Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535240-2021

22/10/2021    S206

Poland-Mikołajki: Landscaping work for green areas

2021/S 206-535240

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Postal address: ul.Kolejowa 6
Town: Mikołajki
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 11-730
Country: Poland
Contact person: Anna Bogdanowicz
E-mail: biuro@wielkiejeziora.pl
Internet address(es):
Main address: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: stowarzyszenie
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Pisz w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

Reference number: WJM.271.6.2021
II.1.2)Main CPV code
45112710 Landscaping work for green areas
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 2 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

2) W poszczególnych MOR przyjęto różne konfiguracje obiektów kubaturowych, są to :

a) Wiata nr 1

Wiata przeznaczona jest na miejsce odpoczynku dla rowerzystów. Znajduje się na planie kwadratu. Zwieńczona jest dachem dwuspadowym wspartym na dwóch rzędach, lekko pochylonych na zewnątrz słupów drewnianych oraz dwóch ścianach murowanych, pełnych, stanowiących tylny narożnik wiaty. Kalenica dachu ustawiona przekątnie do podstawy, wznosi się ku odkrytemu przodowi tworząc charakterystyczny szpiczasty wierzchołek. Pod zadaszeniem zostaną zamontowane stoliki z ławkami.

b) Wiata nr 2 z sanitariatami

Jest to wiata na rowery z przyległym do niej zapleczem sanitarnym. Obiekt znajduje się na planie prostokąta, który stanowi wspólną podstawę obu części. Całość zwieńczona jest wspólnym dla obu części dachem drewnianym, jednospadowym, pokrytym gontem, wspartym jednym końcem na rzędzie czterech słupów, zaś drugim spoczywającym na ścianach murowanego budynku. Słupy drewniane lekko rozchylają się na zewnątrz. Dwie ściany zewnętrzne stanowiące dłuższy bok, pokryte podobnie jak i dach gontem drewnianym, również pochylone są na zewnątrz i do środka budynku. Ściany szczytowe prostopadłe do terenu, obłożne na zewnątrz kamieniem łupanym.

Uwaga! Ze względu na różne warunki terenowe zaprojektowano obiekty w dwóch wariantach „A” i „B”, stanowiących lustrzane odbicie względem siebie.

3) Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu MOR: budowę przyłączy do sieci elektro – energetycznej; przyłącze do sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika na nieczystości płynne; przyłącze do sieci wodociągowej; placów utwardzanych,, drobnych form architektonicznych.

4) Zamówienie podzielono na 2 części:

• Część 1 - Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 14 w miejscowości Kwik,

• Część 2 - Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 22 w miejscowości Wiartel,

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 - Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 14 w miejscowości Kwik,

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112710 Landscaping work for green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

Kwik

II.2.4)Description of the procurement:

Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 14 w miejscowości Kwik,

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 4.00
Price - Weighting: 96.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.06.02.03-28-001/20

II.2.14)Additional information

Wymagane jest wniesienie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II.2)Description
II.2.1)Title:

• Część 2 - Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 22 w miejscowości Wiartel

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112710 Landscaping work for green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

Wiartel

II.2.4)Description of the procurement:

Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 22 w miejscowości Wiartel

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 4.00
Price - Weighting: 96.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.06.02.03-28-001/20

II.2.14)Additional information

Wymagane jest wniesienie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, wypłaty zaliczek, udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 137-363890
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: WJM.271.6.2021
Lot No: 1
Title:

Część 1 - Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 14 w miejscowości Kwik,

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: WJM.271.6.2021
Lot No: 2
Title:

• Część 2 - Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) nr 22 w miejscowości Wiartel

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021