Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535378-2021

22/10/2021    S206

Česko-Praha: Instalace a montáž dopravního značení

2021/S 206-535378

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 173-450614)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Adriana Dragounová
E-mail: adriana.dragounova@rsd.cz
Tel.: +420 954908524
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny

Spisové číslo: 08PU-002856
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233290 Instalace a montáž dopravního značení
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v okr. Most, Chomutov, Louny.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 173-450614

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/10/2021
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 05/11/2021
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/10/2021
Místní čas: 11:15
Má být:
Datum: 05/11/2021
Místní čas: 11:15
VII.2)Další dodatečné informace: