Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534719-2021

21/10/2021    S205

România-Orăștie: Echipamente de protecţie

2021/S 205-534719

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE
Număr naţional de înregistrare: 5808334
Adresă: Strada: PRICAZULUI , nr. 16
Localitate: Orastie
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 335700
Țară: România
Persoană de contact: Graziela Eufimia Achim
E-mail: spital@spitmunor.ro
Telefon: +40 254242950
Fax: +40 2540241615
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitmunor.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dotare Spital Municipal Orastie cu echipamente de protectie pentru crestrea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19” – cod SMIS 138131

Număr de referinţă: 5808334/2020/43
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Dotare Spital Municipal Orastie cu echipamente de protectie pentru crestrea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19” – cod SMIS 138131 , din municipiul Orăștie, județul Hunedoara .

Termenul de raspuns al autoritatii la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare in a-11-a zi de la data limita de depunere a ofertelor .Solicitarea de clarificari poate fi adresata autoritatii contractante cu cel mult 18 zile ianinte de data limita de depunere a ofertelor .

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 4 263 735.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie . str.Pricazului, nr.16,Loc Orastie ,jud Hunedoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masti chirurgicale Uf 3 pliuri buc 400.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea cpacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalu Municipal Orastie - smis 138131 .

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 8

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33735100 Ochelari de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Orastie , str.Pricazului, nr.16, Loc Orastie , jud Hunedoara .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ochelari protectie buc 500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131 .

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 9

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42968200 Distribuitoare de articole de igienă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Orastie, str.Pricazului, nr.16,Loc Orastie, jud Hunedoara .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparate automate botosei buc 15

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionarea a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie -smis 138131.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
80530000 Servicii de formare profesională
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie , str.Pricazului, nr.16, Loc Orastie, jud Hunedoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Halate chirurgicale buc 30.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea cpacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18424300 Mănuşi de unică folosinţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie , str.Pricazului, nr.16, Loc Orastie , Jud Hunedoara .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Manusi examinare nitril nepudrate buc 300.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie , str.Pricazului, nr.16,Loc Orastie , Jud Hunedoara .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masti FFP3 buc 100.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea cpacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masti FFP2 buc 100.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie .-smis 138131

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 11

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18444000 Articole de protecţie pentru cap
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Bonete buc 50.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie , str.Pricazului, nr.16, Loc Orastie ,Jud.Hunedoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinezoane buc 10.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 10

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie, str.Pricazului, nr.16, Loc Orastie , jud Hunedoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Botosei buc 50.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie . str.Pricazului, nr.16, Loc Orastie , Jud Hunedoara .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Halate unica folosinta buc 30.000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131 .

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 12

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Spital Municipal Orastie , str,Pricazului, nr.16, loc Orastie , jud.Hunedoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sort impermeabil cu maneci (Halate autoclavabile) buc 1000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei Covid-19 la Spitalul Municipal Orastie - smis 138131.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 227-556484
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 12
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 4
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5496
Lot nr.: 9
Titlu:

Lot 9

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ELPIS LOGIC BUSINESS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO27901719
Adresă: Strada giurgiului, Nr. 33
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: cotonea.adrian@gmail.com
Telefon: +40 314252116
Fax: +40 372878885/+40 314356037/+40 314252116
Adresă internet: www.steris.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 835.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6676
Lot nr.: 9
Titlu:

Lot 9

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ELPIS LOGIC BUSINESS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO27901719
Adresă: Strada giurgiului, Nr. 33
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: cotonea.adrian@gmail.com
Telefon: +40 314252116
Fax: +40 372878885/+40 314356037/+40 314252116
Adresă internet: www.steris.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 835.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8290
Lot nr.: 5
Titlu:

Lot 5

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Adresă internet: www.bestachizitii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 044 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 19 513.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8293
Lot nr.: 7
Titlu:

Lot 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Adresă internet: www.generalmedicalsactive.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 172 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8296
Lot nr.: 10
Titlu:

Lot 10

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERIL ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 12284240
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041831
Țară: România
E-mail: sales@steril.ro
Telefon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Adresă internet: www.sterilromania.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6678
Lot nr.: 11
Titlu:

Lot 11

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LUAN VISION
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Strada Margaretelor nr. 18, Nr. 18
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417166
Țară: România
E-mail: juridic@lvsmedica.ro
Telefon: +40 0726185886
Fax: +40 0359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 16 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 650.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5498
Lot nr.: 10
Titlu:

Lot 10

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERIL ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 12284240
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041831
Țară: România
E-mail: sales@steril.ro
Telefon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Adresă internet: www.sterilromania.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 320.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5486
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Adresă internet: www.bestachizitii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 267 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 27 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5490
Lot nr.: 5
Titlu:

Lot 5

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Adresă internet: www.bestachizitii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 044 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 263.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8291
Lot nr.: 6
Titlu:

Lot 6

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 10
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TECHTEX
Număr naţional de înregistrare: RO26063142
Adresă: Strada Bucureşti-Ploieşti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013685
Țară: România
E-mail: florina.maria@techtex.ro
Telefon: +40 786813450
Adresă internet: www.techtex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 665 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 54 450.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9521
Lot nr.: 7
Titlu:

