Works - 535444-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Grimbergen: Construction work

2021/S 206-535444

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 196-507251)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Eigen Thuis vzw
National registration number: 0414.950.162
Postal address: Schildpadstraat 30
Town: Grimbergen
NUTS code: BE Belgique / België
Postal code: 1850
Country: Belgium
Contact person: Luc Thienpondt
E-mail: luc.thienpondt@plan-a.be
Internet address(es):
Main address: https://www.eigenthuis.be

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nieuwbouw voor tijdelijk en permanent verblijf voor personen met een handicap

Reference number: 2021-ETGR-0003
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Eigen Thuis vzw is een organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een ernstige motorische beperking. De vereniging werd opgericht in 1975 met als doel een woonvoorziening en begeleiding voor personen met een ernstige beperking te organiseren. Reeds snel werd rond de woonvoorziening aanverwante dienstverlening uitgebouwd, waaronder het vervoer van personen met mobiliteitsbeperking in de regio Halle-Vilvoorde. Elke aangepaste zorg op de site van Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel levensproject van bewoners en gebruikers te ondersteunen. Elke activiteit wordt uitgewerkt vanuit onze kernwaarden zelfredzaamheid, het recht op zelfbepaling en individuele verantwoordelijkheid.Eigen Thuis is ingebed in de woonwijk en haar bewoners zijn geïntegreerd in de leefomgeving. De dynamiek die uitgaat van bestuur, medewerkers en vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het succes van de organisatie en de gezonde financiële en organisatorische structuur waarop ze kan terugvallen. Op het perceel wordt in eerste fase naast het bestaande gebouw een nieuwbouw voorzien met op het gelijkvloers de woonvoorziening voor 35 volwassenen met een zware motorische handicap en op de verdieping een zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap en 20 logeerkamers. Verder bevat het gebouw een polyvalente zaal met keuken en administratieve ruimtes.Het nieuwe gebouw komt op de bestaande parking te liggen. Het perceel waarop het project betrekking heeft is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse K.B. 07/03/1977, gelegen in woongebied.De bestaande woonvoorziening van Eigen Thuis is op dit perceel aanwezig.  “OPGELET: het ophalen van de opdrachtdocumenten via de webpagina kan enige tijd in beslag nemen omwille van het volume.”

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-507251

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: zie tekst hieronder
Place of text to be modified: zie tekst hieronder
Instead of:
Read:
VII.2)Other additional information:

Een extra document, namelijk het bestek, werd mede aangevuld op de webpagina. Alle opdrachtdocumenten zijn nu voor de inschrijvers ter beschikking.