Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535178-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Ground investigation work

2021/S 206-535178

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR
National registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546/56
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Magdaléna Šenková
E-mail: magdalena.senkova@rsd.cz
Telephone: +420 954901447
Internet address(es):
Main address: https://www.rsd.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Stavba silnic a dálnic

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rámcová dohoda na GTP staveb pozemních komunikací

Reference number: 01UK-003448
II.1.2)Main CPV code
45111250 Ground investigation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 580 000 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Česká republika

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 137-312090
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 02PB-000398
Title:

D3 0304 Václavice - Voračice, podrobný geotechnický průzkum

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AZ Consult, spol. s r.o.
National registration number: 44567430
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 400 01
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PUDIS a.s.
National registration number: 45272891
Town: Praha 10
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 100 31
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 81 595 213.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 02PT-006904
Title:

D0 510 Most přes Počernický rybník - doplňující geotechnický průzkum

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AZ Consult, spol. s r.o.
National registration number: 44567430
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 400 01
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PUDIS a.s.
National registration number: 45272891
Town: Praha 10
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 100 31
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 165 394.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 09EU-004354
Title:

I/13 Děčín - Ludvíkovice - předběžný GTP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRAGOPROJEKT, a.s.
National registration number: 45272387
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 147 54
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AZ GEO, s.r.o.
National registration number: 25358944
Town: Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 703 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 996 533.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 02PB-000396
Title:

D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda, podrobný geotechnický průzkum

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SG Geotechnika a.s.
National registration number: 41192168
Town: Praha 5
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 152 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: INSET s.r.o.
National registration number: 03579727
Town: Praha 3
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 130 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 72 043 172.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021