Lot 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Adresă internet: www.generalmedicalsactive.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 155 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8294
Lot nr.: 8
Titlu:

Lot 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NERAMO DISTRIBUTION
Număr naţional de înregistrare: RO 16174216
Adresă: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200689
Țară: România
E-mail: vanzari@neramo.ro
Telefon: +40 72240480
Fax: +40 351814781
Adresă internet: www.neramo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 580.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 153.35 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6674
Lot nr.: 5
Titlu:

Lot 5

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Adresă internet: www.bestachizitii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 044 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 263.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4
Lot nr.: 6
Titlu:

Lot 6

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 10
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TECHTEX
Număr naţional de înregistrare: RO26063142
Adresă: Strada Bucureşti-Ploieşti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013685
Țară: România
E-mail: florina.maria@techtex.ro
Telefon: +40 786813450
Adresă internet: www.techtex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NERAMO DISTRIBUTION
Număr naţional de înregistrare: RO 16174216
Adresă: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200689
Țară: România
E-mail: vanzari@neramo.ro
Telefon: +40 72240480
Fax: +40 351814781
Adresă internet: www.neramo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 665 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 165 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12
Lot nr.: 8
Titlu:

Lot 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Adresă internet: www.generalmedicalsactive.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NERAMO DISTRIBUTION
Număr naţional de înregistrare: RO 16174216
Adresă: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200689
Țară: România
E-mail: vanzari@neramo.ro
Telefon: +40 72240480
Fax: +40 351814781
Adresă internet: www.neramo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ELPIS LOGIC BUSINESS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO27901719
Adresă: Strada giurgiului, Nr. 33
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: cotonea.adrian@gmail.com
Telefon: +40 314252116
Fax: +40 372878885/+40 314356037/+40 314252116
Adresă internet: www.steris.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 580.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 495.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8
Lot nr.: 11
Titlu:

Lot 11

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LUAN VISION
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Strada Margaretelor nr. 18, Nr. 18
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417166
Țară: România
E-mail: juridic@lvsmedica.ro
Telefon: +40 0726185886
Fax: +40 0359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERIL ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 12284240
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041831
Țară: România
E-mail: sales@steril.ro
Telefon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Adresă internet: www.sterilromania.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 16 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7
Lot nr.: 10
Titlu:

Lot 10

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERIL ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 12284240
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041831
Țară: România
E-mail: sales@steril.ro
Telefon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LUAN VISION
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Strada Margaretelor nr. 18, Nr. 18
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417166
Țară: România
E-mail: juridic@lvsmedica.ro
Telefon: +40 0726185886
Fax: +40 0359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Număr naţional de înregistrare: RO 16623412
Adresă: Strada Glădiţei, Nr. 42, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041211
Țară: România
E-mail: office@coramedmp.ro
Telefon: +40 269561474
Fax: +40 269206352
Adresă internet: www.coramedmp.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERIL ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 12284240
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041831
Țară: România
E-mail: sales@steril.ro
Telefon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ROMANS COMPANY SRL
Număr naţional de înregistrare: RO29131314
Adresă: Strada Golescu Alexandru, Nr. 2
Localitate: Focsani
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 620155
Țară: România
E-mail: comercial@romans.ro
Telefon: +40 742073062
Adresă internet: www.romans.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 885 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 301 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6
Lot nr.: 9
Titlu:

Lot 9

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ELPIS LOGIC BUSINESS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO27901719
Adresă: Strada giurgiului, Nr. 33
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: cotonea.adrian@gmail.com
Telefon: +40 314252116
Fax: +40 372878885/+40 314356037/+40 314252116
Adresă internet: www.steris.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 835.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 13
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 13
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 13
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Adresă internet: www.bestachizitii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ROMANS COMPANY SRL
Număr naţional de înregistrare: RO29131314
Adresă: Strada Golescu Alexandru, Nr. 2
Localitate: Focsani
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 620155
Țară: România
E-mail: comercial@romans.ro
Telefon: +40 742073062
Adresă internet: www.romans.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 990 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 138 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LUAN VISION
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Strada Margaretelor nr. 18, Nr. 18
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417166
Țară: România
E-mail: juridic@lvsmedica.ro
Telefon: +40 0726185886
Fax: +40 0359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERIL ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 12284240
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041831
Țară: România
E-mail: sales@steril.ro
Telefon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 267 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 81 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3
Lot nr.: 5
Titlu:

Lot 5

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TECHTEX
Număr naţional de înregistrare: RO26063142
Adresă: Strada Bucureşti-Ploieşti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013685
Țară: România
E-mail: florina.maria@techtex.ro
Telefon: +40 786813450
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NERAMO DISTRIBUTION
Număr naţional de înregistrare: RO 16174216
Adresă: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200689
Țară: România
E-mail: vanzari@neramo.ro
Telefon: +40 72240480
Fax: +40 351814781
Adresă internet: www.neramo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 044 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 60 040.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11
Lot nr.: 7
Titlu:

