Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538217-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gniezno: Forestry services

2021/S 206-538217

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GNIEZNO
Postal address: UL. WRZESIŃSKA 83
Town: GNIEZNO
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
Contact person: Andrzej Gross
E-mail: gniezno@poznan.lasy.gov.pl
Telephone: +48 614264611
Fax: +48 614264611
Internet address(es):
Main address: http://www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gniezno/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: USŁUGI LEŚNICTWA

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniezno w roku 2022

Reference number: SA.270.15.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania lasu oraz utrzymania dróg do wykonania na terenie Nadleśnictwa Gniezno w roku 2022

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 16 486 051.47 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 10
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I - (l-ctwa: Brody, Nowaszyce, Zakrzewo, Stary Dwór , Piłka, Wólka) –zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet I - (l-ctwa: Brody, Nowaszyce, Zakrzewo, Stary Dwór , Piłka, Wólka) –zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 104 067.17 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 6 976 914.19 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II - (l-ctwa: Kowalewko, Las Miejski, Skorzęcin, Hutka, Smolniki, Dolina) –zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna, usługi z zakresu ochrony ppoż. lasów dyżury ppoż. w RPAD Hutka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet II - (l-ctwa: Kowalewko, Las Miejski, Skorzęcin, Hutka, Smolniki, Dolina) –zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna, usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów – dyżury przeciwpożarowe w RPAD Hutka.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 674 984.12 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 6 247 473,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet III – maszynowe pozyskanie i zrywka drewna ( l-ctwa: Hutka, Smolniki, Wólka)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet III – maszynowe pozyskanie i zrywka drewna( l-ctwa: Hutka, Smolniki, Wólka) - 5239 m3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 262 369.12 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 446 027,50 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet IV–Szkółka Leśna Powidz:prace w pełnym zakresie prod. materiału sadzeniowego.Nadl. Gniezno-Awansowe przyg.gleby,rozdr.pozostałości zrębowych, dowóz sadzonek, utrzymanie dróg leśnych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet IV – Szkółka Leśna Powidz : prace mechaniczne i ręczne w pełnym zakresie produkcji materiału sadzeniowego na powierzchniach otwartych i zakrytym systemem korzeniowym;

Nadleśnictwo Gniezno - Awansowe przygotowanie gleby, melioracje agrotechniczne, rozdrabnianie pozostałości zrębowych, dowóz sadzonek, utrzymanie dróg leśnych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 960 463.31 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 1 632 787,63 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet V – Hodowla Lasu - Prace mechaniczne z zakresu melioracji agrotechnicznych – rozdrabnianie na powierzchniach pozrębowych - (l-ctwo Nowaszyce)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet V – Hodowla Lasu - Prace mechaniczne z zakresu melioracji agrotechnicznych – rozdrabnianie na powierzchniach pozrębowych - (l-ctwo Nowaszyce) - 100,96 ha

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 145 382.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 30/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 247 150,08 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet VI – Hodowla Lasu - Prace mechaniczne z zakresu melioracji agrotechnicznych – rozdrabnianie na powierzchniach pozrębowych - (l-ctwo Nowaszyce)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet VI – Hodowla Lasu - Prace mechaniczne z zakresu melioracji agrotechnicznych – rozdrabnianie na powierzchniach pozrębowych - (l-ctwo Nowaszyce) - 94,90 ha

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 136 656.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 30/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 232 315,20 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet VII – Hodowla Lasu - Prace mechaniczne z zakresu melioracji agrotechnicznych – rozdrabnianie na powierzchniach pozrębowych - (l-ctwa: Brody, Kowalewko, Las Miejski, Zakrzewo+Obręb Skorzęcin)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet VII – Hodowla Lasu - Prace mechaniczne z zakresu melioracji agrotechnicznych – rozdrabnianie na powierzchniach pozrębowych - (l-ctwa: Brody, Kowalewko, Las Miejski, Zakrzewo+Obręb Skorzęcin) - 115,94 ha

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 161 688.76 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 30/09/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 274 870,89 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet VIII – Hodowla Lasu - Prace z zakresu mechanicznego przygotowania gleby na powierzchniach klęskowych przewidzianych do odnowień –(L-ctwo Nowaszyce)

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet VIII – Hodowla Lasu - Prace z zakresu mechanicznego przygotowania gleby na powierzchniach klęskowych przewidzianych do odnowień –(L-ctwo Nowaszyce) - 83,45 ha+18,04 ha

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 834.46 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 179 918,58 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet IX – Hodowla Lasu - Prace z zakresu mechanicznego przygotowania gleby na powierzchniach klęskowych przewidzianych do odnowień - (l-ctwa: Brody, Kowalewko, Las Miejski, Zakrzewo)

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet IX – Hodowla Lasu - Prace z zakresu mechanicznego przygotowania gleby na powierzchniach klęskowych przewidzianych do odnowień - (l-ctwa: Brody, Kowalewko, Las Miejski, Zakrzewo) - 94,57 ha

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 487.05 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 119 827,99 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet X – Hodowla Lasu - Prace z zakresu mechanicznego przygotowania gleby na powierzchniach klęskowych przewidzianych do odnowień - (l-ctwo Nowaszyce)

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Teren działania Nadleśnictwa Gniezno

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet X – Hodowla Lasu - Prace z zakresu mechanicznego przygotowania gleby na powierzchniach klęskowych przewidzianych do odnowień - (l-ctwo Nowaszyce) - 101,57 ha

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 744.94 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP i prawa opcji.

Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp i prawem opcji wynosi 128 766,40 PLN

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I - 450 000,00 zł

II) dla Pakietu II - 400 000,00 zł

III) dla Pakietu III - 28 000,00 zł

IV) dla Pakietu IV - 105 000,00 zł

V) dla Pakietu V - 16 000,00 zł

VI) dla Pakietu VI - 15 000,00 zł

VII) dla Pakietu VII - 17 000,00 zł

VIII) dla Pakietu VIII - 11 000,00 zł

IX) dla Pakietu IX - 7 500,00 zł

X) dla Pakietu X - 8 000,00 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten,w zakresie doświadczenia,zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia,w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy),na podstawie jednej lub większej ilości umów,usługi z zakresu gospodarki leśnej:

Pakiet I-z zakr.zagospod.lasu,zrywki i pozysk. drewna na kwotę nie mniejszą niż 2 200 000,00 zł brutto

Pakiet II-z zakr. zagospod. lasu, zrywki i pozysk. drewna na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto

Pakiet III-z zakr. maszynowego pozysk. i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż 140 000,00 zł brutto

Pakiet IV-z zakr. prace mechaniczne i ręczne w pełnym zakresie produkcji materiału sadzeniowego na powierz. otwartych i w środ. kontrolowanym, melioracji agrotechnicznych,na kwotę nie mniejszą niż 527 000,00 zł brutto

Pakiet V-z zakr. porządkowania terenu lub melioracji agrotechnicznych przy użyciu rozdrabniaczy mechanicznych na kwotę nie mniejszą niż 78 000,00 zł brutto

Pakiet VI-z zakr. porządkowania terenu lub melioracji agrotechnicznych przy użyciu rozdrabniaczy mechanicznych na kwotę nie mniejszą niż 95 000,00zł brutto

Pakiet VII-z zakr. porządkowania terenu lub melioracji agrotechnicznych przy użyciu rozdrabniaczy mechanicznych na kwotę nie mniejszą niż 74 000,00 zł brutto

Pakiet VIII-z zakr. mechanicznego przygotowania gleby na kwotę nie mniejszą niż 57 000,00 zł brutto.

Pakiet IX-z zakr. mechanicznego przygotowania gleby na kwotę nie mniejszą niż 38 000,00 zł brutto

Pakiet X-z zakr. mechanicznego przygotowania gleby na kwotę nie mniejszą niż 41 000,00 zł brutto

Warunek ten,w zakresie potencjału technicznego,zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować:

Dla każdego z Paki.I i II:

Co najmniej 1szt.maszyn leśnych typu harwester

Co najmniej 2szt-przyczepa z żurawiem do załadunku o ładowności powyżej 3 ton przystosowaną do nasiębiernej zrywki drewna lub forwarder o ładowności powyżej 3 ton,co najmniej 2 szt.ciągników przystosowanych do zrywki drewna

Co najmniej 2szt ciągników przystosowanych do zrywki drewna

Pak.III

Co najmniej 1szt. maszyn leśnych typu harwester,

Co najmniej 1szt maszyn leśnych typu forwarder o ładowności powyżej 6 ton lub ciągnik z przyczepą samozaładowczą o ładowności powyżej 6 ton przystosowaną do nasiębiernej zrywki drewna.

Pak.IV

Co najmniej 1szt urz. do rozdrabniania pozostałości pozrębowych

Co najmniej 2szt-ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 80KM

Co najmniej 2szt pługów leśnych dwuodkładnicowych

Co najmniej 1szt-ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 160KM

Dla każdego z Pak. V,VI,VII:

Co najmniej 1szt.urządzenia do rozdrabniania pozostałości pozrębowych (rozdrabniacz frezowy)

Co najmniej 1szt-ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 160KM

lub co najmniej 1szt.samojezdnej maszyny do rozdrabniania pozostałości pozrębowych o mocy min. 160KM

Dla Pak.VIII:

Co najmniej 1 szt-ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 80KM

Co najmniej 1 szt. pług typu LPZ 85-P1T

oraz

Co najmniej 1 szt-pług leśny do przygot. gleby typu LPZ z pogłębiaczem

Dla każdego z Pak.IX,X:

Co najmniej 1 szt-ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 80KM,

Co najmniej 1 szt-pług leśny do przygot. gleby typu LPZ z pogłębiaczem

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

dla każdego z Pakietów I i II

co najmniej 10 osobami ( z uwzględnieniem zapisów poniższych – uwaga 2) , które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenie. Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

co najmniej 6 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

co najmniej 3 osobami posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne operatora na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125);

dla Pakietu III

co najmniej 1 osobą, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

co najmniej 2 osobami posiadającymi zaświadczenie

kwalifikacyjne operatora na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125);

dla Pakietu IV

co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzenie. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

co najmniej 2 osobami – kierowca ciągnika lub osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne operatora na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125);

dla Pakietów:V,VI,VII,VIII,IX,X

Co najmniej 1 osobą–kierowca ciągnika lub osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne operatora na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1)Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -dotyczy Pakietów I,II,II,IV,VIII,IX,X; od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. - dotyczy Pakietów V,VI,VII. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach. 2) Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy 3) Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury.4) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–14:00, z wył. dni wolnych od pracy- tel.+48 614264611:

W zakresie procedury przetargowej-Andrzej Gross; e-mail:andrzej.gross@poznan.lasy.gov.pl

W zakresie przedmiotu zamówienia-Tomasz Janowicz e-mail:tomasz.janowicz@poznan.lasy.gov.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:dla Pakietu I-45 000,00 zł, dla Pakietu II-40 000,00 zł;dla Pakietu III-8 000,00 zł;dla Pakietu IV-10 500,00 zł;dla Pakietu V- 1 600,00 zł;dla Pakietu VI-1 500,00 zł;dla Pakietu VII-1 700,00 zł;dla Pakietu VIII-1 100,00 zł;dla Pakietu IX-700,00 zł;dla Pakietu X-800,00 zł. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 2 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

2) Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedłożenia polisy od odpowiedzialności cywilnej w wysokości:dla każdego z Pakietów I i II –1 000 000,00 zł; Pakietu III–70 000,00 zł;Pakietu IV–250 000,00 zł; dla każdego z Pakietów-V,VI,VII,VIII,IX,X–40 000,00 zł

3)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących

przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia – miejscem ich realizacji będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gniezno.

4) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji Zamówienia i potencjału technicznego zostały opisane dla każdego Pakietu w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz terminy i forma ich złożenia zostały opisane w rozdziale 9 SWZ zamieszczonej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gniezno/zamowienia-publiczne

5) W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w pkt 13.4. SWZ dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ i https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gniezno/zamowienia-publiczne

6) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postal address: UL. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: URZAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postal address: UL. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021