Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536903-2021

22/10/2021    S206

Romania-București: Noise fence

2021/S 206-536903

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
National registration number: 16054368
Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
Contact person: Ioana Silvia Barbulescu
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 212643400
Fax: +40 212643417
Internet address(es):
Main address: www.cnadnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

“Implementare planuri de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier - Etapa 2011-2016: Achizitie, transport si montare panouri fonoabsorbante: - Lot 2.1¹ – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Timisoara: DN 59 km 35+470 - 35+770- Lot 2.2 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: VOCE- Lot 2.3 – sector de drum nati... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 16054368/2020/2057/S/10
II.1.2)Main CPV code
34928230 Noise fence
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

IMPLEMENTARE PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER - ETAPA 2011-2016: ACHIZIŢIE, TRANSPORT ŞI MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE”

Lot 2.1 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Timisoara: DN 59 km 35+470 - 35+770

Lot 2.2 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: VOCE

Lot 2.3 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: CORA km 5+450 – 5+750

Lot 2.4 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Brasov: DN 15 km 87+500 – 88+070

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limităstabilit in Anuntul de participare.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 046 330.72 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante” - Lot 2.3 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: CORA km 5+450 – 5+750

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928230 Noise fence
45262410 Structural steel erection work for buildings
45262640 Environmental improvement works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

ROMANIA

II.2.4)Description of the procurement:

„Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante” - Lot 2.3 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: CORA km 5+450 – 5+750

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere ca durabilitatea acustică să fie de minim 15 ani. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre durabilitatea preconizată a caracteristicilor acustice, respectiv informaţii despre modificarea indicelui de reflexie şi a indicelui de izolare după 5, 10, 15 şi 20 de ani. Ofertele care nu au valoarea 0 la 15 ani în Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor în cazul modificării indicelui de reflexie şi a indicelui de izolare sunt considerate neconforme. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Durata de implementare a măsurilor de reducere a zgomotului este perioada cuprinsă între data semnării contractului până la Recepţia la terminarea lucrărilor şi a fost stabilită în documentaţia de atribuire la: Lot 2.3: 6 luni; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere reducerea nivelului de zgomot cu minim 25 dB. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliuluide stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre reducerea nivelului de zgomot. În cazul panourilor netransparente vor fi luate în considerare atât izolarea acustică la zgomote aeriene (DLʀ, în dB) cât şi absorbţia acustică (DLα, în dB). Astfel, pentru DLʀ se acceptă valoarea minimă de 25 dB, iar pentru DLα valori mai mari de 11 dB. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„IMPLEMENTARE PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER - ETAPA 2011-2016: ACHIZIŢIE, TRANSPORT ŞI MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE” Lot 2.1 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Timisoara: DN 59 km 35+470 - 35+770

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928230 Noise fence
45262410 Structural steel erection work for buildings
45262640 Environmental improvement works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

ROMANIA

II.2.4)Description of the procurement:

IMPLEMENTARE PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER - ETAPA 2011-2016: ACHIZIŢIE, TRANSPORT ŞI MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE”

Lot 2.1 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Timisoara: DN 59 km 35+470 - 35+770

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere ca durabilitatea acustică să fie de minim 15 ani. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre durabilitatea preconizată a caracteristicilor acustice, respectiv informaţii despre modificarea indicelui de reflexie şi a indicelui de izolare după 5, 10, 15 şi 20 de ani. Ofertele care nu au valoarea 0 la 15 ani în Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Durata de implementare a măsurilor de reducere a zgomotului este perioada cuprinsă între data semnării contractului până la Recepţia la terminarea lucrărilor şi a fost stabilită în documentaţia de atribuire la: Lot 2.1: 6 luni; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere reducerea nivelului de zgomot cu minim 25 dB. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliuluide stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre reducerea nivelului de zgomot. În cazul panourilor netransparente vor fi luate în considerare atât izolarea acustică la zgomote aeriene (DLʀ, în dB) cât şi absorbţia acustică (DLα, în dB). Astfel, pentru DLʀ se acceptă valoarea minimă de 25 dB, iar pentru DLα valori mai mari de 11 dB. În cazul panourilor transparente se va evalua doar DLʀ. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IMPLEMENTARE PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER - ETAPA 2011-2016: ACHIZIŢIE, TRANSPORT ŞI MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

implementare planuri de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier - etapa 2011-2016: achiziţie, transport şi montare panouri fonoabsorbante - Lot 2.2 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: VOCE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928230 Noise fence
45262410 Structural steel erection work for buildings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

ROMANIA

II.2.4)Description of the procurement:

IMPLEMENTARE PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER - ETAPA 2011-2016: ACHIZIŢIE, TRANSPORT ŞI MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE” - Lot 2.2 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: VOCE

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata de implementare a măsurilor de reducere a zgomotului este perioada cuprinsă între data semnării contractului până la Recepţia la terminarea lucrărilor şi a fost stabilită în documentaţia de atribuire la: Lot 2.2: 9 luni / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere ca durabilitatea acustică să fie de minim 15 ani. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre durabilitatea preconizată a caracteristicilor acustice, respectiv informaţii despre modificarea indicelui de reflexie şi a indicelui de izolare după 5, 10, 15 şi 20 de ani. Ofertele care nu au valoarea 0 la 15 ani în Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor în cazul modificării indicelui de reflexie şi a indicelui de izolare sunt considerate neconforme. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere reducerea nivelului de zgomot cu minim 25 dB. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliuluide stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre reducerea nivelului de zgomot. În cazul panourilor netransparente vor fi luate în considerare atât izolarea acustică la zgomote aeriene (DLʀ, în dB) cât şi absorbţia acustică (DLα, în dB). Astfel, pentru DLʀ se acceptă valoarea minimă de 25 dB, iar pentru DLα valori mai mari de 11 dB. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante” - Lot 2.4 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Brasov: DN 15 km 87+500 – 88+070

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928230 Noise fence
45262410 Structural steel erection work for buildings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

ROMANIA

II.2.4)Description of the procurement:

Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante” - Lot 2.4 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Brasov: DN 15 km 87+500 – 88+070

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata de implementare a măsurilor de reducere a zgomotului este perioada cuprinsă între data semnării contractului până la Recepţia la terminarea lucrărilor şi a fost stabilită în documentaţia de atribuire la: Lot 2.4: 9 luni; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere ca durabilitatea acustică să fie de minim 15 ani. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre durabilitatea preconizată a caracteristicilor acustice, respectiv informaţii despre modificarea indicelui de reflexie şi a indicelui de izolare după 5, 10, 15 şi 20 de ani. Ofertele care nu au valoarea 0 la 15 ani în Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor în cazul modificării indicelui de reflexie şi a indicelui de izolare sunt considerate neconforme. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Prin Caietul de Sarcini se cere reducerea nivelului de zgomot cu minim 25 dB. Conform prederilor Regulamentului (UE) nr. Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliuluide stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, panourile fonoabsorbante vor fi însoţite de Declaratia de conformitate/Declaratia de constanţă a performanţelor emisă de Producător. Aceasta conţine informaţii despre reducerea nivelului de zgomot. În cazul panourilor netransparente vor fi luate în considerare atât izolarea acustică la zgomote aeriene (DLʀ, în dB) cât şi absorbţia acustică (DLα, în dB). Astfel, pentru DLʀ se acceptă valoarea minimă de 25 dB, iar pentru DLα valori mai mari de 11 dB. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante”

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 008-013421
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 92/72021
Lot No: 1
Title:

„IMPLEMENTARE PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER - ETAPA 2011-2016: ACHIZIŢIE, TRANSPORT ŞI MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE” Lot 2.1 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Timisoara: DN 59 km 35+470 - 35+770

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GIROD Semnalizare Rutiera
National registration number: RO 16997131
Postal address: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A
Town: Ghiroda
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 307200
Country: Romania
E-mail: radu.diaconovici@girod.ro
Telephone: +40 356437400
Fax: +40 356437403
Internet address: www.girod-semnalizare.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 437 921.89 RON
Total value of the contract/lot: 1 283 371.78 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 10 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Proiectare si avizare.

Section V: Award of contract

Contract No: 92/ 68239
Lot No: 2
Title:

implementare planuri de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier - etapa 2011-2016: achiziţie, transport şi montare panouri fonoabsorbante - Lot 2.2 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: VOCE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FORSTER RO
National registration number: RO 25687288
Postal address: Strada Vlaicu Aurel, Nr. 41
Town: Medias
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 551041
Country: Romania
E-mail: office@forster.ro
Telephone: +40 748148396
Fax: +40 269803606
Internet address: www.forster.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. S.C. RETTER Projectmanagement S.R.L. S.R.L.
National registration number: 18490576
Postal address: Strada: O. Goga, nr. 4, Sector: -, Judet: Sibiu, Localitate: selimbar, Cod postal: 557260
Town: selimbar
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 557260
Country: Romania
E-mail: office@rettergroup.com
Telephone: +40 269210020
Fax: +40 269210030
Internet address: http://www.rettergroup.com
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 951 225.66 RON
Total value of the contract/lot: 8 861 714.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 92/72024
Lot No: 4
Title:

„Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante” - Lot 2.4 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Brasov: DN 15 km 87+500 – 88+070

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GIROD Semnalizare Rutiera
National registration number: RO 16997131
Postal address: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A
Town: Ghiroda
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 307200
Country: Romania
E-mail: radu.diaconovici@girod.ro
Telephone: +40 356437400
Fax: +40 356437403
Internet address: www.girod-semnalizare.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 590 184.59 RON
Total value of the contract/lot: 2 258 230.63 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 10 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Proiectare si avizare.

Section V: Award of contract

Contract No: 92/78537
Lot No: 3
Title:

Implementare Planuri De Acţiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat De Traficul Rutier - Etapa 2011-2016: Achiziţie, Transport Şi Montare Panouri Fonoabsorbante” - Lot 2.3 – sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: CORA km 5+450 – 5+750

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GIROD Semnalizare Rutiera
National registration number: RO 16997131
Postal address: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A
Town: Ghiroda
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 307200
Country: Romania
E-mail: radu.diaconovici@girod.ro
Telephone: +40 356437400
Fax: +40 356437403
Internet address: www.girod-semnalizare.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 723 195.95 RON
Total value of the contract/lot: 1 643 014.31 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 10 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Proiectare si avizare

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti
Town: Bucuresti
Postal code: 010873
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Achizitii Publice - Departament Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii
Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38, Sector 1, Judet: Bucuresti
Town: Bucuresti
Postal code: 010873
Country: Romania
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 212643400
Fax: +40 212643417
Internet address: www.cnair.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021