Lot 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 500 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9519
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 13
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 13
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 13
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Adresă internet: www.generalmedicalsactive.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 990 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 41 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5500
Lot nr.: 11
Titlu:

Lot 11

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LUAN VISION
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Strada Margaretelor nr. 18, Nr. 18
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417166
Țară: România
E-mail: juridic@lvsmedica.ro
Telefon: +40 0726185886
Fax: +40 0359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 16 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 650.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8572
Lot nr.: 11
Titlu:

Lot 11

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LUAN VISION
Număr naţional de înregistrare: RO23801784
Adresă: Strada Margaretelor nr. 18, Nr. 18
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417166
Țară: România
E-mail: juridic@lvsmedica.ro
Telefon: +40 0726185886
Fax: +40 0359411523
Adresă internet: www.lvsmedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 16 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8289
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Număr naţional de înregistrare: RO 16623412
Adresă: Strada Glădiţei, Nr. 42, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041211
Țară: România
E-mail: office@coramedmp.ro
Telefon: +40 269561474
Fax: +40 269206352
Adresă internet: www.coramedmp.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 885 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 100 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6675
Lot nr.: 6
Titlu:

Lot 6

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 10
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TECHTEX
Număr naţional de înregistrare: RO26063142
Adresă: Strada Bucureşti-Ploieşti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013685
Țară: România
E-mail: florina.maria@techtex.ro
Telefon: +40 786813450
Adresă internet: www.techtex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 665 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 55 275.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7169
Lot nr.: 8
Titlu:

Lot 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NERAMO DISTRIBUTION
Număr naţional de înregistrare: RO 16174216
Adresă: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200689
Țară: România
E-mail: vanzari@neramo.ro
Telefon: +40 72240480
Fax: +40 351814781
Adresă internet: www.neramo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 580.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 153.35 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6677
Lot nr.: 10
Titlu:

Lot 10

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERIL ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 12284240
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041831
Țară: România
E-mail: sales@steril.ro
Telefon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Adresă internet: www.sterilromania.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 320.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5488
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Număr naţional de înregistrare: RO 16623412
Adresă: Strada Glădiţei, Nr. 42, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041211
Țară: România
E-mail: office@coramedmp.ro
Telefon: +40 269561474
Fax: +40 269206352
Adresă internet: www.coramedmp.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 885 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 100 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6672
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Adresă internet: www.bestachizitii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 267 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 27 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7167
Lot nr.: 7
Titlu:

Lot 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Adresă internet: www.generalmedicalsactive.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 172 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5492
Lot nr.: 6
Titlu:

Lot 6

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 10
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TECHTEX
Număr naţional de înregistrare: RO26063142
Adresă: Strada Bucureşti-Ploieşti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013685
Țară: România
E-mail: florina.maria@techtex.ro
Telefon: +40 786813450
Adresă internet: www.techtex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 665 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 55 275.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8295
Lot nr.: 9
Titlu:

Lot 9

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ELPIS LOGIC BUSINESS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO27901719
Adresă: Strada giurgiului, Nr. 33
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: cotonea.adrian@gmail.com
Telefon: +40 314252116
Fax: +40 372878885/+40 314356037/+40 314252116
Adresă internet: www.steris.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 835.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7157 / 27.07.2021
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 13
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 13
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 13
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Adresă internet: www.generalmedicalsactive.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 990 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 48 300.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8255
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 13
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 13
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 13
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GENERAL MEDICALS ACTIVE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO18604735
Adresă: Strada Janoş Arany, Nr. 4
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540044
Țară: România
E-mail: office@generalmedicalsactive.ro
Telefon: +40 722716334
Fax: +02 65250670
Adresă internet: www.generalmedicalsactive.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 990 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 48 300.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8259
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BEST ACHIZITII
Număr naţional de înregistrare: 32125703
Adresă: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021393
Țară: România
E-mail: tenders@bestachizitii.ro
Telefon: +40 754204322
Fax: +40 374092019
Adresă internet: www.bestachizitii.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 267 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 27 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9732
Lot nr.: 8
Titlu:

Lot 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NERAMO DISTRIBUTION
Număr naţional de înregistrare: RO 16174216
Adresă: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200689
Țară: România
E-mail: vanzari@neramo.ro
Telefon: +40 72240480
Fax: +40 351814781
Adresă internet: www.neramo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 580.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 188.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6673
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Număr naţional de înregistrare: RO 16623412
Adresă: Strada Glădiţei, Nr. 42, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041211
Țară: România
E-mail: office@coramedmp.ro
Telefon: +40 269561474
Fax: +40 269206352
Adresă internet: www.coramedmp.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 885 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 100 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment Juridic al Spitalului Municipal Orastie
Adresă: str.Pricazului, nr.16., Localitate:Orastie,
Localitate: Orastie
Cod poștal: 335700
Țară: România
E-mail: spital@spitmunor.ro
Telefon: +40 254242650
Fax: +40 254241615
Adresă internet: www.spitmunor.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2021