There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 535988-2022

30/09/2022    S189

Magyarország-Budaörs: Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások

2022/S 189-535988

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 18680188213
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519541
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR000144502021
II.1.2)Fő CPV-kód
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

NRHT Pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

II.2.2)További CPV-kód(ok)
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Technológiai épületének pincéjében a feltételesen radioaktív csurgalékvizek gyűjtésére szolgáló 3db 10 m3-es korrózióálló alapanyagú rozsdamentes tartály és a kapcsolódó biztonsági osztályba sorolt csővezetékrendszer átvizsgálása és a tartályok átalakítása, korszerűsítése.

1.1 Terv és dokumentáció készítés

1.1.1 Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítése

1.1.2 Organizációs terv készítése

1.1.3 Munkavédelemmel kapcsolatos tervek készítése

1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása

1.1.5 Az RHK-K-043B/17 jelű „Gépész kiviteli terv” előírásaink megfelelően a tartálypark rekonstrukciójának elvégzése

1.2 Öregedés kezelés feladatainak végrehajtása

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 144-383458

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25070842217
Postai cím: Kurcsatov Utca 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dctu.hu
Telefon: +36 75510530
Fax: +36 75510530
Internetcím: http://www.dctuzemi.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 81 766 468.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022. szeptember 21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
50514000 Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Technológiai épületének pincéjében a feltételesen radioaktív csurgalékvizek gyűjtésére szolgáló 3db 10 m3-es korrózióálló alapanyagú rozsdamentes tartály és a kapcsolódó biztonsági osztályba sorolt csővezetékrendszer átvizsgálása és a tartályok átalakítása, korszerűsítése.

1.1 Terv és dokumentáció készítés

1.1.1 Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítése

1.1.2 Organizációs terv készítése

1.1.3 Munkavédelemmel kapcsolatos tervek készítése

1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása

1.1.5 Az RHK-K-043B/17 jelű „Gépész kiviteli terv” előírásaink megfelelően a tartálypark rekonstrukciójának elvégzése

1.2 Öregedés kezelés feladatainak végrehajtása

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 8
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 81 766 468.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25070842217
Postai cím: Kurcsatov Utca 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dctu.hu
Telefon: +36 75510530
Fax: +36 75510530
Internetcím: http://www.dctuzemi.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Teljesítési határidő

Felek a Szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

„4.2. A szerződésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje, a teljeskörű készre jelentés időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 210. nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.

4.3 A rendszerszintű üzembe helyezések sikeres lezárásának időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 240. nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. A felek ezt az időpontot tekintik a véghatáridő tekintetében kötbérterhes határidőnek.”

Módosított rendelkezés:

„4.2. A szerződésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje, a teljeskörű készre jelentés időpontja: az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott, meghosszabbított átalakítási engedély kézhez vételétől számított 30. nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. Ezen határidő nem lehet korábbi, mint a szerződésmódosítás aláírásától számított 30. nap, amennyiben ez nem munkanapra esik, akkor az ezt követő első munkanap.

4.3 A rendszerszintű üzembe helyezések sikeres lezárásának időpontja: az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott, meghosszabbított átalakítási engedély kézhez vételétől számított 60. nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap, A felek ezt az időpontot tekintik a véghatáridő tekintetében kötbérterhes határidőnek.” Ezen kötbérterhes véghatáridő nem lehet korábbi, mint a szerződésmódosítás aláírásától számított 60. nap, amennyiben ez nem munkanapra esik, akkor az ezt követő első munkanap.

2. Műszaki tartalom

Felek a szerződés műszaki tartalmát a tárgyi szerződésmódosítás 1. mellékleteként csatolt Tervmódosító formalap alapján módosítják.

3. Fizetési feltételek

Felek a szerződés 1. sz. mellékletét képező „Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés tervezete” dokumentumot a teljesítési határidő módosításának megfelelően egészítik ki, mely tárgyi szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi.

Az EKR rendszer sajátosságai okán a hirdetmény VII.1.5. pontjában a szerződés teljesítési határidejére vonatkozó módosító rendelkezését nem lehetséges rögzíteni, így az ott feltüntetett időtartam az eredeti, 8 hónapos teljesítési határidőt takarja. A módosított teljesítési határidőt a hirdetmény tárgyi, VII.2.1. pontja tartalmazza.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés módosítás szükségessége olyan körülményekre vezethető vissza, melyek kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatóak Felek számára.

1. Az Európát, így Magyarországot sújtó COVID-19 világjárvány az anyagbeszerzési útvonalakat, beszállítói láncokat olyan mértékben befolyásolták, melyek következtében Felek közt egyeztetések kezdődtek egyes anyagok kiváltásának lehetőségéről. Felek közt az anyagkiváltási lista jóváhagyására 2021. november 19. napján sor került. Vállalkozó ezt követően gondoskodott a helyettesítő tételek megfelelő időben történő megrendeléséről. A korábban tervezett idomacél elemek helyett rövidebb időn belül beszerezhető, műszaki és pénzügyi szempontból egyenértékű idomacélok kerültek beszerzésre, mely anyagkiváltást az Országos Atomenergia Hivatal jóváhagyott.

