Árubeszerzések - 53844-2017

11/02/2017    S30

Magyarország-Budapest: Kép

2017/S 030-053844

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fehér Melinda
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Benczúr Gyula: XVI. Lajos és családjának elfogatása című festményének megvétele.

Hivatkozási szám: KBE/103/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező, Benczúr Gyula: XVI. Lajos és családjának elfogatása című festményének tulajdonjogát kívánja megszerezni a tulajdonostól a jelen közbeszerzési eljárás keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 400 000.00 CHF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Nemzeti Galéria, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező, Benczúr Gyula: XVI. Lajos és családjának elfogatása című festményének tulajdonjogát kívánja megszerezni a tulajdonostól a jelen közbeszerzési eljárás keretében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

A közbeszerzés tárgyát képező festmény kizárólagos tulajdonosa az ajánlattételre felkért személy, tekintettel arra, hogy a tulajdonjog kizárólagos jognak minősül, így ajánlatkérő a szerződést kizárólag vele jogosult megkötni.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Benczúr Gyula: XVI. Lajos és családjának elfogatása című festményének megvásárlása az MNB Értéktár Program keretén belül

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Violetta Trade Ltd.
Postai cím: Hardturnstrasse 135.
Város: Zürich
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 8005
Ország: Svájc
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 400 000.00 CHF
A szerződés/rész végleges összértéke: 400 000.00 CHF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: az eljárás eredményes, a szerződéskötésre sor került.

b) A nyertes ajánlattevő(k) adószáma: CHE-449 487 071.

c) Az ajánlattevő neve, címe és adószáma: Violetta Trade AG, Hardturnstrasse 135, 8005 Zürich, Svájc, CHE-449 487 071.

d) Az eljárás során nem vettek figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2017