Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535784-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-The Hague: Farming, hunting and fishing products

2021/S 206-535784

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
National registration number: 532146326
Postal address: Bezuidenhoutseweg 73
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2594 AC
Country: Netherlands
Contact person: Anouk Schatorje
E-mail: Iucezteam5@rvo.nl
Telephone: +31 703798911
Internet address(es):
Main address: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7cef82b3e0a92c2cd451e9737607c495
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7cef82b3e0a92c2cd451e9737607c495
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aankoop en uitzet van glas- en pootaal

Reference number: 202108051
II.1.2)Main CPV code
03300000 Farming, hunting and fishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De uit te voeren activiteiten binnen deze opdracht zijn:

• aankoop van glas- en pootaal (< 20 cm).

• vaststellen van de meest geschikte uitzetgebieden in Nederland.

• de uitzet van glas- en pootaal afstemmen met alle betrokken partijen (waterbeheerders, visrechthebbenden, visserijsector en Opdrachtgever).

• bemonsteren van de aal (met name pootaal) voor veterinair onderzoek.

• transport naar en vervolgens uitzet van de aangekochte glas- en pootaal in de geselecteerde uitzetgebieden.

• jaarlijkse evaluatie met betrokken partijen.

• jaarlijkse rapportering aan Opdrachtgever over de uitvoering en resultaten van het desbetreffende jaar.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De vaste prijs voor de initiële looptijd van de overeenkomst (1 jaar) betreft €375.000,- inclusief btw. De vijf verlengopties van 1 jaar hebben ook een vaste prijs van €375.000,- inclusief btw per jaar. Hiermee komt de totale opdrachtwaarde (inclusief verlengopties) op €2.250.000,- (exclusief btw).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Aankoop van gecertificeerde glas- en pootaal / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Uitzetgebieden / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Social return / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Invulling budget / Weighting: 10
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 04/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Overeenkomst gaat in op 4 januari 2022 en heeft een initiële looptijd tot en met 31 december 2022 met vijf (5) maal een optie tot verlenging, met telkens een periode van 1 jaar. De totale duur van de overeenkomst is derhalve maximaal 6 jaar inclusief verlengingsopties.

De uitzet van glas-en pootaal is onderdeel van het Nederlandse Programma voor het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur F

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Geen opties alleen verlengmogelijkheden

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

De uitzet van glas-en pootaal is onderdeel van het Nederlandse Programma voor het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF).

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Alle facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Uittreksel beroeps- of handelsregister

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's Gravenhage
Postal address: Postbus 20302
Town: 's Gravenhage
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Commissie van aanbestedingsexperts
Town: 's Gravenhage
Country: Netherlands
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telephone: +31 703797480
Internet address: https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021