Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535168-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gdansk: Construction work

2021/S 206-535168

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
National registration number: 000168372
Postal address: ul. Żaglowa 11
Town: Gdańsk
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 80-560
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telephone: +48 583205100
Internet address(es):
Main address: www.drmg.gdansk.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Uzupełnienie trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko – budowa odcinka drogi rowerowej pomiędzy ulicą Hucisko a Forum Gdańsk

Reference number: 46/BZP-U.500.13/2021/KB
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Uzupełnienie trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko – budowa odcinka drogi rowerowej pomiędzy ulicą Hucisko a Forum Gdańsk, w ramach projektu pn.: "Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska".

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 852 765.20 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111200 Site preparation and clearance work
45233120 Road construction works
45233162 Cycle path construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Gdańsk

II.2.4)Description of the procurement:

1. W ramach inwestycji przewiduje się budowę brakującego odcinka trasy rowerowej łączącego istniejącą trasę rowerową przy Forum Gdańsk z trasą rowerową na skrzyżowaniu ul. Wały Jagiellońskie z ul. Hucisko.

2. Zamówienie obejmuje zakresem:

budowę brakującego odcinka trasy rowerowej,

przebudowę chodnika i ciągu pieszo – rowerowego,

remont istniejących przejść i przejazdów rowerowych przez ul. Wały jagiellońskie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Nazwa programu: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”. Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.09.01.01-22.0009/17.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 102-265901
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Uzupełnienie trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko – budowa odcinka drogi rowerowej pomiędzy ulicą Hucisko a Forum Gdańsk

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EUROVIA POLSKA S.A.
National registration number: 635-000-01-27
Postal address: Ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie
Town: Kobierzyce
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 55-040
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 766 260.00 PLN
Total value of the contract/lot: 852 765.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Podwykonawcy wykonają część robót branży budowlanej.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021