Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537576-2021

22/10/2021    S206

Finland-Hyvinkää: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-537576

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hyria koulutus Oy
National registration number: 2250205-2
Postal address: PL 67
Town: Hyvinkää
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 05801
Country: Finland
Contact person: Asta Sinisalo
E-mail: hankinnat@hyria.fi
Telephone: +358 400361085
Internet address(es):
Main address: http://www.hyria.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/hyria?id=366158&tpk=7706d2a3-9bf9-44d4-802f-5852a53091c9
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/hyria?id=366158&tpk=7706d2a3-9bf9-44d4-802f-5852a53091c9
I.4)Type of the contracting authority
Other type: julkishallinnon osakeyhtiö, koulutuksen järjestäjä
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Taloushallinnon järjestelmähankinta

Reference number: HYK/118/02.08.01.03/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on Hyrian taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuus siihen liittyvine käyttöönotto- ja tukipalveluineen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48442000 Financial systems software package
48812000 Financial information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on Hyrian taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuus siihen liittyvine käyttöönotto- ja tukipalveluineen siten kuin myöhemmin tässä dokumentissa tai sen liitteissä kuvataan. Uusi tietojärjestelmäkokonaisuus voidaan myös muodostaa eri ohjelmistomoduuleista jotka on integroitu eli liitetty keskenään. Eri ohjelmistomoduulit on kuitenkin oltava liitetty toisiinsa siten että käyttökokemus on yhtenäinen ja esimerkiksi erillisiä modulien välisiä kirjautumisia tai tiedonsiirtoja ei tarvita vaan kokonaisuus näyttäytyy yhtenä jatkuvasti ajantasaisena ohjelmistona käyttäjälle. Laaja hankinnan kuvaus löytyy liitteestä 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ehdokkaiden määrä on rajoitettu, jotta neuvottelut voidaan kohdistaa valintaperusteet parhaiten täyttäville toimijoille. Tarjouskilpailu toteutetaan kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, sillä hankintayksikkö on arvioinut, että hankinnan luonteen, tavoitteen ja vaatimusten sekä hinnoittelumalliin liittyvistä erityisistä syistä hankintasopimusta ei voida tehdä ilman edeltäviä neuvotteluita. Hankintayksikkö neuvottelee kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa kartoittaakseen ja määritelläkseen keinot, joilla sen tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optiomahdollisuudet on kuvattu liitteessä 1

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Osallistumishakemuksen / tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä sähköisesti tarjouspalvelut.fi/hyria kautta. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kulut ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjous tulee jättää suomen kielellä.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021