Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536014-2021

22/10/2021    S206

Magyarország-Nyíregyháza: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével

2021/S 206-536014

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: 15789374215
Postai cím: Hősök Tere 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laskay Mária
E-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu
Telefon: +36 42599638
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000511782021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000511782021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános hatáskörű területi államigazgatási szerv

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyomtatástechnikai eszközök és kellékanyagok

Hivatkozási szám: EKR000511782021
II.1.2)Fő CPV-kód
30000000 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyomtatástechnikai eszközök és kellékanyagok beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Epson nyomtatókhoz tonerek beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30125100 Tonerkazetták
30000000 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatástechnikai kellékanyagok beszerzése.

Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek

meghatározása:

S050750 fekete eredeti toner 22 db

S050749 kék eredeti toner 7 db

S050748 magenta piros eredeti toner 7 db

S050747 sárga eredeti toner 7 db

S050750 fekete eredeti toner 8 db

S050749 kék eredeti toner 4 db

S050748 piros eredeti toner 4 db

S050747 sárga eredeti toner 4 db

S050750 fekete eredeti toner 5 db

S050749 cyan kék eredeti toner 2 db

S050748 magenta piros eredeti toner 2 db

S050747 sárga eredeti toner 2 db.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás,szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal Egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 20 %-os mennyiségi eltéréssel

élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb

mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai

szerint kell meghatározni. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül jogosult az opciót egy vagy több megrendelés útján megrendelni. Vevő nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Az opció teljesítésének határideje a megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidővel (szerződés hatályba lépésétől számnított 2 hónap).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

GINOP 5.2.1-14-2015-00001

TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Epson,HP,Konica eszközökhöz tonerek beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30125100 Tonerkazetták
30000000 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatástechnikai kellékanyagok beszerzése.

Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek

meghatározása:

C13S05691 toner 70 db

C13S05691 toner 50 db

CF280X toner 3 db

CF280X toner 3 db

CF280X toner 10 db

TN-217 toner 10 db

TN-217 toner 10 db

TN-326 toner 250 db

TN-326 toner 250 db

TN-516 toner 45 db

TN-516 toner 30 db

TN-516 toner 30 db

TN-628 toner 80 db

TN-324K toner 5 db

TN-324M toner 2 db

TN-324C toner 2 db

TN-324Y toner 2 db

TN-324K toner 5 db

TN-324M toner 2 db

TN-324C toner 2 db

TN-324Y toner 2 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal Egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 20 %-os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül jogosult az opciót egy vagy több megrendelés útján megrendelni. Vevő nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Az opció teljesítésének határideje a megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidővel (szerződés hatályba lépésétől számnított 2 hónap).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

GINOP 5.2.1-14-2015-00001

GINOP 6.1.1-15-2015-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sharp eszközökhöz tonerek beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30125100 Tonerkazetták
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatástechnikai kellékanyagok beszerzése.

Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek

meghatározása:

MX-312 GT toner 21 db

MX-312 GT toner 20 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal Egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 20 %-os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül jogosult az opciót egy vagy több megrendelés útján megrendelni. Vevő nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Az opció teljesítésének határideje a megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidővel (szerződés hatályba lépésétől számnított 2 hónap).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

GINOP 5.2.1-14-2015-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ricoh eszközökhöz tonerek beszerzése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30125100 Tonerkazetták
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatástechnikai kellékanyagok beszerzése.

Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek

meghatározása:

SP3500XE toner 5 db

SP3500XE toner 5 db

SP3500XE toner 20 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal Egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 20 %-os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül jogosult az opciót egy vagy több megrendelés útján megrendelni. Vevő nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Az opció teljesítésének határideje a megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidővel (szerződés hatályba lépésétől számnított 2 hónap).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

GINOP 5.2.1-14-2015-00001

GINOP 6.1.1-15-2015-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kyocera eszközökhöz tonerek beszerzése

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30125100 Tonerkazetták
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatástechnikai kellékanyagok beszerzése.

Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek

meghatározása:

TK6115 toner 50 db.

