Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535040-2021

22/10/2021    S206

Croatia-Koprivnica: Road-maintenance works

2021/S 206-535040

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GRAD KOPRIVNICA
National registration number: 62112914641
Postal address: Zrinski trg 1/I
Town: Koprivnica
NUTS code: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Postal code: 48000
Country: Croatia
Contact person: Marija Potroško Kovačić
E-mail: marija.potrosko@koprivnica.hr
Telephone: +385 048279531
Fax: +385 048279543
Internet address(es):
Main address: https://koprivnica.hr/
Address of the buyer profile: https://koprivnica.hr/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0037805
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice

Reference number: 14/21 JN-VV
II.1.2)Main CPV code
45233141 Road-maintenance works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na administrativnom području grada Koprivnice na razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine, sukladno važećoj Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 18/21“), te troškovniku.Vrsta i opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice određen je na temelju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za 2021.godinu, a predmetni Program je prilog dokumentaciji za nadmetanje. Do isteka četverogodišnjeg roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni godišnji programi i troškovnici za predmetne poslove.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta su podijeljeni u tri osnovne grupe poslova i to:

1. godišnje održavanje nerazvrstanih cesta,

2. zimska služba i

3. održavanje semaforskih uređaja,

te se ponuda traži za sve navedene poslove.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Main site or place of performance:

Mjesto izvršenja ugovora su nerazvrstane ceste na administrativnom području Grada Koprivnice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave je obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na administrativnom području grada Koprivnice na razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine, sukladno važećoj Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 18/21“), te troškovniku. Vrsta i opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice određen je na temelju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za 2021.godinu, a predmetni Program je prilog dokumentaciji za nadmetanje. Do isteka četverogodišnjeg roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni godišnji programi i troškovnici za predmetne poslove.Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta su podijeljeni u tri osnovne grupe poslova i to:1. godišnje održavanje nerazvrstanih cesta, 2. zimska služba i 3. održavanje semaforskih uređaja, te se ponuda traži za sve navedene poslove.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vrijeme odaziva na uključivanje potrebnih kapaciteta / Weighting: 30 %
Price - Weighting: 70 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt dužan je u ponudi u svrhu utvrđivanja uvjeta sposobnosti iz točke 3.3.1. dostaviti ispunjeni e-ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sukladno važećem ugovoru.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Nije primjenjivo.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Dvorana za sastanke, Zrinski trg 1

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i to u pisanom obliku. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnos
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 014559930
Fax: +385 014559933
Internet address: https://www.dkom.hr/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021