There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 535425-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Västerås: Byggnation av ålderdomshem

2021/S 206-535425

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 128-338464)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VÄSTERÅS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2080
Postadress: Fiskartorget 1
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 72212
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Salomonsson
E-post: daniel.salomonsson@vasteras.se
Telefon: +46 72140996
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vasteras.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nybyggnation Ängsgärdets Äldreboende

Referensnummer: FN 2021/00242–2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215212 Byggnation av ålderdomshem
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Objektet avser utförande av nybyggnation av 80 lgh Äldreboende (exklusive stomme)

Stommen utförs i annan entreprenad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 128-338464

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.1
Plats där texten ska ändras: Referensnummer
I stället för:

FN 2021/00242–2.6.1

Ska det stå:

FN 2021/00242-2.6.1

Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum
I stället för:
Ska det stå:
Datum: 12/04/2022
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 09/09/2021
Ska det stå:
Datum: 12/11/2021
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 08/03/2022
Ska det stå:
Datum: 11/05/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 10/09/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 15/11/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: