Works - 535383-2021

22/10/2021    S206

Česko-Praha: Stavební práce

2021/S 206-535383

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 151-398866)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
Země: Česko
E-mail: kamila.terlova@pcr.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.mvcr.cz
Adresa profilu zadavatele: www.nen.nipez.cz/profil/mvcr

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zateplení objektu Brno - OPŽP

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Realizace stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 151-398866

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/11/2021
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 02/11/2021
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: