Works - 535413-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Pardubice: Road bridge construction work

2021/S 206-535413

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 201-520929)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pardubický kraj
National registration number: 70892822
Postal address: Komenského náměstí 125
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 53211
Country: Czechia
Contact person: Bc. Dita Svobodová Koldrová
E-mail: dita.svobodovakoldrova@pardubickykraj.cz
Telephone: +420 466026699
Internet address(es):
Main address: http://www.pardubickykraj.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice

II.1.2)Main CPV code
45221111 Road bridge construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Přelouč, odborem stavební dne 20. 02. 2019 pod č. j. MUPC 3710/2019, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2019, resp. rozhodnutím o prodloužení stavebního povolení ze dne 26. 04. 2021 pod č. j. MUPC 7215/2021, které nabylo právní moci 13. 05. 2021.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-520929

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Instead of:
Date: 12/11/2021
Read:
Date: 16/11/2021
Section number: IV.2.7)
Instead of:
Date: 12/11/2021
Read:
Date: 16/11/2021
VII.2)Other additional information: