Services - 537980-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Oulu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2021/S 206-537980

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1503388-4
Postiosoite: PL 74
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Teemu Vuolle
Sähköpostiosoite: teemu.vuolle@senaatti.fi
Puhelin: +358 503516606
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.senaatti.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=3769
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Otakon Oy
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: miro.kivioja@otakon.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.otakon.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=3769
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

A200388 - K6 - Valteri-koulun tilamuutokset - pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Viitenumero: SEN/2016/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta käsittää pää- ja arkkitehtisuunnittelun Oulun Intiön kasarmialueella sijaitsevaan K6-rakennuksen peruskorjaus -hankkeeseen.

Hankkeessa tehdään tilat oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Tervaväylän toimipisteen Merikartanon yksikölle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulu

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta käsittää pää- ja arkkitehtisuunnittelun Oulun Intiön kasarmialueella sijaitsevaan K6-rakennuksen peruskorjaus -hankkeeseen.

Hankkeessa tehdään tilat oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Tervaväylän toimipisteen Merikartanon yksikölle. Valteri-koulu tarjoaa opetusta erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille.

K6-rakennuksen laajuus on noin 5.500 brm2 ja rakennusvuosi on 1952. Rakennuksella on kaavassa suojelumerkintä SR-2.

Hankkeessa tehdään merkittäviä tilamuutoksia sekä rakenneteknisiä korjauksia laadittujen kuntotutkimusten pohjalta. Lisäksi rakennuksen B-osan sisälle rakennetaan kahden kerroksen korkuinen liikuntasali. Piha-alueelle toteutetaan koulun leikkipihat.

Hankkeen alustavan tavoiteaikataulun mukaan suunnittelu tapahtuu pääosin aikavälillä 12/2021-8/2022. Tilojen käyttöönotto 6/2024.

Suunnittelun vaativuusluokka on vaativa.

Suunnitteluvaiheen kokoukset ja palaverit pidetään pääosin Oulussa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 31
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Talousrikollisuuden torjuntaehdot on huomioitava tarjouspyyntöaineiston mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/11/2021
Paikallinen aika: 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/10/2021