Építési beruházás - 534921-2021

Submission deadline has been amended by:  594150-2021
22/10/2021    S206

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 206-534921

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001036082021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001036082021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BVSC-Zugló Sportcentrum K. fejlesztés, kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001036082021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés alapján a „BVSC-Zugló Sportcentrum Komplex Fejlesztése keretében: Labdarúgó Stadion, Többfunkciós Versenycsarnok, Küzdősport Edzőcsarnok és kapcsolódó külső létesítmények építése”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45212224 Stadion építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45310000 Villamos szerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1142 Budapest, Szőnyi út 2. hrsz. 29889, 29834/15

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

BVSC-Zugló Sportcentrum Komplex Fejlesztése keretében megvalósítandó a rendelkezésre álló építési engedély és kiviteli tervdokumentáció alapján, valamennyi szakágra (alapozás, építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság erős- és gyengeáram, közmű, térburkolatok, kertépítés) kiterjedő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáig tartó megvalósítása:

Meglévő épületek és építmények elbontása:

- Meglévő stadion-világító lámpatorony elbontása: 5 db

- 2 szintes acélszerkezetű lelátó bontása

- Földrézsüs lelátók elbontása: 3336 m2 vízszintes felület, vegyes, törmelékes földfeltöltés: 17000 m3

- Meglévő futballpálya elbontása: 9600 m2 alapterület

- Utca felőli meglévő épület elbontása: 822 m2 bruttó szintterület

- Hátsó lelátó épület elbontása: 1600 m2 bruttó szintterület

Új Stadion épület és labdarúgó pálya építése:

- "A", "B", "C", "D" tornyok és "M" műhely-szárny és "Ö" öltöző szárny: 7229,35 m2 bruttó szintterület,

- fedett lelátó 1999 fős ülőhellyel,

- Hő- és vízszigetelt lapostető szerkezetek teljes rétegrenddel: 1171,79 m2 bruttó alapterület,

- Acél teherhordó szerkezetű tetőszerkezet alátét héjazattal és fémlemez tetőfedéssel: 3146,4 m2 bruttó alapterület

- Előtetők: 209,58 m2 bruttó alapterület,

- Pályavilágítási pilon + lámpatartók + világítási rendszer: 4 egység

- Drénezéssel, öntözéssel és pályafűtéssel ellátott élőfüves futballpálya egy oldalon kiegészítő műfüves zónával mindösszesen 9737,32 m2

- acél teherhordó szerkezetű pályahatároló szerkezet: 1510 m2 függőleges vetület,

- Külső gyalogos híd térburkolattal: vasbeton teherhordó szerkezet, vízszigetelés és járható tető rétegrend térburkolattal együtt: 21 m2 bruttó alapterület,

- Monolit vasbeton támfalak építése összesen 59,7 fm hosszban, változó magasságban: 236,8 m3.

Új Többfunkciós (Multifunkciós) Versenycsarnok építése:

- Csarnokszárny és fejépület: 4302,83 m2 bruttó szintterület, melyből 1187,96 m2 három-szint belmagasságú csarnoktér,

- fedett lelátó 432 fős ülőhellyel,

- Acélszerkezetű menekülőlépcső, épített fallal együtt: 27,88 m2 bruttó alapterület

- Pillérekkel gyámolított acélszerkezetű előtetők korcolt fémlemez fedéssel: 204 m2 bruttó alapterület

- acélszerkezetű előtetők korcolt fémlemez fedéssel: bruttó 171,22 m2 alapterület

- Személyfelvonó 1000 kg/13 fő: 1 db.

- Napelem rendszer: 574 db napelem táblával, összesen 216 kW teljesítménnyel.

