Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536146-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gdynia: Animal products, meat and meat products

2021/S 206-536146

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Postal address: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-103
Country: Poland
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261262198
Fax: +48 261262314
Internet address(es):
Main address: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Część I: SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO Część II: SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Reference number: 128/KPW/ŻYWN/2021
II.1.2)Main CPV code
15100000 Animal products, meat and meat products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I: SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Część II: SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 („a-b” odpowiedni do danej części zamówienia) SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I: SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15111100 Beef
15113000 Pork
15412100 Animal fats
15114000 Offal
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO tj.

- zamówienie podstawowe

Antrykot wołowy b/k kręg. kg 50

Polędwica wołowa kg 20

Polędwica wieprzowa kg 200

Wołowina zrazowa b/k kg 4 500

Udziec cielęcy b/k kg 40

Karkówka wieprzowa b/k kg 3 500

Łopatka wieprzowa b/k kg 7 000

Schab wieprzowy b/k kg 3 500

Boczek surowy b/k kg 100

Żeberka wieprzowe kg 4 000

Szynka wieprzowa b/k kg 3 500

Mięso wieprzowe od szynki b/k drobne kg 1 000

Golonka wieprzowa b/k- peklowana próżniowo kg 1 000

Wątroba wieprzowa kg 300

Słonina kg 30.

- zamówienie zwiększone - prawo opcji: 100% zamówienia podstawowego

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 10 tabeli z § 2 ust. 3 umowy (zgodnej z odpowiednią dla danej części Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy (zgodny z zał. nr 1 do SWZ) przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez złożenie pisemnego zamówienia, na zasadach przewidzianych w umowie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin obowiązywania umowy: od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2022 r.) do 31 grudnia 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II: SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15111100 Beef
15113000 Pork
15114000 Offal
15131100 Sausage-meat products
15131130 Sausages
15131134 Black pudding and other blood sausages
15412100 Animal fats
15131210 Gammon
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW Z MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ WOŁOWEGO tj.

- zamówienie podstawowe

Pasztetowa kg 700

Salceson włoski kg 700

Salceson ozorkowy kg 700

Kaszanka z kaszy gryczanej kg 800

Kiełbasa salami kg 1 000

Kiełbasa myśliwska kg 1 500

Kiełbasa jałowcowa kg 1 200

Kiełbasa parówkowa kg 1 500

Parówki z szynki kg 1 500

Mortadela kg 1 400

Kiełbasa biała parzona kg 3 500

Kiełbasa podlaska kg 1 000

Kiełbasa wiejska kg 500

Kiełbasa śląska kg 5 000

Kiełbasa toruńska kg 1 000

Kiełbasa zwyczajna kg 1 000

Kiełbasa krakowska parzona kg 2 000

Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 2 000

Kiełbasa krakowska sucha kg 2 000

Kiełbasa żywiecka kg 2 000

Kabanosy kg 2 000

Baleron kg 2 000

Salami kg 900

Polędwica wędzona wieprzowa kg 2 000

Szynka wieprzowa wędzona kg 2 000

Szynka wieprzowa gotowana kg 2 000

Szynka wieprzowa konserwowa kg 2 000

Boczek wędzony parzony b/k kg 4 000

Rolada z boczku kg 2 000

Pasztet wieprzowy pieczony kg 2 000

Ogonówka kg 2 000

Schab pieczony kg 1 900

Flaki wołowe krojone blanszowane kg 300

Smalec wieprzowy kg 1 200

- zamówienie zwiększone tj. prawo opcji: 100% zamówienia podstawowego

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 10 tabeli z § 2 ust. 3 umowy (zgodnej z odpowiednią dla danej części Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy (zgodny z zał. nr 1 do SWZ) przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez złożenie pisemnego zamówienia, na zasadach przewidzianych w umowie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin obowiązywania umowy: od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2022 r.) do 31 grudnia 2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów w zakresie rozbioru, produkcji lub przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.)

lub

obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. tj. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)

lub

aktualne zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z postanowieniami ustawy bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)

Uwaga!

W przypadku posiadania przez wykonawcę obowiązujących uprawnień, o których mowa powyżej, wystawionych przed wejściem w życie przepisów, na które powołuje się zamawiający, wykonawca winien dodatkowo przedstawić zaświadczenie właściwego organu (wystawiającego decyzję/zaświadczenie) potwierdzające, że przedmiotowe dokumenty są aktualne i zgodne z aktualnie obowiązującym prawem.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w Specyfikacji, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- aktualnego certyfikatu systemu HACCP wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju

albo

- zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazany dokument przedstawi każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się.

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający, będzie wymagał (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp - przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) złożenia na wezwanie, wskazanych w SWZ podmiotowych środków dowodowych.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą:

1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy opisany w umowie asortyment z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenia produkcji i brak produktu o tych parametrach na rynku),

2) wydłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku, gdy do terminu wskazanego w § 22 nie zostanie zrealizowana wartość umowy, a zamawiający nie będzie w stanie zabezpieczyć dostaw (w szczególności w związku z przedłużającymi się procederami o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny rok),

3) zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

4) podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości. W przypadku, gdy wykonawca powoływał się na zdolności tegoż podwykonawcy (podmiotu) w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, nowy podwykonawca musi spełniać te same wymogi (na potwierdzenie powyższego wykonawca przedstawi stosowe dokumenty tj. opisane w SWZ).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Po udzieleniu zamówienia (które nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 10 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty), nie ma możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej .

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021