TK6115 toner 50 db.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal Egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 20 %-os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül jogosult az opciót egy vagy több megrendelés útján megrendelni. Vevő nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Az opció teljesítésének határideje a megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidővel (szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

GINOP 5.2.1-14-2015-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Multifunkciós eszközök beszerzése

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30125100 Tonerkazetták
30000000 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
30121100 Fénymásolók
30232110 Lézernyomtatók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Folytatás a "II.2.14) További információ:" pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatástechnikai eszközök és kellékanyagok beszerzése.

Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek

meghatározása:

Multifunkciós eszköz (nyomtatási sebesség: minimum 30 fekete-fehér lap/perc (A4) szimplex és duplex sebesség, min. 8GB RAM, min. 256GB SSD biztonsági törlési funkcióval, Duplex egység, kicsinyítés-nagyítás 25-400%, PCL/PS3 kontroller, Gigabit Ethernet, 150 lapos kézi adagoló, USB 2.0, nyomtatási felbontás (natív) 1200x1200dpi, papírkazetta kapacitás: 2x500lap, nyomtatható papírméret A6-A3, nyomtatható papírsúly: 55-300g/m2, RADF (100 lap kapacitás, min. 100 kép/perc szkennelési sebesség), Gépasztal, Fekete induló toner gépenként: min. 75 000 oldal (az előírt kellékanyag külön termékként is megajánlható a gépenként előírt minimum 75 000 oldal kapacitáshoz szükséges mennyiségben) 15 db.

Multifunkciós eszköz 45 színes / 45 fekete-fehér lap/perc (A4) szimplex és duplex sebesség, min. 8GB RAM, min. 250GB SSD biztonsági törlési funkcióval, Duplex egység, kicsinyítés-nagyítás 25-400%,PCL/PS3 kontroller, Gigabit Ethernet,150 lapos kézi adagoló, USB 2.0, nyomtatási felbontás (natív) 1200x1200dpi, papírkazetta kapacitás: 2x500lap, nyomtatható papírméret A6-A3, nyomtatható papírsúly: 55-300g/m2, Dualscan ADF (min. 300 lap kapacitás, egymenetes duplex szkennelés min. 280 kép/perc), Gépasztal, Fekete induló toner gépenként min. 165 000 oldal (az előírt kellékanyag külön termékként is megajánlható a gépenként előírt minimum 165 000 oldal kapcitáshoz szükséges mennyiségben) Színes induló toner gépenként színenként :yellow min.55 000 oldal,magenta 55 000 oldal,cyan 55 000 oldal (az előírt kellékanyag külön termékként is megajánlható a gépenként előírt minimum 55 000 oldal kapacitáshoz szükséges mennyiségben) 4 db.

Multifunkciós eszköz 25 színes / 25 fekete-fehér lap/perc (A4) szimplex és duplex sebesség, min. 8GB RAM, min. 250GB SSD biztonsági törlési funkcióval, Duplex egység, kicsinyítés-nagyítás 25-400%, PCL/PS kontroller, Gigabit Ethernet, 150 lapos kézi adagoló, USB 2.0, nyomtatási felbontás (natív) 1200x1200dpi, papírkazetta kapacitás: 2x500lap, 150 lapos kézi adagoló, nyomtatható papírméret A6-A3, nyomtatható papírsúly: 55-300g/m2, RADF (100 lap kapacitás, min. 100 kép/perc szkennelési sebesség), Gépasztal,Fekete induló toner gépenként:min.1 145 000 oldal(az előírt kellékanyag külön termékként is megajánlható a gépenként előírt minimum 1 145 000 oldal kapacitáshoz szükséges mennyiségben)Színes induló toner gépenként színenként :yellow min.275 000 oldal,magenta 275 000 oldal,cyan 275 000 odal (az előírt kellékanyag külön termékként is megajánlható a gépenként előírt minimum 275 000 oldal kapacitáshoz szükséges mennyiségben) 1 db.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal Egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 20 %-os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított egy hónapon belül jogosult az opciót egy vagy több megrendelés útján megrendelni. Vevő nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Az opció teljesítésének határideje a megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidővel (szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

GINOP 5.2.1-14-2015-00001

TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001

II.2.14)További információk

A teljesítés további helyszínei:

Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2., Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4600 Kisvárda, Szent György tér 4.,

Mátészalkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4700 Mátészalka, Jármi u. 2.,

Nyírbátori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 16.,

Fehérgyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4900 Fehérgyarmat, Petőfi u. 16.,

Vásárosnaményi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4800 Vásárosnamény, Jókai u. 14.,

Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.,

Csengeri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4765 Csenger, Szent István tér 1.,

Nagykállói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 4320 Nagykálló, Bátori u. 36.,

Baktalórántházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15.