Új Küzdősport Edzőcsarnok épület építése:

- Csarnokszárny és fejépület: 2089,23 m2 bruttó szintterület, melyből 1138,95 m2 három-szint belmagasságú csarnoktér,

- Pillérekkel gyámolított acélszerkezetű előtetők korcolt fémlemez fedéssel (a Többfunkciós Csarnoknál írttal egy épületként építendő): 135,1 m2 bruttó alapterület

- Napelem rendszer: 438 db napelem táblával, összesen 165 kW teljesítménnyel, (a Többfunkciós Csarnoknál írttal egy rendszerbe integráltan építendő)

Utak, parkolók, térburkolatok (valamennyi új épület körül egy egységes rendszerben építve), teljes rétegrendi szerkezettel, összesen 12683 m2:

- Aszfaltozott út gépjármű terhelésre: 1821 m2

- Térköves utak, parkolók gépjármű terhelésre: 3588 m2

- Zúzottköves út gépjármű terhelésre: 1556 m2

- Térköves burkolatok gyalogos forgalomra, időszakos kisjárműves forgalomra: 4590 m2

- Térkő burkolatos járdák gyalogos forgalomra: 1128 m2

Közművek összesen 2103 fm nyomvonal:

- Víz közmű: 632 fm nyomvonal

- Szennyvíz (gravitációs és nyomott rendszerű): 639 fm nyomvonal

- Csapadékvíz: 832 fm nyomvonal

Elektromos ellátás, térvilágítás:

- Térvilágítás: 800 fm külső kábelezés és 5 db kandeláber és 12 db kábelakna

- Elektromos ellátás, betápkábel: 450 fm nyomvonal.

Kertészeti munkák: 16900 m2 területen:

- zöldkazetták kialakítása, dísznövényzet telepítése, növénytelepítésekre, faültetések

- Tereprendezés, humuszterítés, füvesítés

- Automata öntözőrendszer telepítése

- táblás kerítésrendszer: 480 fm

A megvalósítandó létesítmény főbb tartalmi és mennyiségi jellemzői:

- új sportcélú épületek összes bruttó szintterülete (futballpálya területe nélkül): 13 621,41 m2,

- fedett lelátók elkészítése összesen 2431 db fedett ülőhellyel,

- Felmenő (alapok feletti: talpgerendák, fejtömbök, falak, támfalak, pillérek, pillérfejek, födémek, födémbordák, gerendák, koszorúk) teherhordó monolit vasbeton szerkezet: mindösszesen 4323,7 m3, összesen 520 t betonacél beépítéssel

- Tetőszerkezetek: (előtetők nélkül): összesen 553,5 t acél teherhordó tartószerkezetű fémlemez és fémlemez-szendvicspanel fedésű tetők készítése összesen bruttó 6895,82 m2 alapterülettel, melynél a legnagyobb fesztáv 31,5 m

- Szabadtéri, pályafűtéssel ellátott futballpálya élőfűvel, körben műfüves résszel szegélyezve, rétegrenddel, drénezéssel, fűtőcsövezéssel, hőközpontból csövezéssel együtt: 9737,32 m2 alapterület.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása (min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Az M2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberen felül ajánlattevő rendelkezik plusz további 4 fő (vagy több) az M2.1. pont szerinti szakemberrel, azaz aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (min. 0-max. 4 fő) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Az M2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberen felül ajánlattevő rendelkezik plusz további 1 fő (vagy több) az M2.2. pont szerinti szakemberrel, azaz aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (min. 0-max. 1 fő) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.3. Az M2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberen felül ajánlattevő rendelkezik plusz további 1 fő (vagy több) az M2.3. pont szerinti szakemberrel, azaz aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (min. 0-max. 1 fő) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 900
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A 3.1-3.3.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

3. 1-3.3. értékelési részszempontok:

Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100

Értékelési módszer: a legjobb ár-érték arány szempont szerint

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. keltű útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK. A 2. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. keltű útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A 3.1.-3.3. értékelési résszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. keltű útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés.

1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalék keret nélkül): Fordított arányosítás

2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli Többlet jótállás: Egyenes arányosítás

3.1. Az M/2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma: közvetlen pontozás: személyenként 25 pont, azaz 0 fő többlet szakember bemutatása esetén 0 pont, 1 fő többlet szakember bemutatása esetén 25 pont, 2 fő többlet szakember bemutatása esetén 50 pont, 3 fő többlet szakember bemutatása esetén 75 pont, 4 fő vagy annál több többlet szakember bemutatása esetén 100 pont,

3.2. Az M/2.2. alkalmassági követelménynek („MV-ÉV” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma: közvetlen pontozás: személyenként 100 pont, azaz 0 fő többlet szakember bemutatása esetén 0 pont, 1 fő vagy annál több többlet szakember bemutatása esetén 100 pont,

3.3. Az M/2.3. alkalmassági követelménynek („MV-ÉG” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma: közvetlen pontozás: személyenként 100 pont, azaz 0 fő többlet szakember bemutatása esetén 0 pont, 1 fő vagy annál több többlet szakember bemutatása esetén 100 pont.

