Supplies - 535872-2021

22/10/2021    S206

România-București: Pachete software pentru gestionarea licenţelor

2021/S 206-535872

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4433775
Adresă: Strada: Piata Romana , nr. 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010374
Țară: România
Persoană de contact: CONSTANTIN BEJINARIU
E-mail: achizitiipublice@ase.ro
Telefon: +40 213191900
Fax: +40 213191966
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ase.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129638
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Institutie de Invatamant
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

PRODUSE SOFTWARE (LICENTE)

Număr de referinţă: 4433775_2021_PAAPD1169119
II.1.2)Cod CPV principal
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de produse software (licențe)- 9 loturi , în cantitatile minime /maxime si cu specificatiile tehnice enunțate în Caietul de sarcini – parte a documentatiei de atribuire.

Licitația deschisa se va finaliza prin încheierea unui acord cadru de furnizare, pe fiecare lot, cu un singur operator economic pentru o perioada de 24 luni

Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10 -a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 762 256.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 9
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software de cartografiere și analiză spațială ArcGIS Educational Academic Departmental Medium Term Single Use/Concurrent Use

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea licentei Software de cartografiere și analiză spațială ArcGIS Educational Academic Departmental Medium Term Single Use/Concurrent Use, prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 14.256,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 42.768,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 14.256,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 28.512,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 42 768.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru IT Ticketing, Self-Service and Reporting – FreshDesk Estate

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea licentei Software pentru IT Ticketing, Self-Service and Reporting – FreshDesk Estate prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 110.940,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 221.880,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 110.940,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 221.880,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 221 880.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale .

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru monitorizarea si managementul centralizat al retelei - ManageEngine OPManager Plus

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea licentei Software pentru monitorizarea si managementul centralizat al retelei - ManageEngine OPManager Plus, prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 181.736,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 363.472,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 181.736,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 363.472,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 363 472.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru IT Help Desk Service Management - FreshService Pro

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea licentei Software pentru IT Help Desk Service Management - FreshService Pro prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 101.317,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 202.634,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 101.317,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 202.634,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 202 634.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale .

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru acordare suport tehnic de la distanta TeamViewer Corporate

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea licentei Software pentru acordare suport tehnic de la distanta TeamViewer Corporate prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 45.441,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 90.882,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 45.441,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 90.882,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 90 882.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale .

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru statistici de afaceri și cercetare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software pentru statistici de afaceri și cercetare

IV.a. SPSS Statistics Premium

IV.b. SPSS Statistics Premium Faculty Pack

Furnizarea licentelor Software pentru statistici de afaceri și cercetare prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru (suma valorilor minime IV a +IV b) = 3.743,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru(suma valorilor maxime IV a +IV b) = 168.740,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit (suma valorilor minime IV a +IV b) = 3.743,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit (suma valorilor maxime IV a +IV b) = 168.740,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 168 740.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru crearea de planuri de afaceri Business Plan Pro Premium Edition

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea licentei Software pentru crearea de planuri de afaceri Business Plan Pro Premium Edition prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 1.485,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 17.820,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 1.485,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 17.820,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 820.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale .

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru administrare centralizată de conturi și servicii de rețea - Manage Engine ADSelfService Plus Professional 100.000 users

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea licentei Manage Engine ADSelfService Plus Professional 100.000 users , prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 227.205,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 454.410,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 227.205,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 454.410,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 454 410.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale .

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software de simulare Monte Carlo, optimizare și analiză a deciziilor în fișiere Excel - Crystal Ball

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

ASE Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software de simulare Monte Carlo, optimizare și analiză a deciziilor în fișiere Excel - Crystal Ball

VI a. Monte Carlo - Crystal Ball Classroom Faculty Edition - licenta perpetua

VI b. Monte Carlo - Crystal Ball Classroom Student Edition - licenta pe 2 ani

Furnizarea licentelor Software de simulare Monte Carlo, optimizare și analiză a deciziilor în fișiere Excel - Crystal Ball prin incheierea unui Acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 luni

Cantitățile minime /maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului cadru se regăsesc în Caietul de sarcini

Valoarea minima estimata a acordului-cadru (suma valorilor minime VI a +VI b) = 22.527,00 lei fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru(suma valorilor maxime VI a + VI b) = 199.650,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit (suma valorilor minime IV a +IV b) = 22.527,00 lei fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit (suma valorilor maxime IV a +IV b) = 199.650,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 199 650.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale .

