Services - 537637-2021

22/10/2021    S206

Lithuania-Vilnius: Software support services

2021/S 206-537637

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė 'REGITRA'
National registration number: 110078991
Postal address: Liepkalnio g. 97
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 02121
Country: Lithuania
Contact person: Džiuljeta Malinauskaitė
E-mail: dziuljeta.malinauskaite@regitra.lt
Telephone: +370 67554344
Internet address(es):
Main address: https://regitra.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4611
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=600919
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=600919&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Duomenų bazių programinės įrangos palaikymo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72261000 Software support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Duomenų bazių programinės įrangos palaikymo paslaugų pirkimas

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72261000 Software support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Liepkalnio g. 97, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

Duomenų bazių programinės įrangos palaikymo paslaugų pirkimas

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti nurodytus reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nereikalaujama.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nereikalaujama.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Teikėjas už kiekvieną uždelstą dieną aktyvuoti palaikymo pratęsimą moka Pirkėjui 50 eurų dydžio baudą, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutarties kainos su PVM. Pirkėjas išskaičiuoja baudų sumą iš Teikėjui mokėtinos sumos, už kiekvieną atskirą atvejį.

2. Pirkėjas, laiku nesumokėjęs už suteiktas Paslaugas, moka Teikėjui 50 eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutarties kainos su PVM.

Kitos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos Sutarties projekto 6 dalyje "Šalių atsakomybė".

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 09:45
Place:

Liepkalnio g. 97, Vilnius arba nuotoliniu būdu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Po 36 mėnesių.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021