim de livrare: 15.04.2022.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 118 068.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect ROFSIP2021OS5A04PO2 Dezvoltarea integrata a instrumentelor de lupta impotriva coruptiei – ANTICOR_INT, finantat din Fondul pentru Securitate Interna

II.2.14)Additional information

În situaţia în care este necesară conversia leu/altă valută, aceasta se va calcula la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru data de 11.10.2021, 1 euro = 4,9470 lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Unitate de stocare externă

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233132 Hard-disk drives
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Șos. Olteniţei nr. 390A, Sector 4, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Unitate de stocare externă

Cantitate = 6 cpl.

Termenul maxim de livrare: 15.04.2022.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 67 890.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect ROFSIP2021OS5A04PO2 Dezvoltarea integrata a instrumentelor de lupta impotriva coruptiei – ANTICOR_INT, finantat din Fondul pentru Securitate Interna

II.2.14)Additional information

În situaţia în care este necesară conversia leu/altă valută, aceasta se va calcula la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru data de 11.10.2021, 1 euro = 4,9470 lei.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Operatorii economici (lideri, asociaţi, terţi susținători, subcontractanţi) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

MODALITATEA DE INDEPLINIRE

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi informaţiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi. Totodată, va anexa acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi cele de la art. 193 alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Aceste documente sunt:

- Certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local - pentru sediul principal), din care să reiasă lipsa datoriilor restante, valabile la momentul prezentării.

- Pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

- Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- Alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, implicate în procedura de atribuire sunt: Vasilescu Liviu – director general, Ivaşcu Victor-Ştefan - director general adjunct, Popescu Manuela Elena – director general adjunct, Radu Valeriu – director, Bârlici Traian Mihăiţă – director, Ciobanu Bogdan – director, Nistor Andrei – director, Mîlcomete Şerban – director adjunct, Anghel Cosmin – şef serviciu, Secară Sorin Dumitru - şef serviciu, Dorgan Vitalii – şef serviciu, Găman Ionuţ – şef birou, Bertea Otilia Beatrice – contabil şef, Pecingină Oana – consilier juridic.

Pentru persoanele străine, devin aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Odată cu oferta, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011.

Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

MODALITATEA DE INDEPLINIRE

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globale pe anii 2018, 2019 şi 2020 este de cel puţin:- 694.200,00 lei fără TVA pt. LOT 1;- 247.950,00 lei fără TVA pt. LOT 2;- 88.548,00 lei fără TVA pt. LOT 3;- 67.890,00 lei fără TVA pt. LOT 4;- 118.068,00 lei fără TVA pt. LOT 5;respectiv cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului, pentru fiecare lot în parte, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile; in acest ultim caz se va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:- Bilanţurile contabile pentru anii 2019 şi 2020 (nu se solicită şi bilanţul pentru anul 2018, întrucât media cifrei de afaceri globale aferentă acestui an se regăseşte în bilanţul contabil pentru anul 2019);- alte documente în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare şi din motive justificate corespunzător, operatorii economici nu pot prezenta bilanţurile contabile, urmează să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Echivalenţa leu/altă valută se calculează potrivit cursului mediu comunicat de BNR şi valabil pentru fiecare din anii respectivi.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrări cu obiect similar (echipamente IT) pentru fiecare lot în parte, efectuate în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor; în cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător, cu zilele de decalare şi perioada aferentă experienţei similare).Este obligatoriu ca în ultimii trei ani să fi furnizat echipamente IT, în baza a cel puţin un contract, confirmat prin prezentarea unor certificate/ documente emise de către beneficiar. Se va lua in considerare data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise de către beneficiar (spre exemplu: procese-verbale de recepţie aferente contractelor de furnizare declarate în DUAE, documente constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale, recomandări etc.), din care să reiasă livrarea de produse similare cu cele care fac obiectul achiziţiei, pentru fiecare lot în parte, urmează să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru fiecare lot, in situatia in care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje totale egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.

Solicitarile de clarificari ale operatorilor economici se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea Clarificari, Notificări şi Decizii din cadrul anuntului de participare.

NOTA: DUAE va fi completat în SEAP în mod direct după autentificare.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietul de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi insotite de mentiunea „sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcţia Generală Anticorupţie – Direcţia Suport - Serviciul Achiziţii Publice
Postal address: Şoseaua Olteniţei nr.390A, sector 4
Town: Bucuresti
Postal code: 041337
Country: Romania
E-mail: achizitii.dga@mai.gov.ro
Telephone: +40 213323602
Fax: +40 213323602
Internet address: www.mai-dga.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021