Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536575-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Software package and information systems

2021/S 206-536575

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: Plac Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Agata Cendrowska
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431416
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa macierzy Hitachi wraz z przedłużeniem wsparcia.

Reference number: ZP/AC/271/III-81/21
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy Hitachi wraz z przedłużeniem wsparcia.

2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami (szczególnie w Załączniku 1 do umowy – OPZ).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 130 530.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy Hitachi wraz z przedłużeniem wsparcia.

2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami (szczególnie w Załączniku 1 do umowy – OPZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Główny termin realizacji zamówienia w zakresie o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy wynosi 45 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 141-372705
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/AC/271/III-81/21
Title:

Rozbudowa macierzy Hitachi wraz z przedłużeniem wsparcia.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: INFONET PROJEKT SA
National registration number: PL5532087889
Postal address: ul. Towarowa 2
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL Polska
Postal code: 43-316
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 130 530.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 845 103.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021