Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535383-2021

22/10/2021    S206

Česko-Praha: Stavební práce

2021/S 206-535383

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 151-398866)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
Země: Česko
E-mail: kamila.terlova@pcr.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.mvcr.cz
Adresa profilu zadavatele: www.nen.nipez.cz/profil/mvcr

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zateplení objektu Brno - OPŽP

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Realizace stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 151-398866

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/11/2021
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 02/11/2021
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: