Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537585-2021

22/10/2021    S206

Finland-Seinäjoki: Programming services of packaged software products

2021/S 206-537585

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ruokavirasto
National registration number: 2911686-7
Postal address: Alvar Aallon katu 5
Town: Seinäjoki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 60100
Country: Finland
E-mail: kilpailutus@ruokavirasto.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.ruokavirasto.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363626&tpk=973deeac-5889-482b-9cad-969cd6b87766
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363626&tpk=973deeac-5889-482b-9cad-969cd6b87766
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Saavutettavuustyökalun hankinta Ruokavirastolle

Reference number: 5011/02.03.02/2021
II.1.2)Main CPV code
72210000 Programming services of packaged software products
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ruokavirasto tarjoaa järjestelmäpalveluita (esim. web-palvelut) viranomaisille ja kansalaisille, joiden on oltava saavutettavuusdirektiivistä johdetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti saavutettavia kaikille Ruokaviraston kohderyhmille. Ruokaviraston on pilotoinut omissa sähköisissä asiointipalveluissaan ohjelmallista saavutettavuustyökalua vuosien 2019-2021 aikana. Nyt toteutettavalla hankinnalla haetaan Ruokavirastolle sopimustoimittajaa web-palvelujen ja niillä olevien dokumenttien ohjelmalliseen saavutettavuustarkistukseen ja korjausehdotusten, menetelmien analysointiin ja laadunhallintaan. Lisäksi Ruokavirastolla on tarve kehittää web-palvelujen käytön seurantaa ja analytiikkaa, joihin myös haetaan nyt toteuttavalla hankinnalla palvelutarjoajaa. Vuosien 2019-2021 saavutettavuustyökalua käytetty useassa yksikössä ja käyttö tulee lisääntymään jatkossa kattaen kaikki viraston digitaaliset asiointiväylät myös mobiilikäyttöliittymillä.

Saavutettavuustyökalua hyödynnetään EU:n saavutettavuusdirektiivistä johdetun kansallisen lainsäädännön vaatimusten täyttymisen seurannassa (Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 110 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Ohjelmallista/automaattista saavutettavuustyökalua tarvitaan seuraamaan jatkuvasti kehittyvien verkkosivusisältöjen saavutettavuuden puutteita ja sitä kautta laadunhallintaa. Saavutettavuusvaatimuksia on paljon ja korjauskohtien löytäminen ohjelmallisesti on oleellista, sillä Ruokavirastolla on esimerkiksi pelkästään ruokavirasto.fi sivustolla noin 4500 suomenkielistä sivua, 3500 ruotsinkielistä sivua ja 1000 englanninkielistä sivua. Sivumäärä eri kieliversioineen kasvaa jatkuvasti, sekä sivujen sisältöä muokataan jatkuvasti. Sivustollamme on myös paljon pdf -liitteitä, joiden tulee olla saavutettavia. Lisäksi sisällön tuottajia on noin 300 henkilöä, joista osa päivittää sivuja satunnaisemmin, jolloin verkkosivujen saavutettavuusvaatimukset eivät ole muodostuneet rutiiniksi. Lisäksi työkalua voidaan hyödyntää myös muiden Ruokaviraston ylläpitämien verkkopalveluiden osalta.

Hankinta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 110 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Tilaajalla mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Hintalomakkeella on kuvattu mahdollinen laajempi saavutettavuustyökalun käyttötarve. Tarjoajia pyydetään jättämään viitehinta ohjelman laajennetulle käyttövolyymille. Hinta ei ole tilaajaa eikä tarjoajaa sitova.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

ks. Liite 1 "Hankinnan kohteen kuvaus".

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vaatimukset ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 12:05
Place:

Pidetään etäneuvottelu

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Maksuliikenteessä hyödynnetään valtionhallinnon Handi-palvelua.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021