The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 535297-2022

30/09/2022    S189

Netherlands-The Hague: Research and development services and related consultancy services

2022/S 189-535297

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dtv UBR|HIS
National registration number: 52511170
Postal address: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2595 AN
Country: Netherlands
Contact person: Niels van der Haar
E-mail: Niels.haar@rijksoverheid.nl
Telephone: +31 621162351
Internet address(es):
Main address: www.UBRijk.nl/HIS
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VWS-HIS-EA Onderzoek medicatieveiligheid

Reference number: 201865006.028.080
II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wij willen een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van medicatieveiligheid in Nederland. Dit onderzoek bestaat uit een hoofdonderzoek en drie deelonderzoeken:

1. medicatieoverdracht

2. optimaliseren medicijngebruik bij ouderen

3. begeleiding van de patiënt

Deze aanbesteding hebben we opgedeeld in 2 percelen, te weten:

- perceel 1: uitvoering van het hoofdonderzoek en deelonderzoek 1

- perceel 2: uitvoering van deelonderzoeken 2 en 3.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Hoofdonderzoek 'Medicatieveiligheid in Nederland' en deelonderzoek 1 'Medicatieoverdracht'

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
73110000 Research services
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Wij verwachten vóór 1 april 2024 een hoofdrapport dat inzicht geeft in de actuele stand van de medicatieveiligheid in Nederland, de effecten van het staande beleid en suggesties doet ten aanzien van nieuw beleid. In aanvulling op het hoofdrapport verwachten wij vóór 1 april 2024 een overall summary rapportage en één zelfstandig leesbare en bruikbare rapport voor deelonderzoek 1: medicatieoverdracht;

Als onderdeel van deelonderzoek 1 (medicatieoverdracht) verwachten wij dat ook een meetinstrument wordt opgeleverd.

Het hoofdrapport en het deelrapport 1 dienen het resultaat te zijn van een onderzoek:

- Dat antwoord geeft op gestelde onderzoeksvragen.

- Dat een bruikbare aanpak oplevert voor toekomstige metingen op het gebied van medicatieoverdracht.

- Dat een duidelijke organisatie kent met één aanspreekpunt voor de directie GMT.

- Waarvan de resultaten met een door ons aangestelde begeleidingscommissie zijn besproken en breed worden gedragen.

- Waarvan de methodologie en bijbehorende beperkingen duidelijk en transparant zijn.

- Dat wordt uitgevoerd door een vast onderzoeksteam, al dan niet vanuit verschillende partijen bij 1 Opdrachtnemer per perceel, dat beschikt over een ruime mate van relevante kennis en ervaring.

- Dat op efficiënte wijze wordt uitgevoerd.

- Dat wordt uitgevoerd op een wijze die bijdraagt aan de doelen van het Rijk op het gebied van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 50%
Quality criterion - Name: Kwaliteit en organisatie van het onderzoeksteam / Weighting: 25%
Quality criterion - Name: Planning Voortgangsbewaking / Weighting: 15%
Price - Weighting: 10%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Gunningscritrium Plan van Aanpak (50% onder afdeling II.2.5) is verdeeld in:

27,5 % voor het Plan van Aanpak Hoofdonderzoek;

22,5 % voor het Plan van Aanpak Deelonderzoek 1.

Het betreft geen vaste looptijd in maanden. De looptijd is verbonden aan het moment van acceptatie van de resultaten van de diensten (zie Beschrijvend Document paragraaf 2.5).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Deelonderzoek 2 'Optimaliseren medicijngebruik bij ouderen' en deelonderzoek 3 'Begeleiding van de patiënt'.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
73110000 Research services
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Wij verwachten vóór 1 oktober 2023 twee zelfstandig leesbare en bruikbare rapporten voor deelonderzoek 2: 'Optimaliseren medicijngebruik bij ouderen' en deelonderzoek 3:

'begeleiding van de patiënt'.

De deelrapporten dienen het resultaat te zijn van een onderzoek:

- Dat antwoord geeft op gestelde onderzoeksvragen.

- Dat een bruikbare aanpak oplevert voor toekomstige metingen op het gebied van medicatieoverdracht.

- Dat een duidelijke organisatie kent met één aanspreekpunt voor de directie GMT.

- Waarvan de resultaten met een door ons aangestelde begeleidingscommissie zijn besproken en breed worden gedragen.

- Waarvan de methodologie en bijbehorende beperkingen duidelijk en transparant zijn.

- Dat wordt uitgevoerd door een vast onderzoeksteam, al dan niet vanuit verschillende partijen bij 1 Opdrachtnemer per perceel, dat beschikt over een ruime mate van relevante kennis en ervaring.

- Dat op efficiënte wijze wordt uitgevoerd.

- Dat wordt uitgevoerd op een wijze die bijdraagt aan de doelen van het Rijk op het gebied van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.het gebied van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Plan van Aanpak / Weighting: 50%
Quality criterion - Name: Kwaliteit en organisatie van het onderzoeksteam / Weighting: 25%
Quality criterion - Name: Planning en voortgangsbewaking / Weighting: 15%
Price - Weighting: 10%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Gunningscritrium Plan van Aanpak (50% onder afdeling II.2.5) is verdeeld in:

30 % voor het Plan van Aanpak Deelonderzoek 2

20 % voor het Plan van Aanpak Deelonderzoek 3

Het betreft geen vaste looptijd in maanden. De looptijd is verbonden aan het moment van acceptatie van de resultaten van de diensten (zie Beschrijvend Document paragraaf 2.5).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 042-109150
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Hoofdonderzoek 'Medicatieveiligheid in Nederland' en deelonderzoek 1 'Medicatieoverdracht'

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Deelonderzoek 2 'Optimaliseren medicijngebruik bij ouderen' en deelonderzoek 3 'Begeleiding van de patiënt'.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/09/2022