Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535509-2021

22/10/2021    S206

Slovenia-Celje: Construction work for water projects

2021/S 206-535509

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
National registration number: 2516152000
Postal address: Mariborska cesta 88
Town: Celje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 3000
Country: Slovenia
Contact person: Blanka Grajfoner
E-mail: gp.drsv@gov.si
Telephone: +386 14783100
Fax: +386 14783199
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)

Reference number: 43018-7/2020
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246000 River regulation and flood control works
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 720
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

5-1/2/MOP/0

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 159-419550

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN000661/2021
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
28/06/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
National registration number: 5150515000
Postal address: Žnidaričevo nabrežje 11
Town: Ptuj
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2250
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o.
National registration number: 1778536000
Postal address: Ulica Savinjske čete 17
Town: Žalec
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 3310
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 4 195 343.17 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Postal address: Mariborska cesta 88
Town: Celje
Postal code: 3000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45246000 River regulation and flood control works
71320000 Engineering design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 720
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 195 343.17 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
National registration number: 5150515000
Postal address: Žnidaričevo nabrežje 11
Town: Ptuj
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2250
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o.
National registration number: 1778536000
Postal address: Ulica Savinjske čete 17
Town: Žalec
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 3310
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Aneks št. 1 k Pogodbi št. 2555-21-460070 se sklepa zaradi vključitve dodatnih podizvajalcev, zamenjave vodje gradnje ter prerazporeditve dela pogodbene vrednosti podizvajalcev.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Aneks št. 1 zajema k pogodbi št. 2555-21-460070 zajema naslednje spremembe:

- Vključitev novih podizvajalcev

- Zamenjava vodje gradnje

- Prerazporeditev dela pogodbenih vrednosti med podizvajalci.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 195 343.17 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 195 343.17 EUR