Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535416-2021

22/10/2021    S206

Poland-Rzeszów: Road construction works

2021/S 206-535416

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 015-029869)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
National registration number: PL823
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-064
Country: Poland
Contact person: Damian Dorosz
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Telephone: +48 178754636
Internet address(es):
Main address: http://bip.erzeszow.pl
Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie

Reference number: CZ-I.271.4.6.2020
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 015-029869

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:
Date: 31/10/2022
Read:
Date: 30/06/2023
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 30/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: