Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537339-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Computer equipment and supplies

2021/S 206-537339

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 171-444618)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovak Business Agency
National registration number: 30845301
Postal address: Miletičova
Town: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 82109
Country: Slovakia
Contact person: Daniel Mikuščák
E-mail: mikuscak@sbagency.sk
Telephone: +421 918600969
Internet address(es):
Main address: http://www.sbagency.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8313

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií

Reference number: SBA_HW
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka výpočtovej techniky a periférií, súvisiace predinštalácie, montáž, ak si to povaha zariadenia vyžaduje a záručný servis. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb

spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné

náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí:

1. časť: Servre a príslušenstvo k nim

2. časť: PC a NTB a príslušenstvo k nim

3. časť: Software

4. časť: Periférne zariadenia

5. časť: Priemyselné periférie

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-444618

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: ODDIEL IV: POSTUP
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 15/10/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 25/10/2021
Local time: 09:00
Section number: ODDIEL IV: POSTUP
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 15/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 25/10/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: