Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537320-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Security software package

2021/S 206-537320

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 196-508316)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum e-Zdrowia
National registration number: 5251575309
Postal address: ul. Stanisława Dubois 5A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-184
Country: Poland
Contact person: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@cez.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://cez.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup systemu zarządzania dostępem do sieci NAC.

Reference number: WRZ.270.209.2021
II.1.2)Main CPV code
48730000 Security software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zarządzania dostępem do sieci NAC. Zamówienie dotyczy dostawy jednego zintegrowanego systemu wraz z wdrożeniem, gwarancją i instruktażem stanowiskowym w zakresie i na zasadach określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy.

2. Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż podział zamówienia na zakup licencji i wdrożenia stanowi poważne ryzyko wydłużenia terminu realizacji oraz wprowadzenia wielu punktów powstawania i zgłaszania awarii, a co za tym idzie wydłużenia realizacji procedur naprawczych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-508316

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2022

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 21/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 21/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: