Works - 535378-2021

22/10/2021    S206

Česko-Praha: Instalace a montáž dopravního značení

2021/S 206-535378

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 173-450614)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Adriana Dragounová
E-mail: adriana.dragounova@rsd.cz
Tel.: +420 954908524
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny

Spisové číslo: 08PU-002856
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233290 Instalace a montáž dopravního značení
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v okr. Most, Chomutov, Louny.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 173-450614

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/10/2021
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 05/11/2021
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/10/2021
Místní čas: 11:15
Má být:
Datum: 05/11/2021
Místní čas: 11:15
VII.2)Další dodatečné informace: