Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535809-2021

22/10/2021    S206

Sweden-Ljungby: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 206-535809

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ljungby kommun
National registration number: 212000-0670
Postal address: Olofsgatan 9
Town: LJUNGBY
NUTS code: SE212 Kronobergs län
Postal code: 34183
Country: Sweden
Contact person: Carl Fredrik Ledin
E-mail: carlfredrik.ledin@ljungby.se
Internet address(es):
Main address: http://www.ljungby.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihnsffqa&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihnsffqa&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skafferiavtal 2022

Reference number: SN2021/0160.05
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Upphandlingen är ett komplement till Ljungby kommuns avtal med befintliga livsmedelsleverantörer. Syftet med upphandlingen är att tillgodose enheters akuta behov av mindre inköp av livsmedel, konsumentförpackningar, mindre mängder husgeråd och hygienartiklar, säsongsvaror etc. En del inköp är av karaktären s.k. pedagogiska inköp/social träning då vissa inköp av livsmedel görs med kunder från olika verksamheter.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
03200000 Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
15300000 Fruit, vegetables and related products
15500000 Dairy products
15555100 Ice cream
15610000 Grain mill products
15811000 Bread products
15860000 Coffee, tea and related products
15872200 Spices
15894700 Delicatessen
15982000 Soft drinks
22200000 Newspapers, journals, periodicals and magazines
33700000 Personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE212 Kronobergs län
Main site or place of performance:

Ljungby

II.2.4)Description of the procurement:

Upphandlingen är ett komplement till Ljungby kommuns avtal med befintliga livsmedelsleverantörer. Syftet med upphandlingen är att tillgodose enheters akuta behov av mindre inköp av livsmedel, konsumentförpackningar, mindre mängder husgeråd och hygienartiklar, säsongsvaror etc. En del inköp är av karaktären s.k. pedagogiska inköp/social träning då vissa inköp av livsmedel görs med kunder från olika verksamheter.

Ekonomisk ställning

Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Den upphandlande myndigheten kommer att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska ställning, genom atthämta utdrag ur Business Check företagsrapport. Utdraget ska visa att anbudsgivaren har minst rating 5 enligt Business Check företagsrapport. Om lägre riskklass påvisas ska anbudsgivaren ändå ansesuppfylla kravet om anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring, att det kan anses klarlagt att denne har motsvarande ekonomiska ställning eller att garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiskaställning av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Kravet på riskkvalificering, dvs minst rating 5, ska uppfyllas av garanten.

Teknisk förmåga och kapacitet

Upphandlande myndighet vill ha information om anbudslämnarens butik. Anbudslämnaren ska lämna en kortfattad beskrivning eller ange en länk till hemsida som beskriver butikens verksamhet, detta kan anges i fritextsvar eller bifogas som ett dokument i anbudet.

Avtalssignering

Beställaren använder elektronisk avtalssignering (e‐signering) i TendSign. För att kunna esignera i TendSign behöver anbudsgivaren själv tillse att behörig företrädare innehar giltigt BankIDvid tiden för avtalssignering. Ett e-postmeddelande med en signeringslänk kommer att skickas till nedan angiven e-postadress för behörig företrädare.

Förtydliganden och kompletteringar av anbud

Anbudsgivaren kan inte göra ändringar i, eller kompletteringar till, anbud efter anbudstidens utgång. Den upphandlande enheten får dock begära att anbud förtydligas eller kompletteras, om det kan skeutan risk för särbehandling.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Växjö
Town: Växjö
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021