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Módszerek a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. napján közzétett útmutatója és a Miniszterelnökség "Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához" szerint. Minőségi értékelési

szempont: két szélső értékkel történő arányosítás, nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás valamennyi rész esetében: AT-nek az M.1.) alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

Valamennyi rész tekintetében az M.1.) alkalmassági követelmény részletes igazolása: az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (1-5 részek: nyomtatásti kellékanyag, 6. rész: multifunkciós eszköz) szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek.szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap

/nap pontossággal, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)

# az 1. rész esetében legalább 37 db nyomtatási kellékanyag szállításra vonatkozó referenciával;

# az 2. rész esetében legalább 400 db nyomtatási kellékanyag szállításra vonatkozó referenciával;

# az 3. rész esetében legalább 20 db nyomtatási kellékanyag szállításra vonatkozó referenciával;

# az 4. rész esetében legalább 15 db nyomtatási kellékanyag szállításra vonatkozó referenciával;

# az 5. rész esetében legalább 50 db nyomtatási kellékanyag szállításra vonatkozó referenciával;

# az 6. rész esetében legalább 10 db multifunkciós eszköz szállítására vonatkozó referenciával.

Az adott referencia követelménynek történő megfelelést több szerződéssel is lehet igazolni.

Az azonos referenciatárgyú részek tekintetében elegendő a legmagasabb mennyiségű referencia követelménynek megfelelni.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Minegyik rész esetében: Ajánlatkérő előlegigénylési és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§ (1),(5) és (6) bekezdéseiben, a 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke, max.15 nap. Meghiúsulási kötbér: mértéke 25 %, alapja a teljesítés elmaradásával érintett áru nettó ellenértéke. Hibás teljesítési kötbér 5 %, max. árunként 15 %. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155.§ szerint. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Részletek: szerződéstervezetben.

Jótállás: 1-5 részek:12 hónap, 6. rész: legalább 24 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 17/01/2022
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik. Webcím: www.ekr.gov.hu.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bek. szerint.

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat

Elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.

2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt

Az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.

3. AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az

AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha

A cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is

Tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.

§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett

Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.

6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó.

7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.

8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §) benyújtani.

9. A dokok a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók, azonban

A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban kell tartalmaznia.

10. A Kbt. 66. §5) Bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)bek-e szerinti

Összes adatot.

11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).

12. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék a műszaki leírásában és a szerződéses feltételekben

foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatát, amelyből Ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani, hogy Ajánlattevő melyik

gyártó milyen típusú termékét ajánlotta meg és a megajánlott termék megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban

meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. A szakmai ajánlatben fel kell tüntetni a termékszármazási helyét is. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy jelentős, nem hiánypótoltatható hiánynak tekinti a következőket:

#a gyártó, és/vagy a termék típusának megnevezését;

# a szakmai ajánlat teljes hiányát;

13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján

Hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t.

15. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.

16. Az ajánlatban csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentáció szerinti adatkezelési nyilatkozatot.

17. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés

e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.

18. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek 00892., helyettese dr. Mezősi-Keszericze Andrea 00830.

19.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.) pont szerinti alkalmassági

Minimum követelmény és az előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

20.1-5. részek: Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles a megajánlott kellékanyag gyártó magyarországi képviseletének a nyilatkozatát csatolni arról, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevők egyike/bármelyik tagja) jogosult a megajánlott terméket forgalomba hozni. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a megajánlott árut. A nyilatkozat csatolásának elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

21. Ajánlatkérő beszerzési igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő erre tekintettel, a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2021