Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534755-2021

21/10/2021    S205

Romania-Deva: Feasibility study, advisory service, analysis

2021/S 205-534755

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 176-458183)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL HUNEDOARA
National registration number: 4374474
Postal address: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 28
Town: Deva
NUTS code: RO423 Hunedoara
Postal code: 330025
Country: Romania
Contact person: CIPRIAN RĂCHITĂ
E-mail: achizitiicjhd@gmail.com
Telephone: +40 254226200
Fax: +40 254226200
Internet address(es):
Main address: www.cjhunedoara.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

Reference number: 4374474_2021_PAAPD1312239
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de consultanță și expertiză de specialitate în vederea sprijinirii activității Autorității contractante pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări numai prin intermediul SICAP, semnate cu semnătură electronică extinsă. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18.

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 20 și 11 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare.

Autoritatea contractantă urmează să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă metodă de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 176-458183

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 20/10/2021
Read:
Date: 27/10/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 20/10/2021
Read:
Date: 27/10/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 20/06/2022
Read:
Date: 27/06/2022
VII.2)Other additional information: