We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 538119-2021

22/10/2021    S206

Poland-Piaski: Forestry services

2021/S 206-538119

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piaski
Postal address: ul. Drzęczewska 1
Town: Piaski
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-820
Country: Poland
Contact person: Przemysław Bayer
E-mail: piaski@poznan.lasy.gov.pl
Telephone: +48 655739080
Fax: +48 655739083
Internet address(es):
Main address: www.piaski.poznan.lasy.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-piaski/zamowienia-publiczne2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: PGL Lasy Państwowe

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piaski w roku 2022

Reference number: SA.270.25.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz nasiennictwa, szkółkarstwa leśnego, utrzymania obiektów leśnych, gospodarki rolno – łąkowej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Piaski w roku 2022.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 634 611.36 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Obrębu Książ w roku 2022

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa wchodzące w skład Obrębu Książ Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Obrębu Książ, obejmujące: pozyskanie i zrywkę drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 814 751.96 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego oraz prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i prawem opcji wynosi 3266553.53 zł. Wysokość wadium dla tej części zamówienia wynosi 36000 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Obrębu Piaski w roku 2022

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa wchodzące w skład Obrębu Piaski Nadleśnictwa Piaski oraz szkółka leśna Miranowo.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Obrębu Piaski, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, prace szkółkarskie w szkółce Miranowo, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 441 770.98 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i prawem opcji wynosi 6195187.76 zł. Wysokość wadium dla tej części zamówienia wynosi 68000 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Obrębu Rawicz w roku 2022

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa wchodzące w skład Obrębu Rawicz.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Obrębu Rawicz, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych, gospodarkę rolno - łąkową.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 118 352.98 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i prawem opcji wynosi 5613035.36 zł. Wysokość wadium dla tej części zamówienia wynosi 62000 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Maszynowe pozyskanie drewna ze zrywką na wskazanych pozycjach w Nadleśnictwie Piaski w roku 2022.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wybrane pozycje cięć w leśnictwach: Zawory, Mchy, Ostrowieczno, Stawiszyn, Miranowo w Nadleśnictwie Piaski.

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej na wybranych pozycjach cięć w leśnictwach: Zawory, Mchy, Ostrowieczno, Stawiszyn, Miranowo, obejmujące maszynowe pozyskanie i zrywkę drewna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 311 019.28 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP i prawem opcji wynosi 559834.70 zł. Wysokość wadium dla tej części zamówienia wynosi 9300 zł.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I - 181000 zł

II) dla Pakietu II - 344000 zł

III) dla Pakietu III - 312000 zł

IV dla Pakietu IV - 32000 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdol. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – inf. nt. usług z zakresu gospodarki leśnej zrealizowanych lub realizowanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1,4 mln zł brutto dla pakietu I; 2,6 mln zł brutto dla pakietu II; 2,3 mln zł brutto dla pakietu III oraz prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż 230 tys. zł brutto dla pakietu IV. We wskazanej części JEDZ oraz zał. nr 9 należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdol. technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz (3) pługów leśnych dwuodkładnicowych z pogłębiaczem do przygotowania gleby;pługów do wykonania rabatowałków,(4) maszyn do zrywki nasięb., (5) opryskiwaczy ciągnikowych, którymi dysponuje wykonawca.We wskazanej części JEDZ oraz zał. nr 11 do SIWZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń, ich opisu oraz podstawy dysponowania.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – inf. nt. (1) osób (w tym co najmniej 1 osobą posiadającą brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach), które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz ilości (2) osób nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim lub posiadającymi świadectwa ukończenia zawodowych, średnich i wyższych szkół leśnych krajowych i zagranicznych lub dokument (świadectwo, dyplom) ukończenia studium zawodowego lub równoważnych oraz (3) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub odpowiadające im szkolenia na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. We wskazanej części JEDZ oraz zał. nr 10 należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.

Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu zawarto w pkt 7.1 SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak też odpowiednimi normami. Wykaz obowiązujących regulacji zawiera SWZ.

2)Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach. 3) Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. 4) Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury. 5) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Za pośrednictwem platformy miniPortal UZP - https://miniportal.uzp.gov.pl/

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022 roku

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (liczonych odrębnie dla każdego z pakietów) o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 9 SWZ.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 9.2 SWZ.

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:: cena – 100 %.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021