Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536367-2021

22/10/2021    S206

Poland-Katowice: Vending machines

2021/S 206-536367

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Transportu Metropolitalnego
Postal address: ul. Barbary 21A
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-053
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Włoczyk
E-mail: zamowienia@metropoliaztm.pl
Telephone: +48 327438401
Fax: +48 322519745
Internet address(es):
Main address: https://www.metropoliaztm.pl/pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łaziska Górne
Postal address: Plac Ratuszowy 1
Town: Gmina Łaziska Górne
NUTS code: PL22C Tyski
Postal code: 43-170
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Jedliński
E-mail: k.jedlinski@laziska.pl
Telephone: +48 323248027
Fax: +48 323248006
Internet address(es):
Main address: https://www.laziska.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Siewierz
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 16
Town: Siewierz
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-470
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Zdeb
E-mail: m.zdeb@siewierz.pl
Telephone: +48 326499458
Fax: +48 326499400
Internet address(es):
Main address: https://siewierz.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec
Postal address: Al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-200
Country: Poland
Contact person: Tomasz Staroń
E-mail: piu.ts@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960802
Fax: +48 322960446
Internet address(es):
Main address: https://www.sosnowiec.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa
I.5)Main activity
Other activity: transport zbiorowy

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, montaż i serwis stacjonarnych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem.

Reference number: ZR/1/ZP/22/20
II.1.2)Main CPV code
42933000 Vending machines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, gwarancja i serwis 48 stacjonarnych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem oraz ich integracja z systemem Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) funkcjonującym obecnie w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 15 742 221.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30144200 Ticket-issuing machines
50316000 Maintenance and repair of ticket-issuing machinery
72212110 Point of sale (POS) software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar działania ZTM.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, gwarancja i serwis 48 stacjonarnych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem oraz ich integracja z systemem Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) funkcjonującym obecnie w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Przedmiot zamówienia obejmuje również prawo opcji wskazane w pkt 3.3 i 3.6 SIWZ.

2. Zamówienie będzie realizowane na rzecz poszczególnych Zamawiających, wskazanych w pkt 1.1 SIWZ, na podstawie umów zawieranych odrębnie przez każdego z Zamawiających. Wzory umów stanowią Załączniki nr 8.I – 8.IV do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe i opcjonalne (prawo opcji).

4. Zamówienie podstawowe dotyczy dostawy, montażu i serwisu następującej liczby automatów biletowych na rzecz poszczególnych Zamawiających:

- na rzecz ZTM: 43 automatów biletowych,

- na rzecz Gminy Łaziska Górne: 1 automatu biletowego,

- na rzecz Gminy Siewierz: 1 automatu biletowego,

- na rzecz Gminy Sosnowiec: 3 automatów biletowych.

5. Zamówienie na rzecz Gminy Sosnowiec realizowane jest w ramach Projektu pn. „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: termin dostawy i montażu automatów / Weighting: 16
Quality criterion - Name: pracochłonność zmian w oprogramowaniu automatów / Weighting: 16
Quality criterion - Name: jasność głównego ekranu automatu / Weighting: 8
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji będzie realizowane jedynie na rzecz ZTM i obejmuje dodatkowo dostawę, montaż we wskazanej przez ZTM lokalizacji oraz serwis maksymalnie 24 sztuk automatów biletowych. Wskazanie zamówienia opcjonalnego nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu jego niezrealizowania. W przypadku realizacji, zamówienie opcjonalne odbywać się będzie na podstawie pisemnej informacji Zamawiającego złożonej Wykonawcy w terminie nie później niż do końca 2023 roku. W tym czasie Zamawiający ma prawo do zamawiania automatów w ramach zamówienia opcjonalnego wielokrotnie, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby automatów, tj. 24 sztuk. Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe tj. określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8.I do SIWZ oraz po cenach wskazanych w umowie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie na rzecz Gminy Sosnowiec realizowane jest w ramach Projektu pn. „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 222-543498
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa, montaż i serwis stacjonarnych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMTEST a. s.
Postal address: Bánovská cesta 7
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01001
Country: Slovakia
E-mail: l.heglas@emtest.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 742 221.00 PLN
Total value of the contract/lot: 8 948 300.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Data zawarcia umowy podana w sekcji V.2.1) dotyczy umowy zawartej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Całkowita końcowa wartość umowy podana w sekcji V.2.4) dotyczy umowy zawartej przez Zamawiającego Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Terminy i wartości umów zawartych przez pozostałych Zamawiających, tj. Gminę Łaziska Górne, Gminę Siewierz oraz Gminę Sosnowiec, zostaną podane w sprostowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021