Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537845-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-Deurne: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-537845

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Deurne
Postal address: Markt 1
Town: Deurne
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5751 BE
Country: Netherlands
Contact person: Marc Braks
E-mail: m.braks@bizob.nl
Telephone: +31 615513029
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187590
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187590
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Financieel systeem, gemeente Deurne

Reference number: BIZOB-2020-DEU-MBR-00256
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen van een financieel systeem inclusief onderhoud en ondersteuning.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 jaar en kent twee (2) optionele verlengingen van twee (2) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 plus de implementatieperiode die direct na de ondertekening (maart 2022) van de overeenkomst start. Plaats van uitvoering is gemeente Deurne (NL).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48219300 Administration software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Deurne

II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen van een financieel systeem inclusief onderhoud en ondersteuning.

De doelstelling van de aanschaf en implementatie van de Oplossing is het verkrijgen van een flexibel en toekomstbestendig systeem dat een optimale digitale dienstverlening biedt op het gebied van financiële administratie en beheer aan budgethouders- en bewakers, het team Financiën, management en bestuur.

Doel van het inkooptraject is dat er op tijd de best passende oplossing verworven wordt met optimale condities en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 jaar en kent twee (2) optionele verlengingen van twee (2) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 plus de implementatieperiode die direct na de ondertekening van de overeenkomst (maart 2022) start.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Demonstratie / Weighting: 40 punten
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 16 punten
Quality criterion - Name: Wensen / Weighting: 24 punten
Price - Weighting: 20%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 jaar en kent twee (2) optionele verlengingen van twee (2) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 plus de implementatieperiode die direct na de ondertekening van de overeenkomst start.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Voor optionele additionele ondersteuning worden de kosten voor aanvullende dienstverlening gevraagd:

• projectleiding;

• consultancy;

• extra trainingen.

De activamodule wordt ook optioneel uitgevraagd.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2021
Local time: 11:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021