Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535371-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Construction work

2021/S 206-535371

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-480542)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Okręgowy w Warszawie
National registration number: 000324694
Postal address: al. "Solidarności" 127
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-898
Country: Poland
Contact person: Sylwia Jędrzejczak
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Telephone: +48 224407183
Fax: +48 224405042
Internet address(es):
Main address: http://bip.warszawa.so.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Remont skrzydeł K, L, M i 2/3 skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z usługą konserwacji zainstalowanych urządzeń, systemów i instalacji..."

Reference number: ZP/INW/23/21
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

a)wykonanie remontu skrzydeł K, L, M i 2/3 skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dwóch urządzeń dźwigowych (wymiana urządzeń),

b)budowa szybu windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu w skrzydle M, budowa klatki schodowej w skrzydle K oraz budowa kanału technologicznego,

wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na użytkowanie wyremontowanych pomieszczeń, objętych zakresem przedmiotu zamówienia oraz decyzji UDT na eksploatację urządzeń dźwigowych, o których mowa w lit. a) i b),

c)konserwacja zainstalowanych urządzeń, systemów i instalacji w okresie udzielonej gwarancji.

Zamawiający planuje przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia. Informacje na temat wizji znajdują się w opz zamówienia. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, a zatem nie będą miały

zast.post. art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-480542

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 18/11/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 01/02/2022
Read:
Date: 15/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 12:20
Read:
Date: 18/11/2021
Local time: 12:20
VII.2)Other additional information: