Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536223-2021

22/10/2021    S206

Finland-Rovaniemi: Training simulators

2021/S 206-536223

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
National registration number: 0973110-9
Postal address: Korvanranta 50
Town: Rovaniemi
NUTS code: FI1D7 Lappi
Postal code: 96300
Country: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.redu.fi
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kunta tai kuntayhtymä
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MESOT-investointihanke, metsäkonesimulaattorihankinta

II.1.2)Main CPV code
34152000 Training simulators
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on yhteensä yhdeksän (9) metsäkonesimulaattorin hankinta. Hankittavista simulaattoreista viisi (5) kappaletta on käyttösimulaattoreita, kolme (3) mittalaitteella varustettuja käyttösimulaattoreita ja yksi (1) hankittavista simulaattoreista on kannettava simulaattori.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin hankittavien simulaattorityyppien mukaisesti: Osa-alue 1 Käyttösimulaattorit, osa-alue 2 Mittalaitteella varustetut käyttösimulaattorit ja osa-alue 3 Kannettava simulaattori. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja. Tarjousten vertailu suoritetaan osa-aluekohtaisesti tarjouspyynnön kohdissa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja "Päätöksenteon perusteet" esitetyllä tavalla. Osa-alueista tehdään omat ja itsenäiset hankintapäätökset. Osa-alueilla tarkoitetaan tässä hankintalain ja hankintailmoituksen mukaisia ”osia” (lots).

Hankinnan kohde on kuvattu kokonaisuudessaan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus"

Hankintayksikön arvio hankinnan kokonaisarvolle on noin 359 000 € (alv 0%).

Hankinnan osa-alueen 1 Käyttösimulaattorit ennakoitu kokonaisarvo on 187 500 € (alv 0%).

Hankinnan osa-alueen 2 Mittalaitteella varustetut käyttösimulaattorit ennakoitu kokonaisarvo on 150 000 € (alv 0%).

Hankinnan osa-alueen 3 Kannettava simulaattori ennakoitu kokonaisarvo on 19 000 € (alv 0%).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 365 500.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
16000000 Agricultural machinery
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan osa-alueen 1 Käyttösimulaattorit kohteena on viiden (5) käyttösimulaattorin hankinta. Hankittavat simulaattorit on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön osassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja muutoin tarjouspyyntöasiakirjoissa

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Hankintayksiköllä on sopimuskaudella mahdollisuus hankkia integraatio- ja lisätyötä. Integratiotöiden ja muiden mahdollisesti hankittavien lisätöiden arvon on arvioitu olevan vähäinen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristönkehittäminen – investointiosio (A76228)

II.2.14)Additional information

Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 8.6.2021 mennessä. Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuskautta koskevat ehdot on esitetty tarkemmin sopimuksessa (liite 3).

II.2)Description
II.2.1)Title:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT MITTALAITTEELLA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
16000000 Agricultural machinery
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan osa-alueen 2 Mittalaitteella varustetut käyttösimulaattorit kohteena on kolmen (3) mittalaitteella varustetun käyttösimulaattorin hankinta. Hankittavat simulaattorit on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön osassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja muutoin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Hankintayksiköllä on sopimuskaudella mahdollisuus hankkia integraatio- ja lisätyötä. Integratiotöiden ja muiden mahdollisesti hankittavien lisätöiden arvon on arvioitu olevan vähäinen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristönkehittäminen -investointiosio(A76228)

II.2.14)Additional information

Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 8.6.2021 mennessä. Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuskautta koskevat ehdot on esitetty tarkemmin sopimuksessa (liite 3).

II.2)Description
II.2.1)Title:

KANNETTAVA SIMULAATTORI

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
16000000 Agricultural machinery
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan osa-alueen 3 Kannettava simulaattori kohteena on yhden (1) kannettavan simulaattorin hankinta. Hankittava simulaattori on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön osassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja muutoin tarjouspyyntöasiakirjoissa

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Hankintayksiköllä on sopimuskaudella mahdollisuus hankkia integraatio- ja lisätyötä. Integratiotöiden ja muiden mahdollisesti hankittavien lisätöiden arvon on arvioitu olevan vähäinen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristönkehittäminen – investointiosio (A76228)

II.2.14)Additional information

Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 8.6.2021 mennessä. Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuskautta koskevat ehdot on esitetty tarkemmin sopimuksessa (liite 3).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 079-200006
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VPL/A21/2021
Lot No: 1
Title:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ponsse Oyj
National registration number: 0934209-0
Postal address: Ponssentie 22
Town: Vieremä
NUTS code: FI Suomi / Finland
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 187 500.00 EUR
Total value of the contract/lot: 187 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VPL/A20/2021
Lot No: 2
Title:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT MITTALAITTEELLA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ponsse Oyj
National registration number: 0934209-0
Town: Vieremä
NUTS code: FI Suomi / Finland
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 150 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 150 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VPL/A23/2021
Lot No: 3
Title:

KANNETTAVA SIMULAATTORI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ponsse Oyj
National registration number: 0934209-0
Town: Vieremä
NUTS code: FI Suomi / Finland
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 19 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021