Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535997-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Michalovce: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 206-535997

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Michalovský domov seniorov
National registration number: 00692018
Postal address: Hollého 9
Town: Michalovce
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 07101
Country: Slovakia
Contact person: Monika Juhásová
E-mail: sekretariat@mids.sk
Telephone: +421 566431035
Internet address(es):
Main address: http://www.mids.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1671
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434848
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15181/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov

Reference number: 1/2021
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 samostatných častí.

Časť 1 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia

Časť 2 Mäso a mäsové výrobky

Časť 3 Základné potraviny

Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky

Časť 5 Ovocie a zelenina

Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky

Časť 7 Zákusky

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku na jednu časť, alebo viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 251 080.91 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mlieko, mliečne výrobky a vajcia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
03142500 Eggs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup mliečnych výrobkov a vajec, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom zákazky sú najmä rôzne druhy mlieka a smotany, jogurtov, kyslomliečnych výrobkov, tvaroh, syry, smotanové a syrové nátierky, bryndza, majonéza, tatárska omáčka, vajcia a iné.

Bližší opis predmetu zákazky ako aj množstvá jednotlivých druhov tovarov je uvedený v tabuľke uvedenej v časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 528.65 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mäso a mäsové výrobky

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15100000 Animal products, meat and meat products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup mäsa a mäsových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom zákazky sú najmä hovädzie mäso, bravčové mäso, párky, jaternice, rôzne druhy salámy a iné mäsové výrobky.

Bližší opis predmetu zákazky ako aj množstvá jednotlivých druhov tovarov je uvedený v tabuľke uvedenej v časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 54 217.30 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Základné potraviny

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15240000 Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish
15330000 Processed fruit and vegetables
15400000 Animal or vegetable oils and fats
15330000 Processed fruit and vegetables
15600000 Grain mill products, starches and starch products
15830000 Sugar and related products
15840000 Cocoa; chocolate and sugar confectionery
15860000 Coffee, tea and related products
15850000 Pasta products
15870000 Condiments and seasonings
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15880000 Special nutritional products
15900000 Beverages, tobacco and related products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom zákazky sú najmä múka, cukor, soľ, olej, cestoviny, korenie, pochutiny, kompóty a iné druhy základných potravín.

Bližší opis predmetu zákazky ako aj množstvá jednotlivých druhov tovarov je uvedený v tabuľke uvedenej v časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 595.29 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Chlieb a pekárske výrobky

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup pekárskeho tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom zákazky sú najmä rôzne druhy chlebov, rožkov, pečiva a iné pekárenské výrobky.

Bližší opis predmetu zákazky ako aj množstvá jednotlivých druhov tovarov je uvedený v tabuľke uvedenej v časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 027.36 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ovocie a zelenina

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
03220000 Vegetables, fruits and nuts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup ovocia a zeleniny, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom zákazky sú najmä zemiaky, mrkva, cibuľa, jablká, pomaranče, mandarínky, banány a ďalšie iné druhy ovocia a zeleniny.

Bližší opis predmetu zákazky ako aj množstvá jednotlivých druhov tovarov je uvedený v tabuľke uvedenej v časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 033.40 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mrazené mäso a mrazené výrobky

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15896000 Deep-frozen products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup hydinového mäsa, rýb, mrazenej zeleniny, mrazených hotových jedál, mrazených polotovarov a iného mrazeného tovaru dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.

Bližší opis predmetu zákazky ako aj množstvá jednotlivých druhov tovarov je uvedený v tabuľke uvedenej v časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 426.16 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zákusky

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup zákuskov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.

Bližší opis predmetu zákazky ako aj množstvá jednotlivých druhov tovarov je uvedený v tabuľke uvedenej v časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 252.75 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:

1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

1.1 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.2 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

ALEBO

2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov

2.1Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.

2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

ALEBO

3.podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)

3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie a poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om.

3.2 V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo ods. 5 zákona, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 09:30
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom systému JOSEPIHNE on-line sprístupnením.

Information about authorised persons and opening procedure:

On-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku do tejto zákazky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15181/summary a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:

1. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o

verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa

týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou

prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom v systéme JOSEPHINE

(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa

konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA

MA TO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021