Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536687-2021

22/10/2021    S206

Hungary-Budapest: Miscellaneous food products

2021/S 206-536687

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
National registration number: AK17756
Postal address: Visegrádi utca 49
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1132
Country: Hungary
Contact person: Oroszi Erika
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Telephone: +36 17691704
Fax: +36 709001010
Internet address(es):
Main address: http://www.szgyf.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.szgyf.gov.hu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Központi költségvetési szerv
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 9. csomagmegrendelés

II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 9. csomagmegrendelés

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 999 372 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 Közép-Magyarország
NUTS code: HU2 Dunántúl
NUTS code: HU3 Alföld és Észak
Main site or place of performance:

Magyarország területe

II.2.4)Description of the procurement:

Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szegény gyermekes családokszámára. Eladó feladata 0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.

A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.

Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 132 000 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz, tehát Ajánlatkérő az összes mennyiség 70%-ára, azaz 92 400 db csomag lehívására vállal kötelezettséget.

Az egységcsomagokat az eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek. A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő felhívás mellékleteként bocsát közös ajánlattevők rendelekezésére. A dobozok két hosszanti oldalán kell a felhívás mellékletében meghatározott grafikákat elhelyezni, az egyik oldalon az egyik, a másik oldalon a másik grafika elhelyezése szükséges.

Ajánlattevő csak a keretmegállapodás hatályos 1. sz. mellékletében felsorolt termékekkel köteles ajánlatot tenni, az ettől eltérő terrmékeket tartalmazó ajánlat érvénytelen.

A megajánlott élelmiszereknek meg kell felelniük a következő jogszabályban foglalt követelményeknek:

A szerződés időtartama alatt az Ajánlattevőnek meg kell felelnie a teljesítéskor hatályos vonatkozó jogszabályoknak, különösen: 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről, a MÉ-57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozataláról, a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletnek, illetve a 152/2009. (XI.12) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól vagy a helyükbe lépő jogszabályok teljesítéskor hatályos rendelkezéseinek.

A leszállításra kerülő termékeknek az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 60%-ával.

CPV Kódok:

15800000-6 Különféle élelmiszertermékek

15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények

15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség

15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok

15511210-8 UHT tej (ultrapasztőrözött tej)

15321700 Gyümölcslékeverék, nem sűrített

15850000 Tésztafélék

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 132 000 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207232
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 915/2021
Title:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 9. csomagmegrendelés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Halker Kft.
Postal address: Klapka u. 14.
Town: Balatonboglár
NUTS code: HU232 Somogy
Postal code: 8630
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Halker Mirelit Depó Kft.
Postal address: Edison utca 112.
Town: Pécs
NUTS code: HU231 Baranya
Postal code: 7630
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Kedvenc JM. Kft.
Postal address: Budafoki út 209/b.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1117
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Jégszilánk Kft.
Postal address: Matkó út 18 .
Town: Kecskemét
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Postal code: 6000
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gastro-Hús Kft.
Postal address: Hegedű u. 4.
Town: Debrecen
NUTS code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postal code: 4002
Country: Hungary
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 999 372 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő „RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt keretében” tárgyában közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos, az eljárás első részében közösségi eljárásrend szerinti nyílt eljárás. Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED)-ben eljárást megindító felhívást tett közzé.

A keretmegállapodás első része szerinti eljárás megindításának dátuma: 2017. 05. 30. (eljárást megindító hirdetmény feladása.)

Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED): 2017/S 104-207232 azonosítószámon 2017. 06. 01-jén jelenet meg.

Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatta le a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerint verseny újranyitásos eljárással, tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás csak egy ajánlattevővel került megkötésre. A keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőn kívül más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni (Kbt. 105. § (3) bek.).

Nyertes Közös Ajánlattevők neve:

Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Kl apka u. 14.), adószám: 10378876-2-14

Kedvenc JM. Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) adószám: 11173375-2- 41

Jégszilánk Kft. (6000 Kecskemét, Matkói út 18.) adószám: 11379162-2-03

Halker Mirelit Depó Kft. (7630 Pécs, Edison utca 112.) adószám: 23454008 -2-02

Gastro-Hús Kft. (4031 Debrecen, Hegedű u. 4.) adószám: 13799717-2- 09

Nettó ajánlati összár (HUF) (1 db csomag ajánlati ára): 7571,- Ft

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021