Works - 535416-2021

22/10/2021    S206

Poland-Rzeszów: Road construction works

2021/S 206-535416

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 015-029869)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
National registration number: PL823
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-064
Country: Poland
Contact person: Damian Dorosz
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Telephone: +48 178754636
Internet address(es):
Main address: http://bip.erzeszow.pl
Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie

Reference number: CZ-I.271.4.6.2020
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 015-029869

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:
Date: 31/10/2022
Read:
Date: 30/06/2023
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: