Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 535694-2021

Submission deadline has been amended by:  604455-2021
22/10/2021    S206

Magyarország-Budapest: Sportcikkek és felszerelések

2021/S 206-535694

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739990
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001011012021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001011012021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás épületfelszerelések beszerzésére

Hivatkozási szám: EKR001011012021
II.1.2)Fő CPV-kód
37400000 Sportcikkek és felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keretmegállapodás megkötése 5db Honvédelmi Sportközpont (Baja, Balassagyarmat, Szarvas, Szigetvár, Újfehértó) Beruházás megvalósításához szükséges épületfelszerelések, sporttechnológiai eszközök szállítása, átadási feladatok egyedi megrendelések alapján történő beszerzésére”

- a rendelkezésre bocsátott konszignációk alapján bútorok, épületfelszerelések, berendezési tárgyak, sporttechnológiai eszközök (a továbbiakban: „Felszerelések”) szállítása,

- a leszállított Felszerelések kirakodása, az ott történő szakszerű össze-, fel-, illetve beszerelése, valamint az Felszereléseknek a Vevő birtokába adása,

- továbbá az itt kifejezetten meg nem határozott mindazon feladatok ellátása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Felszerelések a teljesítés helyén rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Vevő rendelkezésére álljanak,

- továbbá a Vevő birtokába és a vételár megfizetésével a Vevő tulajdonába kerüljenek.

A Felszerelésekkel szemben támasztott követelmények:

A Felszerelések legyenek egyszerűek, tartósak, színvilágukban a natúr természetes belső tereket erősítsék. Az öltözőterekben a tartósság szempontjai domináljanak, az előtér berendezési elemeinél pedig a természetes anyaghasználat az elvárás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37400000 Sportcikkek és felszerelések
39100000 Bútorok
39300000 Különféle berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

6500 Baja, Vaskúti út 015/44 hrsz., 2660 Balassagyarmat, Ipolyparti út 42., 709/14 hrsz., 5540 Szarvas, Munkácsy Mihály utca 4609/1 hrsz., 7900 Szigetvár 2099/9 hrsz., 4244 Újfehértó 0174/174 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Adásvételi keretszerződés 5db Honvédelmi Sportközpont (Baja, Balassagyarmat, Szarvas, Szigetvár, Újfehértó) Beruházás megvalósításához szükséges épületfelszerelések, sporttechnológiai eszközök szállítása, átadási feladatok”

A Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban és árazatlan ártáblázatban meghatározott bútorok, épületfelszerelések, berendezési tárgyak (a továbbiakban: „Bútorok”) szállítása keretszerződés keretében, egyedi megrendelések alapján, legfeljebb 168 667 860,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő nem köteles kimeríteni a fenti keretösszeget.

A beszerezni kívánt eszközök:

1. Fitt kétoldalas öltözőpad - 1db

2. Fitt öltözőpad - 8 db

3. Fittmet 40 öltözőszekrény - 23db

4. Íróasztal - 4db

5. Irodai forgószék - 5db

6. Mobil tábla - 1db

7. Hűtőszekrény - 2db

8. Defibrillátor szekrény - 1db

9. Kulcsszekrény - 1db

10. Takarítószer tároló szekrény - 1db

11. Görgős konténer - 3db

12. Puff - 6db

13. Kanapé - 1db

14. Irattartó szekrény 2db

15. Értékmegőrző szekrény - 3db

16. Egyedi recepciós asztal - 1db

17. Írólapos tárgyalószék (lehajtható írófelülettel, egyoldalú karfával) - 40db

18. Konyhabútor 290x60/210 - 1db

19. Konyhabútor 310x60/210 - 1db

20. Vetítővászon - 1db

21. Projektor és tartó - 1db

22. Vetítővászon - 1db

23. Takarítógép - 1db

24. Takarító kocsi - 2db

25. Meleg italautomata - 1db

26. Hideg italautomata - 1db

27. Felületvédő burkolat - 6 tekercs (109 fm)

28. Acél tároló polc - 6db

29. Puzzle tatami sportszőnyeg - 54db

30. Szegély puzzle tatami sportszőnyeghez - 54db

31. Hüvely tároló doboz, nyitható tetővel - 2db

32. Polcos fegyverszekrény - 6db

33. Tornapad - 4db

34. Lőzsámoly (pár) - 10db

35. 200-as lövedékcsapda - 15db

36. Lőlapleporelló továbbító konzol - 10db

37. Hüvelyfogó paraván - 9db

38. Lőlap forgató - 1db

39. Lőlap mozgató - 10db

40. Gördülő állványzat - 1db

41. Tekercsfelhúzó berendezés - 1pár

42. Be-kiakasztó egység - 3pár

43. Egyoldalas ragasztó letekercselő - 1db

44. Egyoldalas ragasztószalag - 36 db

A nyertes ajánlattevő feladata az egyedi megrendelésben meghatározott teljesítési helyre történő szállítása, a leszállított Bútorok kirakodása, az ott történő szakszerű össze-, fel-, illetve beszerelése, valamint a Bútoroknak az Ajánlatkérő (Vevő) birtokába adása, továbbá mindazon feladatok ellátása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az eszközök a teljesítés helyén rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Ajánlatkérő (Vevő) rendelkezésére álljanak.

