Supplies - 534722-2021

21/10/2021    S205

România-Sibiu: Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat

2021/S 205-534722

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4240847
Adresă: Strada: Armelor, nr. 10
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550194
Țară: România
Persoană de contact: Oana Maria Ardelean
E-mail: oardeleanu@mapn.ro
Telefon: +40 269210972
Fax: +40 269210098
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.um02444sibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de dotări la obiectivul de investiție imobiliară "Realizare pavilion nou și modernizare infrastructură în cazarma 1025 Sebeș"

Număr de referinţă: 4240847_2021_PAAPD1303682
II.1.2)Cod CPV principal
39000000 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului presupune achiziția de dotări, pentru obiectivul de investiție imobiliară „Realizare pavilion nou si modernizare infrastructura in cazarma 1025 Sebeș”, necesar păstrării documentelor și a produselor accesul și mobilitatea în zona de depozitare, mobilier pentru zona administrativă și sisteme de operare, administrare, structurare, criptare, partajare și organizare a documentelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30200000 Echipament şi accesorii pentru computer
42900000 Diverse utilaje de uz general şi special
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO121 Alba
Locul principal de executare:

Unitatea Militara 02213 Sebeș, cu sediul in Loc. Sebeș, str. Călărașilor nr. 74, județul Alba.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului presupune achiziția de dotări, conform Listei de dotări (anexa nr. 1), pentru obiectivul de investiție imobiliară „Realizare pavilion nou si modernizare infrastructura in cazarma 1025 Sebeș”

Valoarea estimata a contractului este de 867.307,00 lei fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 182-472804
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2021