2. A megrendelt 24 fm 108x4 méretű acél cső vonatkozásában a megkeresett beszállítók közül egyedül a Thyssenkrup Zrt. vállalta a specifikáció szerinti anyagminőségben, szükséges bizonylatokkal és megfelelő határidőben történő szállítást. A Thyssenkrupp Zrt. Vállalkozó alvállalkozójának (Bédus Kft.) küldött jelzései alapján a 2021. november 24. napján megrendelt, és eredetileg 2022. január elejére prognosztizált szállítást a COVID-19 világjárvány hatásaira hivatkozva előbb 2022. január 5. napján január végére, 2022. február 3. napján február végére, 2022. február 28. napján pedig március elejére ígérte. A szállításra végül 2022. március 9. napján került sor. Vállalkozó a késedelmes szállítás okán 2022. február 24. napján akadályt közölt Megrendelő felé.

Vállalkozó a szerződésmódosítás elkerülése érdekében alternatív beszerzési forrásokból igyekezett a megfelelő mennyiségű és minőségi acélcsövet beszerezni, azonban a szükséges mennyiségben, és a Thyssenkrupp Zrt. március eleji vállalásánál korábbi időpontban nem tudott 108x4 méretű acélcsövet beszerezni más beszállítóktól sem, melynek oka a COVID-19 világjárvány mellett a 2022. február 24. napján kitört orosz-ukrán háborúra is visszavezethető. A megrendelés késedelmes teljesítése összesen 23 napos akadályt jelentett, tekintettel arra, hogy Vállalkozó 2022. február 14. napját tekintette olyan határnapnak, amire eső szállítás esetében még tartható a szerződés teljesítési határideje, valamint a 2022. március 9. napjára eső tényleges szállítás tényére.

3. Az üzembe helyezés akadályát képezi, hogy Vállalkozó 2022. március 22. napján kelt akadályközlésében rögzítette, hogy munkavállalói a kivitelezéstől független, előre nem látható, anyaghibát tapasztaltak a kettes számú tartályon. A tartályokban feltételesen radioaktív hulladékvizek kerülnek tárolásra, a kiviteli terv alapján, mindig csak egy tartály lehet átalakítás alatt, üzemen kívül. Vállalkozó munkavégzésére csak az érintett tartály kiminősítése, víztelenítése és tisztítása után nyílik lehetőség. Vállalkozó feladatainak ütemezése alapján a 2. sz tartály került utoljára sorra, így a tartályon lévő anyaghiba korábban nem volt felfedezhető.. A hibára csak a tartály tisztítását követően, a belső átvizsgálás során derült fény. A hiba feltárását követően a másik két tartályon is anyagvizsgálat elvégzésére került sor, melynek során megállapításra került, hogy azok szintén javításra szorulnak. Vállalkozó ezt követően technológiai utasítást és minőségellenőrzési tervet készített a javításról, melynek Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően elvégzésre kerültek a javítási feladatok. Az ismételt anyagvizsgálat igazolta a javítások megfelelőségét, melyről megfelelt minősítésű anyagvizsgálati jegyzőkönyvek készültek 2022. május 18. napján. A 2022. március 22. napjára eső akadályközlésre, valamint az anyagvizsgálati jegyzőkönyvek 2022. május 18. napján történt kiállítására tekintettel a tartályok javítása összesen 57 napos akadályt eredményezett.

4. Az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott átalakítási engedély hatálya 2022. május 31. napján lejárt. Tekintettel arra, hogy érvényes átalakítási engedély hiányában a szerződés teljesítése, lezárása nem lehetséges, Ajánlatkérő gondoskodott az átalakítási engedély meghosszabbítása iránt. Felek a Szerződés 4.2. és 4.3. pontját az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott, meghosszabbított átalakítási engedély kézhez vételéhez igazítják.

A szerződés módosítása maradéktalanul megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy:

a) Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre a COVID-19 világjárvány, valamint az orosz-ukrán háború által előidézett anyagellátási hiányosságokat, ezekre a körülményekre Ajánlatkérőnek, illetve Vállalkozónak sem lehetett ráhatása. A tartályok anyaghibáit Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, a közbeszerzési eljárás Kbt. 28. § (1) bekezdése szerint megfelelő alapossággal készítette elő. A módosítás 3.2. és 3.3. pontja szerinti akadály előre nem látható időigénye következtében szükségessé vált az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott, 2022. május 31. napjáig hatályos átalakítási engedély meghosszabbítása, mely körülmény Felek részére szintén nem felróható körülmény.

b) A teljesítési határidő módosítása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a műszaki tartalom módosítása keretében pedig műszaki szempontból egyenértékű termékek kerültek beszerzésre.

A szerződés módosítása nem jár az ellenérték növekedésével, az anyagkiváltásra pénzügyi egyenértékűség mellett kerül sor, míg a tartályok anyaghibáinak javítása nem jár többletköltséggel.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 81 766 468.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 81 766 468.00 HUF