Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534722-2021

21/10/2021    S205

România-Sibiu: Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat

2021/S 205-534722

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4240847
Adresă: Strada: Armelor, nr. 10
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550194
Țară: România
Persoană de contact: Oana Maria Ardelean
E-mail: oardeleanu@mapn.ro
Telefon: +40 269210972
Fax: +40 269210098
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.um02444sibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de dotări la obiectivul de investiție imobiliară "Realizare pavilion nou și modernizare infrastructură în cazarma 1025 Sebeș"

Număr de referinţă: 4240847_2021_PAAPD1303682
II.1.2)Cod CPV principal
39000000 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului presupune achiziția de dotări, pentru obiectivul de investiție imobiliară „Realizare pavilion nou si modernizare infrastructura in cazarma 1025 Sebeș”, necesar păstrării documentelor și a produselor accesul și mobilitatea în zona de depozitare, mobilier pentru zona administrativă și sisteme de operare, administrare, structurare, criptare, partajare și organizare a documentelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30200000 Echipament şi accesorii pentru computer
42900000 Diverse utilaje de uz general şi special
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO121 Alba
Locul principal de executare:

Unitatea Militara 02213 Sebeș, cu sediul in Loc. Sebeș, str. Călărașilor nr. 74, județul Alba.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului presupune achiziția de dotări, conform Listei de dotări (anexa nr. 1), pentru obiectivul de investiție imobiliară „Realizare pavilion nou si modernizare infrastructura in cazarma 1025 Sebeș”

Valoarea estimata a contractului este de 867.307,00 lei fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 182-472804
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2021