Az egyes helyszínekre szállítandó eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, tételes mennyisége a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező Műszaki leírásban és árazatlan ártáblázatban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás időtartama a leszállított eszközökre a kötelezően előírt 24 hónap jótállási időszakon felül (egész hónapban megadva min. 0 hónap- max. 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) - súlyszám: 70

3) Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 24 hónapban határozza meg a 2. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő (AK) a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az ajánlathoz csatolandó EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.

M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (1) bek. a) pontja alapján be kell mutatnia a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.

Az igazolást/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve),

- a szállítás tárgya (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) és mennyisége,

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) pontban meghatározott alkalmassági követelménynek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, (sikeres átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 125 000 000 ft értékű olyan referencia munkát, amelynek keretében sporttechnológiai eszközök/ épületfelszerelések szállítása valósult meg.

Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az AT(k)től.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér mértéke az érintett Egyedi Megrendelésben meghatározott nettó Egyedi Megrendelés vételárának 1%-a (egy százaléka) naponta azzal, hogy az Eladóval szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a 30 (harminc) naptári napra eső késedelmi kötbér összeget.

A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a (harminc százaléka) A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés meghiúsulása esetén a teljes nettó vételár, az Egyedi Megrendelés meghiúsulása esetén pedig az Egyedi Megrendelés vételára.

Jótállás: a Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap + nyertes ajánlat szerinti többlet jótállás. A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.

Jólteljesítési biztosíték összege a jótállási időszak időtartama alatt az adott Egyedi Megrendeléshez tartozó, ÁFA nélkül számított vételár 5 %-a (azaz öt százaléka).

A vételár keretösszeg, az eladó a vevő Egyedi Megrendeléseit a keretösszeg kimerüléséig, illetve a szerződés megszűnéséig köteles teljesíteni.

Az Egyedi Megrendelés Vételárára az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, számla ellenében jogosult.

Felek rögzítik, hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. § (6) bekezdéseiben foglaltak is megfelelően irányadók. Vevő a vételárat a szerződésszerű, hiba - és hiánymentes teljesítés feltételével, teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, utólag, banki átutalással teljesíti. Az Eladó a Teljesítésigazolásban meghatározott összegről jogosult számlát kiállítani. Vevő a számla szerinti ellenértéket a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül,- átutalással egyenlíti ki.

A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésre irányadó késedelmi kamat kerül kikötésre.

Az ellenérték kifizetésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény irányadó. Irányadó továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdése is.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, a Kbt. 27/A.§-ában foglaltak szerint.

A számlázás, a kifizetés és a szerződéskötés pénzneme: HUF

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/11/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/11/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

424/2017. Korm. rendelet 15. § alapján.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Jelen közbeszerzési eljárás egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, a 105. § (1) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően a keretmegállapodás alapján a beszerzés megvalósítására az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerülhet sor.

2) AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) Csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő Kbt.66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is), elektronikus űrlap formájában.

4) A 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

5) A felhívás III.1.3.) pontja szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK.

A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A jótállás legkedvezőbb szintje a kötelezően előírt 24 hónap jótállási időszakon felül: 24 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 24 (többlet) hónap feletti megajánlás is 100 pontot jelent. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

7) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

8) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pálffy Katalin (lajstrom szám: 01303)

10) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

11) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

12) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

13) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, szakmai ajánlatnak az árazott ártáblázat minősül, melynek teljes hiánya hiánypótlás keretében nem pótolható.

14) Ajánlattevő tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat EKR űrlapon történő benyújtása szükséges.

15) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

16) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.

17) A részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 HUF.

Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető. Fizetési számlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú bankszámla. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További információ a Közbeszerzési Dokumentumban.

18) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

19)A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egy Eladótól kívánja az eszközöket beszerezni. Ajánlatkérő fontosnak tartja, hogy azonos minőségű és esztétikumú termékeket kapjon, egységes garanciális feltételekkel. A teljesítés egy komplett, egységes képet mutató, egymással kompatibilis eszközök szállításával teljesül. A részajánlattétel biztosítása fentieken túl ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Rövidítések.:

AK-ajánlatkérő,

AT-ajánlattevő,

AV-alvállalkozó,

KD-Közbeszerzési Dokumentumok,

AF-Ajánlati felhívás,

GSZ-Gazdasági Szereplő.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2021