4. A felhívás II.2.7. pontjában feltüntetett 900 nap alatt Ajánlatkérő naptári napot ért a munkaterület átadásától (mely több ütemben fog megvalósulni: szakaszos munkaterület átadás) számítva, a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás (rész-műszaki átadás-átvétel fog megvalósulni) kezdő napjáig. Részletes információt a szerződéstervezet tartalmaz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

Sz1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal:

- a pénzforgalmi bankszámla száma,

- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

- volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás.

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájáról.

P2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ha az Ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épület építési/felújítási/átalakítási/bővítési kivitelezési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

P3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épület építési/felújítási/átalakítási/bővítési kivitelezési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) és P2) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P3) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2) Alkalmatlan AT, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.

Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület építési/felújítási/átalakítási/bővítési kivitelezési munkák) származó árbevétele nem éri el a nettó 15 000 000 000 HUF-t.

P3) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (épület építési/felújítási/átalakítási/bővítési kivitelezési munkák) származó árbevétele nem éri el a nettó 15 000 000 000 HUF-t.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell benyújtania:

M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 96 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 132 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra esik), a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy Ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az Ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kell benyújtani:

- ajánlattevő neve,

- a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

- a teljesítés helye,

- a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

- a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

- 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.

M2) Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania elektronikus űrlap formájában nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolandók:

a) Nyilatkozat bemutatott szakemberekről: Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmasági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető). Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciá(ka)t, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 132 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra esik:

M1)1 egy szerződésen (SZ-n) belül összesen minimum 8000 m2 összes bruttó szintterületű új építésű sportcélú épület/épületek minden alapszakágra kiterjedő, a kiinduló állapottól a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó megvalósítására (új építésként a meglévő épület/épületrész bővítéseként készült új épület/épületrész is elfogadott, de ebben az esetben csak a bővítmény bruttó szintterületi adatai vehetők figyelembe) vonatkozott;

M1)2 egy SZ-n belül összesen a felépítményi (alapozás feletti) legalább 1100 m3 teherhordó monolit vasbeton szerkezet készült minimum 140 tonna betonacél felhasználással;

M1)3 egy SZ-n belül minimum 3500 m2 alapterületű, pályafűtéssel ellátott élőfüves szabadtéri küzdőtér/sportpálya kivitelezését, mely tartalmazott műfüves részt is;

M1)4 egy SZ-n belül minimum bruttó 5000 m2 alapterületű acél teherhordó tartószerkezetű, fémlemez és/vagy fémlemez külső felületű szendvicspanel fedésű tető készítését tartalmazta;

M1)5 egy SZ-n belül fedett lelátók kivitelezését minimum 1400 db ülőhellyel;

M1)6 egy SZ-n belül gyalogos és/vagy gépjármű forgalomra alkalmas térburkolat és/vagy út, és/vagy parkoló és/vagy járda kivitelezése teljes rétegrendi szerkezettel, minimum 5000 m2;

M1)7 egy SZ-n belül víz- és/vagy szennyvíz- és/vagy csapadékvíz-közművezeték kivitelezése összesen minimum 1000 fm nyomvonal.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M1)1-M1)7 pontok szerinti valamennyi elvárásnak pontonként max. egy-egy szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1)1-M1)7 pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M1)1-M1)7 pontok szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 7 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Ajánlatkérő „összes bruttó szintterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjének összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak és aknák alapterületével együtt, melybe a több szint belmagasságú helyiségek alapterülete csak egyszer számítható bele, a nem helyiség (pl. fedetlen kültéri pálya, erkély, loggia, zöldtető, terasz) alapterülete nem számítható bele.

Ajánlatkérő felépítményi (alapozás feletti) teherhordó monolit vasbeton szerkezet alatt érti az alapok feletti teherhordó monolit vasbeton szerkezeteket, azaz: talpgerendák, fejtömbök, falak, támfalak, pillérek, pillérfejek, födémek, födémbordák, gerendák, koszorúk.

Ajánlatkérő „épület” alatt érti: 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. pont.

