Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536556-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Umeå: Laboratoriemöbler

2021/S 206-536556

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: UMEÅ UNIVERSITET
Nationellt registreringsnummer: 202100-2874
Postadress: Universitetsledningshuset, Plan 2
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 90187
Land: Sverige
E-post: linnea.vestberg@umu.se
Telefon: +46 90-7865000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.umu.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Laboratorieinredning samt Service och reparation av befintlig laboratorieinredning

Referensnummer: FS 2.1.2-1908-19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39180000 Laboratoriemöbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Umeå universitet inbjuder Ert företag att delta i ramavtalsupphandling av Laboratorieinredning samt Service och reparation av befintlig laboratorieinredning.

Upphandlingen består av två delområden vari anbud kan lämnas på ett eller båda delområdena.

Universitet kommer anta en (1) leverantör per delområde.

Delområdena består av:

Delområde 1: Avser leverantörens hela sortimentet av laboratorieinredning med fortlöpande leverans och montering/installation till Umeå Universitet.Delområde 2: Avser Service och reparation av befintlig laboratorieinredning på Umeå Universitet. 

Den garanterade avtalstiden är två (2) år med möjlighet till en förlängning på två (2) år. Ramavtalets takvärde uppgår till 4 000 000 kr (4 mkr) för samtliga delområden.

 

Se 'Anbudsinbjudan' för förteckning över upphandlingsdokumenten för respektive delområde.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delområde 1: Laboratorieinredning

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39180000 Laboratoriemöbler
44220000 Inredningssnickerier
45420000 Snickerimonteringar
50421000 Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
50850000 Reparation och underhåll av möbler
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar Laboratorieinredning samt Service och reparation av befintlig laboratorieinredning på Umeå universitet.

Bräknad volym under avtalsperioden är 4 000 000 kronor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delområde 2: Service och reparation av befintlig laboratorieinredning

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39180000 Laboratoriemöbler
44220000 Inredningssnickerier
45420000 Snickerimonteringar
50421000 Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
50850000 Reparation och underhåll av möbler
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar Laboratorieinredning samt Service och reparation av befintlig laboratorieinredning på Umeå universitet.

Bräknad volym under avtalsperioden är 4 000 000 kronor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 161-422664
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Delområde 1: Laboratorieinredning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sävar Snickerifabrik Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556449-6643
Postadress: Box 24
Ort: Sävar
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 918 31
Land: Sverige
E-post: ulf.soderlund@savarsnickeri.se
Telefon: +46 90-706651
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Delområde 2: Service och reparation av befintlig laboratorieinredning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sävar Snickerifabrik Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556449-6643
Postadress: Box 24
Ort: Sävar
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 918 31
Land: Sverige
E-post: ulf.soderlund@savarsnickeri.se
Telefon: +46 90-706651
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2021