Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537472-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Liptovský Mikuláš: Training aids and devices

2021/S 206-537472

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Liptovský Mikuláš
National registration number: 00315524
Postal address: Štúrova 1989/41
Town: Liptovský Mikuláš
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 03142
Country: Slovakia
Contact person: Ivan Brtáň
E-mail: obstaravanie@mikulas.sk
Telephone: +421 445565111
Fax: +421 445621396
Internet address(es):
Main address: https://www.mikulas.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš

Reference number: 221/1989/VO
II.1.2)Main CPV code
39162200 Training aids and devices - DA42
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

IKT

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers - DA42
30214000 Workstations - DA42
38652120 Video projectors - DA42
48000000 Software package and information systems - DA42
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 120

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 151-400418

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

IKT

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
39162200 Training aids and devices - DA42
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž IKT do jazykových učební, chemických učební, fyzikálnej učebne

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 120
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 29 308.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: MIVASOFT, spol. s r.o.
National registration number: 36289906
Postal address: M.R. Štefánika 67/14
Town: Šaľa
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 92701
Country: Slovakia
E-mail: miro@mivasoft.sk
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré zazmluvnené tovary už nie sú dostupné, sa zmluvné strany dohodli na dodatku č. 1 k Kúpnej zmluve časť 1 - IKT č. 503/2021/PEM.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 29 308.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 29 308.00 EUR