Ajánlatkérő sportcélú épület alatt érti: az olyan épületet, amely rendeltetésszerű használata bármely sporttevékenység kiszolgálására (alapfunkció) volt tervezve, a hozzá kapcsolódó és/vagy kiszolgáló/kiegészítő funkciókra tervezett épületrészekkel együtt.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

A Kr.24. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az Ajánlatkérő kizárólag abban az esetben fogadja el az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a tartalékkeret nélkül számított nettó váll.i díj %-a):

- teljesítési, jólteljesítési biztosíték (5-5 %-a)

- késedelmi (0,2%/ késedelemmel érintett naptári naponként, max:75naptári napra eső összeg),

- meghiúsulási (15%),

- szerződésszegési kötbér (Szerződésszegésenként 200 000,- Ft, max.: 20millió).

Jótállás:12 hónap, plusz az értékelési részszempontra tett megajánlás szerinti többlet hónap összege.

Ajánlatkérő a szerz. teljesítése során a részszámlázás lehetőségét biztosítja: utólag az igazolt készültségi foknak megfelelően: 1. munkaterület: 15%, 25%, 35%, 50%, 65%, 75%, 90% és 100% 2. munkaterület: hőtáv vezeték elkészítése, ezen kívüli 2. munkaterület műszaki tartalmának 15%, 25%, 35%, 50%, 65%, 75%, 90% és 100% készenléti fokonként, az 1. munkaterület esetén 15%, 10%, 15%, 10%, 15%, 10%, 15% és 10% mértékű, a 2. munkaterület esetén a hőtávvezeték műszaki tartalmáról és a hőtávvezeték műszaki tartalmának leszámításával 15%, 10%, 15%, 10%, 15%, 10%, 15% részszámlák és a 2. munkaterület hőtávvezeték műszaki tartalmának leszámításával 10% mértékű végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után és a hiba- és hiánymentes teljesítésről szóló teljesítésigazolás AK általi kiadása után, figyelemmel a 322/2015. K.r. 32. §-ra is.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. október 28. 11:00 óra. Találkozás helye: 1142 Bp., Szőnyi út 2. hrsz: 29889. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

- Ajánlattevő Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő tekintetében az ajánlathozhoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő a Kbt.44.§(1)bek szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,

- Egységes európai közbeszerzési dokumentum

- Kbt. 69. § szerinti Ajánlatkérő külön felhívására az Ajánlattevőnek csatolnia kell:

- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

- a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

4) P1)-P3) és M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 3.1.-.3.3. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát kell az ajánlathoz csatolni (adott esetben végzettséget/képzettséget igazoló okiratot és szakmai önéletrajzot is csatolni kell, amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal). A 3.1.-.3.3. értékelési részszempontokra maximum 6 (hat) szakembert lehet jelölni, aki nem lehet ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét és kamarai nyilvántartási számát a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban szereplő, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hodos Anett, 01226

8) A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Az M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.

12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

13) További információkat a KD tartalmaz.

16) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). Ajánlatkérő aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés és a szakemberekről szóló nyilatkozat.

17) Ajánlatkérő a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.

18) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

19) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egy összefüggő munkaterületen zajlik, a létesítményrészek műszakilag egymáshoz kapcsolódnak, így a részekre bontás gazdasági és műszaki megfontolásból sem ésszerű és nem lehetséges. Külön vállalkozók részére külön-külön munkaterületek biztosítása a sporttelep működésének biztosítása mellett, továbbá a megvalósítandó munkarészek műszaki összefüggései miatt nem lehetséges. A különböző vállalkozók egy munkaterületen történő felvonulása, a vállalkozók koordinálása, az egymásra épülő feladatok esetén a jótállás, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítésének érvényesítése mind a szerződés megfelelő és határidőben történő teljesítését veszélyeztetik, valamint ajánlatkérő számára többlet erőforrásigényt jelent, amely költségnövelő tényező is egyben.

20) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 30 000 000 HUF, azaz harmincmillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot Ajánlatkérő nem fizet. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

21) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

22) Nyertes Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

23) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított, szerződésben megjelölt időpontjára legalább 250 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év limitű, „All risk” típusú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

további információ VI.4.3. pontban folytatódik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

További információ itt folytatódik:

24) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

25) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek.-t.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2021