Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535414-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2021/S 206-535414

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 122-322350)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bydgoszcz
National registration number: 092351297
Postal address: ul. Jezuicka 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-102
Country: Poland
Contact person: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525858046
Fax: +48 525858273
Internet address(es):
Main address: www.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 4 (Zespołu Szkół nr 18) przy ul. Żółwińskiej 1 w Bydgoszczy

Reference number: WZP.271.4.2021.E
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 4 (Zespołu Szkół nr 18) przy ul. Żółwińskiej 1 w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z: załącznikiem nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t.

z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 122-322350

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi 29.10.2021 o godz. 12.00. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Read:

Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi 30.11.2021 o godz. 12.00. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 26/01/2022
Read:
Date: 25/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: