Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534753-2021

21/10/2021    S205

Poland-Pałecznica: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 205-534753

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Pałecznica
Postal address: ul. Św. Jakuba 11
Town: Pałecznica
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 32-109
Country: Poland
Contact person: Marcin Łojek
E-mail: lojek.m@palecznica.pl
Telephone: +48 413848037
Fax: +48 413848037-19
Internet address(es):
Main address: http://palecznica.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

wykonanie Inteligentnego Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica finansowana z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i nisko

Reference number: KPR.271.2.2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

W ramach zamówienia należy wykonać kompletny system obsługujący Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica. W celu prawidłowego działania całego systemu wymagane będzie odtworzenie połączeń komunikacyjnych do wybranych obiektów. System monitoringu i zarządzania musi być kompatybilny z już istniejącymi systemami aktualnie użytkowanymi przez Gminę Pałecznica na ujęciu wody i wieży ciśnień.

System pracy ma obejmować zdalny monitoring oraz sterowanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami w obiektach znajdujących się na terenie Pałecznicy.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty proponowane schematy koncepcyjne wraz z doborem urządzeń z zakresu prac dla poszczególnych obiektów

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 707 317.07 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31350000 Electric conductors for data and control purposes
45000000 Construction work
45315100 Electrical engineering installation works
48517000 IT software package
72253200 Systems support services
72600000 Computer support and consultancy services
45315300 Electricity supply installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Pałecznica

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach zamówienia należy wykonać kompletny system obsługujący Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica. W celu prawidłowego działania całego systemu wymagane będzie odtworzenie połączeń komunikacyjnych do wybranych obiektów. System monitoringu i zarządzania musi być kompatybilny z już istniejącymi systemami aktualnie użytkowanymi przez Gminę Pałecznica na ujęciu wody i wieży ciśnień.

System pracy ma obejmować zdalny monitoring oraz sterowanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami w obiektach znajdujących się na terenie Pałecznicy.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty proponowane schematy koncepcyjne wraz z doborem urządzeń z zakresu prac dla poszczególnych obiektów.

Sterowanie i monitoring wymienionych instalacji, powinien być zrealizowany na sterownikach swobodnie programowalnych z komunikacją Modbus RTU. Zastosowany sprzęt powinien być kompatybilny z już zamontowanymi układami znajdującymi się w ujęciu wody oraz hali sportowej. Do programowania systemu należy wykorzystywać oprogramowanie z którego już korzysta gmina.

Sterowniki sieciowe montowane w szafach sterujących muszą posiadać komunikację za pośrednictwem przynajmniej czterech-portów. Ich budowa zawiera interfejs pomiędzy siecią LAN / WAN, a elementami obiektowymi systemu umożliwiając globalny nadzór funkcji urządzeń podłączonych do sterownika. Sterowniki muszą być zgodne ze standardem Modbus RTU. Sterowniki sieciowe są fizycznie podłączone do sieci LAN bez konieczności wykorzystania dodatkowych routerów. Sterowniki mają zdolność wykonywania programów w zakresie: Funkcji kalendarza

• Programów czasowych

• Trendów i uzupełniania trendów

• Monitorowania i przekazywania alarmów

• Synchronizacji czasu

• Integracji urządzeń MODBUS oraz danych z innych urządzeń zewnętrznych MODBUS

• Sterowanie i monitoring pracy pomp obiegowych za pośrednictwem protokołu GENIbus

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 160-421515
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VASWENT-KLIMA Maciej Wąsowicz
National registration number: NIP: 734-294-48-02
Postal address: Granice 61
Town: Czchów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 32-760
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 707 317.07 PLN
Lowest offer: 2 082 000.00 PLN / Highest offer: 2 082 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy wnoszenia odwołań reguluje art. 515 Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021