Services - 537518-2021

22/10/2021    S206

Finland-Oulu: Building rental or sale services

2021/S 206-537518

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Oulun kaupunki
National registration number: 0187690-1
Postal address: kirjaamo, PL 71 (Kansankatu 55A)
Town: Oulun kaupunki
NUTS code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postal code: 90015
Country: Finland
Contact person: Pirjo Kärki
E-mail: pirjo.karki@ouka.fi
Telephone: +358 503887003
Internet address(es):
Main address: http://www.ouka.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=369251&tpk=956edc9b-5119-479c-b65f-7503039ffbaa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=369251&tpk=956edc9b-5119-479c-b65f-7503039ffbaa
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Merikosken koulun kotitaloustilaelementin vuokraus 2022

Reference number: OUKA/11411/10.03.02.01/2021
II.1.2)Main CPV code
70310000 Building rental or sale services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Oulun Tilapalvelut- liikelaitos pyytää tarjousta siirtokelpoisen tilaelementtikoulun vuokraamisesta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinta käsittää yhden siirtokelpoisen tilaelementtikoulun rakentamisen ns. avaimet käteen –periaatteella, käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuna perustus-, LVIAS- ja pihatöineen Oulunsuun koulun tontille ja vuokrausajan jälkeen purettuna sekä tontin rakenteelliset ja tekniset järjestelmät palautettuna ennalleen. Kohteen rakentaminen tapahtuu kevään ja kesän 2022 aikana.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Main site or place of performance:

Oulun kaupunki

II.2.4)Description of the procurement:

Hankinta toteutetaan tilaajan teettämän viitesuunnitelman liite 1 ja muiden tarjouspyyntö- asiakirjojen määrittämissä rajoissa. Vuokranantaja suunnittelee ja rakentaa kokonaistoimituksena tilaelementtikoulun huoneohjelman mukaisesti viitesuunnitelmassa esitetyille paikoille. Viitesuunnitelmassa esitetyt pohjaratkaisut ovat viitteellisiä. Tilat voivat poiketa neliömäärällisesti huoneohjelman tavoitearvosta enimmillään 10 prosenttia. Toimitus käsittää kaikki suunnitteluun, rakentamisen johtamiseen, rakentamiseen, rakentamisen työmaatehtäviin ja liittymiseen olemassa olevaan ympäristöön liittyvät työt. Vuokranantaja vastaa tarvittavien lupien ja viranomaislausuntojen hakemisesta vuokralaisen nimiin. Vuokranantajan tulee antaa todistus elementin siirtokelpoisuudesta.

Tilojen ja pihan tulee täyttää voimassa olevat rakentamismääräykset sekä viranomaisohjeet. Tarjouksen liitteenä toimitettavien suunnitelmien tulee olla viitesuunnitelman mukaiset ja toteutuskelpoiset. Rakennus on oltava sijoitettuna viitesuunnitelman osoittamaan paikkaan. Tilaelementtirakennusten tulee olla sopusoinnussa väriltään ja ulkoasultaan ympäristössä olevien rakennusten kanssa.

Tilaaja edellyttää, että rakennuksen tulee täyttää rakenteiden ja tekniikan osalta vähintään laskennallisen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksen 170 kWhE/(m2vuosi) (energia- tehokkuusluokka C), vaikka Ympäristöministeriön asetus 1010/2017 §4 ei esitä raja-arvoa siirtokelpoiselle rakennukselle. Laskennallinen energiatehokkuuslaskelma (sitova) on toimitettava tarjouksen liitteenä. Tilaaja edellyttää, että vuokranantaja teettää rakennuksen rakenteiden ilmatiiveysmittauksen ennen käyttöönottoa. Tilaaja nimeää puoleltaan valvojat rakennustöille.

Mikäli tilojen toimittaminen myöhästyy määräajasta 1.8.2022, vuokranantaja maksaa vuokralaiselle sanktiomaksua jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta.

Tarjoajan tilojen tulee pysyä käyttökuntoisena koko vuokrauksen ajan. Mikäli tiloissa ilmenee ongelmia, jotka eivät ole vuokralaisen aiheuttamia, on tarjoaja velvollinen tekemään tarvittavat toimenpiteet tilojen käytön mahdollistamiseksi, ilman lisäkuluja

Pohjatutkimusraportti lähetetään kaikille tarjoukseen tutustuneille viikolla 44 Cloudia järjestelmän kautta.

Tilaohjelman tarkistustaulukkoa tarjoajan ei tarvitse toimittaa tarjouksen liitteenä.

Vuokranantajan on huomioitavat opetushallituksen, Rakennusteollisuuden ja rakennusvalvonnan vaatimukset kohteelle.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus Opetushallitus (oph.fi)

RT kortti 103083

Rakentamisessa on huomioitava Oulun kaupungin rakennusvalvonnan laatimat ohjeet ja tulkinnat rakentamismääräyksistä.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2022
End: 31/07/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Määräaikaisen varsinaisen sopimuskauden jälkeen Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa toistaiseksi voimassa olevana kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Määräaikaisen varsinaisen sopimuskauden jälkeen Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa toistaiseksi voimassa olevana kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Mikäli ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin vuokrapalvelut suorahankintana hankintalain 40§:n mukaisesti.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 14:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59639/notice/84225

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021