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 Neincadrarea in situatiile de excludere cf. prevederilor art. 164,165 și 167 d in Legea nr.98/2016

Operatorii economici care depun oferta, indiferent de calitatea acestora (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura deatribuire cu informatiile aferente situatiei lor, însoțit de Declarațienprivind neîncadrarea in situațiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 (Formularele nr. 12 și 13 din fișierul “Modele de formulare”). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic(ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile) si se vor prezenta in forma actualizata, conform prev. art. 196, alin (2) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezenatrii, pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 2 Inexistenta conflictului de interese cf. prevederilor art. 60 din Legea nr. 98/2016

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

1. Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rector

2. Prof. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA, Prorector -Managementul economico-financiar

3. Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV, Prorector - Relatii cu mediul economico-social si viata studenteasca

4. Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU, Prorector - Dezvoltarea infrastructurii informationale si logistica

5. Prof. univ. Dr. Constantin Marius PROFIROIU, Prorector Relatii Internationale

6. Prof. univ. Dr. Roxana SARBU, Prorector Activitate didactica

7. Prof. univ. dr. Mihaela-Alina DIMA, Prorector Cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare

8. Lector univ. dr. Florin DOBRE, Director General Administrativ

9. Dragoș Victor GLONȚESCU, Director General Adjunct Administrativ

10. Ec. dr. Gabriela Loredana DINULESCU, Director Economic

11. Ec. Florin COMĂNICIU - Șef Serviciu Financiar

12. C.j. Elena GAMAN – Director Directia Juridic si Contencios Administrativ

13. C.j. Elena BUCUR– Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

14. Ing. Ec Constantin BEJINARIU - Director Achizitii Publice

15. Ec. Carmen Nicoleta ȚUCĂ – Sef Birou Monitorizare si Contractare Direcția Achiziții Publice

16. Ec. Mariana MINCULEȚ - Economist Direcția Achiziții Publice

17. Ec. Adriana Gabriela BUGA – Economist Direcția Achiziții Publice

18. Georgiana Cristina PAPA – Administrator Financiar, Direcția Achiziții Publice

19. Andreea ŢANCU- Economist Direcția Achiziții Publice

20. An. Gabriel ȘUTAC – Director Directia TIC;

21. Adm. Fin. Doinița-Dobrița DUMITRU – Șef Compartiment Rețele;

22. An. Sorin CHIRILĂ – șef Serviciul Rețele;

23. An. Florin BOACĂ – analist Serviciul Rețele;

24. An. Ioana DRAGHIA – analist Serviciul Rețele;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, insotit de Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din fisierul “Modele de formulare”). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic(ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul).

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a DUAE

- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 4 din fisierul “Modele de formulare”), va fi anexata DUAE de catre toti ofertantii: operatorul economic(ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator si se va solicita ulterior, în formă actualizată, operatorilor economici clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile

Cerinta nr. 1 Inregistrarea in Registrul Comertului

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Avand in vedere dispozitiile art. 172, alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificari si completari, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in ceea ce priveste realizarea activitatilor economice care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic(ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, întocmit după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile) si se vor prezenta in forma actualizata:

Do... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr. 1 – Experiența similarăOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească ca au livrat in ultimii 3 ani (calculați de la data limita pentru primirea ofertelor) produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire, in valoare cumulata de cel puțin: - 200.000,00 lei fără TVA la nivelul unuia sau a maxim 3 contracte pentru Loturile I, II, VIII și IX;

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In conformitate cu art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numarul , data si obiectul contractului invocat drept experienta similara, valoarea, date, beneficiarul. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic(ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar oferantilor declarati castigatori in cadrul clasamentului intermediar in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, la solicitarea comisiei de evaluare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii declarati castigatori in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor) dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile) si se vor prezenta in forma actualizata, conform prev. art. 196, alin (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: - procesul-verbal de receptie si/sau alte documente contrasemnate de beneficiar din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata si valoarea corespunzatoare a produselor livrate in perioada de referinta (ultimii 3 ani). Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada experientei in intervalul de timp nou-rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de depunere a ofertelor, atata timp cat acesta, la data initiala stabilita in anuntul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Precizare: Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii acordului-cadru in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/ respectivele cerinte-Cerinta valabila pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. MAI MULTE INFORMATII SE REGASESCIN FISIERUL ”ANEXA LA FISA DE DATE - CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA”

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea "Clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

2. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

3. DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati, atasat anuntului de participare la sectiunea “Documentatia de atribuire”. Operatorii economici participanti vor completa informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta.

4. In ceea ce priveste modificarea acordului cadru / contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

5. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP si/sau prin intermediul uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/ email.

6. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. 2 din HG nr. 395/2016 si ale art. 219 coroborat cu art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:

– subcontractantii sai implicati in prestarea contractului de achizitie publica,

- subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.

7. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primele doua locuri, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

8. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016 cu modificari si completari Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016, cu modificari si completari.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Academia de Studii Economice din Bucuresti – Directia Juridică si Contencios Administrativ
Adresă: Imobilul ”Pavilion Administrativ” al ASE Bucuresti – str Stanislas Cihoschi nr. 5, sectorul 1 - etajul 1, camera 5104
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010374
Țară: România
E-mail: elena.gaman@ase.ro
Telefon: +40 213191900
Adresă internet: www.ase.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021